RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 154kWORD 48k
24.1.2018
PE614.383v01-00
 
B8-0075/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


orjandusega seotud toodangu importimise keelustamise kohta


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek orjandusega seotud toodangu importimise keelustamise kohta  
B8‑0075/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liit importis 2016. aastal kaupu ja teenuseid 2200 miljardi euro väärtuses; kui energia kõrvale jätta, importis EL vähim arenenud riikidest rohkem kui USA, Kanada, Jaapan ja Hiina kokku(1);

B.  arvestades, et komisjon määrab kaubanduspoliitika ja Euroopa Parlament tagab demokraatliku järelevalve;

C.  arvestades, et komisjon on kehtestanud kvoodi- ja tollimaksuvaba juurdepääsu Euroopa turule 49 välisriigile ja otsustanud suurendada kõikide tootmisahelas olevate ettevõtete sotsiaalset vastutust;

D.  arvestades, et ükski toode, mida Euroopas müüakse, ei tohi olla täielikult või osaliselt toodetud töötaja poolt, kes saab kuus vähem kui 50 eurot palka, kuna taoline töötasu oleks võrreldav orjusega;

1.  nõuab, et komisjon kehtestaks Euroopa-suunalise impordikeelu toodetele, mis pärinevad ettevõtetelt, mille alltöövõtjad tegelevad orjandusega (ehk maksavad kuus vähem kui 50 eurot palka);

2.  nõuab, et komisjon looks kontrollitalituse, mis kontrolliks kogu tootmisahela palgatõendeid.

 

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A52015DC0497

Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika