REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 442kWORD 47k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par suņu un kaķu obligātu sterilizēšanu


Ivan Jakovčić

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par suņu un kaķu obligātu sterilizēšanu  
B8-0073/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) dzīvnieki ir justspējīgas būtnes un tāpēc ES un tās dalībvalstīm ir pilnībā jāņem vērā viņu labturības vajadzības;

B.  tā kā Eiropas dzīvnieku patversmes ir pārpildītas ar negribētiem dzīvniekiem un tiek lēsts, ka dalībvalstīs dzīvo 100 miljoni klaiņojošu suņu un divtik klaiņojošu kaķu;

C.  tā kā dažās dalībvalstīs klaiņojoši suņi apdraud sabiedrības veselību un drošību,

D.  tā kā vienreizējās izmaksas par kastrēšanu vai sterilizēšanu ir daudz zemākas nekā izdevumi, kas saistīti ar klaiņojošu dzīvnieku sagūstīšanu, barošanu un pamesto dzīvnieku izmitināšanu, kā arī to dzīvnieku eitanāziju, kuriem neizdodas atrast mājas;

1.  aicina dalībvalstis pieņemt visaptverošas lolojumdzīvnieku jomas pārvaldības stratēģijas, paredzot tajās sterilizēšanu, kas nepieciešama, lai kontrolētu negribētu suņu un kaķu skaitu, kā arī veicinot lolojumdzīvnieku atbildīgu turēšanu;

2.  aicina reģionālās un vietējās iestādes noteikt par obligātu suņu un kaķu kastrēšanu un sterilizēšanu, izņemot gadījumus, kad aprūpētājam ir audzēšanas atļauja;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 6. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika