Ontwerpresolutie - B8-0075/2018Ontwerpresolutie
B8-0075/2018

ONTWERPRESOLUTIE over het verbod op invoer naar Europa van goederen die met behulp van slavernij zijn geproduceerd

24.1.2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Dominique Martin

B8‑0075/2018

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verbod op invoer naar Europa van goederen die met behulp van slavernij zijn geproduceerd

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Unie in 2016 voor 2 200 miljard EUR aan goederen en diensten heeft geïmporteerd; dat zij, energie daargelaten, meer producten uit de minst ontwikkelde landen invoert dan de Verenigde Staten, Canada, Japan en China samen[1];

B.  overwegende dat de Commissie het handelsbeleid vaststelt en dat het Europees Parlement de democratische controle hierop waarborgt;

C.  overwegende dat de Commissie aan 49 landen toegang biedt tot de Europese markt, zonder quota of douanerechten, en zich ertoe heeft verbonden de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven in de hele productieketen te verbeteren;

D.  overwegende dat een product dat in Europa wordt verkocht niet volledig of gedeeltelijk mag zijn vervaardigd door een arbeider die minder dan 50 EUR per maand betaald krijgt, daar een lager bedrag neerkomt op slavernij;

1.  verzoekt de Commissie de invoer van producten naar Europa te verbieden als zij afkomstig zijn uit bedrijven wier onderaannemers slavernij bedrijven (lonen onder de 50 EUR per maand);

2.  verzoekt de Commissie een dienst voor de controle van loonstrookjes voor alle productielijnen in het leven te roepen.

 

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid