PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 231kWORD 47k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


koirien ja kissojen pakkosteriloinnista


Ivan Jakovčić

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys koirien ja kissojen pakkosteriloinnista  
B8‑0073/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti eläimet ovat tuntevia olentoja, ja siksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden on otettava täysimääräisesti huomioon niiden hyvinvoinnin vaatimukset;

B.  toteaa, että Euroopan löytöeläintalot ovat täynnä ei-toivottuja elämiä ja että jäsenvaltioissa elää arviolta noin 100 miljoonaa irrallaan elävää koiraa ja kaksinkertainen määrä kissoja;

C.  katsoo, että eräissä jäsenvaltioissa kulkukoirat uhkaavat kansanterveyttä ja turvallisuutta;

D.  toteaa, että steriloinnista ja kastroinnista aiheutuva kertakustannus on tuntuvasti pienempi kuin hylättyjen eläinten huostaanotosta, ruokkimisesta ja majoittamisesta sekä uuden kodin puuttuessa niiden lopettamisesta aiheutuvat kulut;

1.  kehottaa jäsenvaltioita omaksumaan kattavat seuraeläinten hallintastrategiat, mukaan lukien tarvittaessa sterilointi ei-toivottujen koirien ja kissojen määrän rajoittamiseksi, ja lemmikkieläinten omistajien vastuuntunnon edistäminen;

2.  kehottaa alueellisia ja paikallisia viranomaisia tekemään koirien ja kissojen steriloinnista ja kastroinnista pakollista, jollei eläimen hoitajalla ole kasvatuslupaa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö