PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 382kWORD 46k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl privalomos šunų ir kačių sterilizacijos


Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl privalomos šunų ir kačių sterilizacijos   
B8-0073/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi, remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), gyvūnai yra juslūs gyviai ir ES ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus,

B.  kadangi ES prieglaudose yra daugybė nepageidaujamų gyvūnų ir kadangi manoma, kad valstybėse narėse gyvena apie 100 mln. benamių šunų ir dvigubai daugiau benamių kačių,

C.  kadangi kai kuriose valstybėse narėse benamiai šunys kelia grėsmę visuomenės sveikatai ir saugumui,

D.  kadangi vienkartinės sterilizavimo ar kastravimo sąnaudos yra gerokai mažesnės nei išlaidos, susijusios su benamių gyvūnų gaudymu, šėrimu ir laikymu bei tų gyvūnų, kuriems nerandama naujų namų, eutanazija;

1.  ragina valstybes nares patvirtinti išsamias valdymo strategijas, susijusias su gyvūnais augintiniais, įskaitant jų sterilizaciją, būtiną siekiant kontroliuoti nepageidaujamų šunų ir kačių skaičių ir skatinti atsakingą gyvūnų augintinių laikymą;

2.  ragina regionų ir vietos valdžios institucijas nustatyti privalomą šunų ir kačių sterilizavimą ir kastravimą, nebent jų savininkai turėtų leidimą veisti;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika