NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 49k
24.1.2018
PE614.383v01-00
 
B8-0075/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zákaze dovozu výrobkov z výroby založenej na otroctve do Európy


Dominique Martin

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zákaze dovozu výrobkov z výroby založenej na otroctve do Európy  
B8‑0075/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  v roku 2006 Európska únia doviezla výrobky a služby v hodnote 2 200 miliárd EUR; s výnimkou energie dováža viac z najmenej rozvinutých krajín ako z USA, Kanady, Japonska a Číny spolu(1);

B.  keďže Komisia vymedzuje obchodnú politiku a Európsky parlament zabezpečuje jej demokratickú kontrolu;

C.  keďže Komisia povoľuje prístup na európsky trh bez kvót a cla 49 krajinám a zaviazala sa posilniť sociálnu zodpovednosť podnikov v celom výrobnom reťazci;

D.  keďže výrobok predávaný v Európe nemôže byť čiastočne alebo v celku vyrobený robotníkom, ktorý zarába menej ako 50 EUR mesačne, pretože táto mzda je porovnateľná s otroctvom;

1.  vyzýva Komisiu, aby zakázala dovoz výrobkov akéhokoľvek podniku so subdodávateľmi, ktorí praktizujú otroctvo (mzda nižšia ako 50 EUR mesačne), do Európy;

2.  žiada Komisiu, aby zriadila útvar kontroly výplatných pások vo všetkých výrobných reťazcoch..

 

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A52015DC0497

Posledná úprava: 9. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia