Projekt rezolucji - B8-0073/2018Projekt rezolucji
B8-0073/2018

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie obowiązkowej sterylizacji psów i kotów

  31.1.2018

  złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

  Ivan Jakovčić

  B8‑0073/2018

  Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie obowiązkowej sterylizacji psów i kotów

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania i państwa członkowskie muszą w związku z tym w pełni uwzględniać wymagania w zakresie ich dobrostanu;

  B.  mając na uwadze, że europejskie schroniska są pełne niechcianych zwierząt, a szacuje się, że w państwach członkowskich żyje około 100 mln bezdomnych psów i dwa razy tyle kotów;

  C.  mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich bezdomne psy stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa;

  D.  mając na uwadze, że jednorazowy koszt sterylizacji lub kastracji jest o wiele niższy od wydatków związanych z wyłapywaniem i żywieniem bezdomnych zwierząt oraz ich pobytem w schroniskach, a także z eutanazją tych, które nie znalazły domów;

  1.  wzywa państwa członkowskie do przyjęcia kompleksowych strategii w sprawie zwierząt domowych, obejmujących sterylizację jako konieczny środek kontroli nad liczbą niechcianych psów i kotów oraz zachęcających do odpowiedzialnego podejścia do posiadania zwierząt;

  2.  wzywa władze lokalne i regionalne do nałożenia obowiązku sterylizacji i kastracji psów oraz kotów, o ile właściciel zwierzęcia nie posiada licencji hodowcy;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

  Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności