PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 48k
24.1.2018
PE614.383v01-00
 
B8-0075/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakazu przywozu do Europy produktów będących wynikiem pracy przymusowej


Dominique Martin

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu przywozu do Europy produktów będących wynikiem pracy przymusowej  
B8‑0075/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  uwzględniając, że w 2016 r. Unia Europejska dokonała przywozu produktów i usług na łączną kwotę 2200 mld euro; uwzględniając, że z wyjątkiem energii, UE importuje więcej z krajów mniej rozwiniętych niż łącznie z USA, Kanady, Japonii i Chin(1);

B.  mając na uwadze, że Komisja określa politykę handlową, a Parlament Europejski sprawuje nad nią kontrolę demokratyczną;

C.  mając na uwadze, że Komisja przyznaje dostęp do rynku europejskiego bez cła i kontyngentów 49 krajom i zobowiązała się do wzmocnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w całym łańcuchu produkcji;

D.  mając na uwadze, że produkt sprzedawany w Europie nie może być w całości lub w części wykonany przez pracownika, którego wynagrodzenie wynosi mniej niż 50 euro miesięcznie, jako że wynagrodzenie w takiej wysokości kwalifikuje się jako niewolnictwo;

1.  domaga się, by Komisja zakazała przywozu do Europy produktów jakichkolwiek przedsiębiorstw korzystających z podwykonawców dopuszczających się niewolnictwa (wypłacanie wynagrodzenia niższego niż 50 euro miesięcznie);

2.  domaga się, by Komisja powołała służbę zajmującą się kontrolą pasków wynagrodzeń we wszystkich łańcuchach produkcji.

 

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0497

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności