NÁVRH USNESENÍ
PDF 248kWORD 48k
24.1.2018
PE614.383v01-00
 
B8-0075/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zákazu dovážet do Evropy výrobky získané otrockou prací


Dominique Martin

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zákazu dovážet do Evropy výrobky získané otrockou prací  
B8-0075/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  v roce 2016 Evropská unie dovezla výroby a služby za 2 200 miliard EUR; kromě energie dováží z nejméně rozvinutých zemí více než ze Spojených států, Kanady, Japonska a Číny dohromady(1);

B.  vzhledem k tomu, že obchodní politiku stanoví Komise a že Evropský parlament zajišťuje její demokratickou kontrolu;

C.  vzhledem k tomu, že Komise umožňuje přístup na evropský trh bez kvót a celních sazeb celkem 49 zemím a že se zavázala posilovat sociální odpovědnost podniků v celém výrobním řetězci;

D.  vzhledem k tomu, že výrobek, který se prodává v Evropě, nemůže být zcela nebo zčásti vyroben dělníkem placeným méně než 50 EUR měsíčně, neboť tato mzda je srovnatelná s otroctvím;

1.  žádá Komisi, aby zakázala dovážet do Evropy výrobky jakéhokoli podniku, jehož subdodavatelé uplatňují otrocké praktiky (mzda nižší než 50 EUR měsíčně);

2.  žádá Komisi, aby zřídila inspekční útvar, který by přezkoumával výplatní pásky ve všech výrobních řetězcích.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0497&from=FR

Poslední aktualizace: 12. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí