Päätöslauselmaesitys - B8-0075/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0075/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kiellosta tuoda Eurooppaan orjuudessa valmistettuja tuotteita

24.1.2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Dominique Martin

B8‑0075/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kiellosta tuoda Eurooppaan orjuudessa valmistettuja tuotteita

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon parlamentin työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että vuonna 2016 Euroopan unioni toi 2 200 miljardin euron arvosta tuotteita ja palveluita; panee merkille, että tuonti vähiten kehittyneistä maista on suurempaa kuin Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista ja Kiinasta yhteensä energia-alaa lukuun ottamatta[1];

B.  ottaa huomioon, että komissio määrittelee kauppapolitiikan ja parlamentti varmistaa sen demokraattisen valvonnan;

C.  ottaa huomioon, että komissio myöntää 49 maalle kiintiöttömän ja tullimaksuttoman pääsyn Euroopan markkinoille ja on sitoutunut lujittamaan yritysten yhteiskuntavastuuta koko tuotantoketjun osalta;

D.  ottaa huomioon, että Euroopassa myytävä tuote ei saa olla kokonaan tai osittain sellaisen työntekijän valmistama, jolle maksetaan palkkaa vähemmän kuin 50 euroa kuukaudessa, koska tällainen palkkaus on verrattavissa orjuuteen;

1.  kehottaa komissiota kieltämään kaikkien sellaisten yritysten tuotteiden tuonnin Eurooppaan, jotka käyttävät tuotannossaan orjuutta harjoittavia alihankkijoita (palkka pienempi kuin 50 euroa kuukaudessa);

2.  kehottaa komissiota perustamaan tuotantoketjujen kaikkien osien palkkojen tarkastusyksikön.

 

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö