FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 239kWORD 47k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om obligatorisk sterilisering af hunde og katte


Ivan Jakovčić

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om obligatorisk sterilisering af hunde og katte  
B8‑0073/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at dyr ifølge traktaten er følende væsner, og at EU og dets medlemsstater derfor skal tage fuldt hensyn til deres velfærdsbehov;

B.  der henviser til, at Europas dyreinternater er fulde af uønskede dyr, og til, at der lever omkring 100 mio. omstrejfende hunde og dobbelt så mange katte i medlemsstaterne;

C.  der henviser til, at herreløse hunde i visse medlemsstater udgør en trussel mod den offentlige sundhed og sikkerhed;

D.  der henviser til, at engangsomkostningerne for kastration og sterilisering er langt lavere end udgifterne, som går til at indfange omstrejfende hunde, fodre og give hjem til forladte dyr og aflive de dyr, som man ikke kan finde et hjem til;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage omfattende strategier for håndteringen af kæledyr, som inkluderer nødvendige steriliseringer for at kontrollere antallet af uønskede hunde og katte og for at fremme ansvarligt ejerskab af kæledyr;

2.  opfordrer regionale og lokale myndigheder til at gøre kastration og sterilisering obligatorisk for hunde og katte, medmindre ejeren har en avlstilladelse;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 12. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik