NÁVRH UZNESENIA
PDF 243kWORD 48k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o povinnej sterilizácii psov a mačiek


Ivan Jakovčić

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o povinnej sterilizácii psov a mačiek  
B8‑0073/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú zvieratá cítiace bytosti a EÚ a jej členské štáty preto musia v plnej miere zohľadňovať požiadavky týkajúce sa ich dobrých životných podmienok;

B.  keďže útulky v Európe sú plné nechcených zvierat a keďže v členských štátoch žije podľa odhadov 100 miliónov voľne sa potulujúcich psov a dvakrát toľko mačiek;

C.  keďže v niektorých členských štátoch zatúlané psy predstavujú hrozbu pre verejné zdravie a bezpečnosť,

D.  keďže náklady na jednorazovú kastráciu sú výrazne nižšie ako výdavky na odchyt túlavých zvierat, kŕmenie opustených zvierat, zabezpečenie ich prístrešku a vykonanie eutanázie u tých, ktorým nie je možné nájsť domov;

1.  vyzýva členské štáty, aby prijali komplexné riadiace stratégie týkajúce sa spoločenských zvierat, vrátane sterilizácie ako nevyhnutného spôsobu udržania kontroly nad počtom psov a mačiek, o ktoré sa nikto nechce starať, a podpory zodpovedného vlastníctva spoločenských zvierat;

2.  vyzýva regionálne a miestne orgány, aby stanovili povinnosť kastrácie psov a mačiek, ak osoba, ktorá o ne stará, nemá povolenie k ich chovu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 12. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia