FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 159kWORD 48k
24.1.2018
PE614.383v01-00
 
B8-0075/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbud mod import til Europa af produkter, der er fremstillet ved hjælp af slaveri


Dominique Martin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forbud mod import til Europa af produkter, der er fremstillet ved hjælp af slaveri  
B8‑0075/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at den Europæiske Union importerede produkter og tjenester for 2.200 mia. EUR i 2016; der henviser til, at Unionen, hvis man ser bort fra energi, importerer mere fra de mindst udviklede lande end fra USA, Canada, Japan og Kina tilsammen(1);

B.  der henviser til, at Kommissionen fastlægger handelspolitikken, og at Europa-Parlamentet sikrer den demokratisk kontrol dermed;

C.  der henviser til at Kommissionen giver 49 lande adgang til det europæiske marked uden kvoter eller toldafgifter, og at den har forpligtet sig til at øge virksomhedernes sociale ansvar i hele produktionskæden;

D.  der henviser til, at en vare, der sælges i Europa, ikke må være helt eller delvist produceret af en arbejdstager, som bliver betalt mindre end 50 EUR pr. måned, da denne løn kan sidestilles med slaveri;

1.  opfordrer Kommissionen til at forbyde importen til Europa af produkter fra enhver virksomhed, hvis underleverandører praktiserer slaveri (løn, der er lavere end 50 EUR pr måned);

2.  opfordrer Kommissionen til at oprette en tjeneste, som fører tilsyn med lønsedlerne i alle produktionskæder.

 

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52015DC0497

Seneste opdatering: 12. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik