RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 230kWORD 47k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


koerte ja kasside kohustusliku steriliseerimise kohta


Ivan Jakovčić

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek koerte ja kasside kohustusliku steriliseerimise kohta  
B8-0073/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt on loomad aistimisvõimelised olendid ning EL ja selle liikmesriigid peavad seetõttu pöörama loomade heaolu nõuetele täit tähelepanu;

B.  arvestades, et Euroopa varjupaigad on täis soovimatuid loomi, ning arvestades, et liikmesriikides elab hinnanguliselt 100 miljonit hulkuvat koera ja kaks korda sama palju kasse;

C.  arvestades, et mõnedes liikmesriikides kujutavad hulkuvad koerad endast ohtu rahvatervisele ja ohutusele;

D.  arvestades, et steriliseerimise või kastreerimise ühekordne maksumus on palju väiksem kui kulu, mis kaasneb hulkuvate loomade kokku kogumise, hüljatud loomade toitmise ja neile peavarju pakkumise ning selliste loomade eutanaasia korras hukkamisega, kellele kodu ei leita;

1.  kutsub liikmesriike üles võtma vastu terviklikud lemmikloomade haldamise strateegiad, mis hõlmavad steriliseerimist, kuna see on vajalik soovimatute koerte ja kasside arvu kontrolli all hoidmiseks ja vastutustundliku lemmikloomapidamise edendamiseks;

2.  kutsub piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles muutma steriliseerimise ja kastreerimise koete ja kasside puhul kohustuslikuks, välja arvatud juhul, kui loomapidajal on aretusluba;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika