REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 386kWORD 48k
24.1.2018
PE614.383v01-00
 
B8-0075/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par aizliegumu importēt Eiropā verdzības ražojumus


Dominique Martin

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu importēt Eiropā verdzības ražojumus  
B8-0075/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā 2016. gadā Eiropas Savienībā tika importēti ražojumi un pakalpojumi EUR 2200 miljardu vērtībā; neskaitot energoresursus, no mazāk attīstītajām valstīm Eiropā tiek importēts vairāk nekā no ASV, Kanādas, Japānas un Ķīnas kopā(1);

B.  tā kā Komisija nosaka tirdzniecības politiku un Eiropas Parlaments nodrošina pār to demokrātisku pārraudzību;

C.  tā kā Komisija 49 valstīm piešķir piekļuvi Eiropas tirgum bez kvotām un muitas nodokļiem un ir apņēmusies uzlabot uzņēmumu sociālo atbildību visā ražošanas ķēdē;

D.  tā kā Eiropā pārdotu ražojumu nedrīkst būt pilnībā vai daļēji ražojis darbinieks, kuram tiek maksāts mazāk par EUR 50 mēnesī, jo šāda alga ir pielīdzināma verdzībai,

1.  pieprasa Komisijai aizliegt importēt Eiropā ražojumus no visiem uzņēmumiem, kuriem ir apakšuzņēmumi, kas praktizē verdzību (maksā algu, kas mazāka par EUR 50 mēnesī);

2.  pieprasa Komisijai ieviest dienestu, kas pārbaudītu visu ražošanas ķēžu uzņēmumu algu pārskatus.

 

 

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A52015DC0497

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika