FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 237kWORD 48k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om obligatorisk sterilisering av hundar och katter


Ivan Jakovčić

Förslag till Europaparlamentets resolution om obligatorisk sterilisering av hundar och katter  
B8‑0073/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är djur kännande varelser, och EU och dess medlemsstater måste därför ta full hänsyn till djurens välfärd.

B.  Europas djurhem är fulla av oönskade djur, och det lever uppskattningsvis 100 miljoner förvildade hundar och dubbelt så många katter i medlemsstaterna.

C.  I vissa medlemsstater utgör herrelösa hundar en fara för folkhälsan och den allmänna säkerheten.

D.  Engångskostnaden för sterilisering eller kastrering är mycket lägre än kostnaden för att fånga in herrelösa djur, ge övergivna djur mat och ett hem eller avliva dem som man inte kan hitta något hem till.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta omfattande strategier för hantering av sällskapsdjur, bland annat sterilisering som ett nödvändigt sätt att kontrollera antalet oönskade hundar och katter samt främjande av ett ansvarsfullt husdjursägande.

2.  Europaparlamentet uppmanar de regionala och lokala myndigheterna att införa obligatorisk sterilisering och kastrering av hundar och katter såvida djurägaren inte har något tillstånd för husdjursavel.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 2 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy