Návrh usnesení - B8-0076/2018Návrh usnesení
B8-0076/2018

NÁVRH USNESENÍ o krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků

30.1.2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

B8-0076/2018

Návrh usnesení Evropského parlamentu o krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nedávnou krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků zapříčinilo zejména zrušení kvót na mléko, k němuž vedla politická vůle Evropské komise více liberalizovat trhy;

B.  vzhledem k tomu, že se následkem této situace vytvořila zásoba mléka v objemu přibližně 380 000 tun a v hodnotě 650 milionů EUR;

C.  vzhledem k tomu, že by uvedení této zásoby na trh mělo přímý a dramatický dopad na evropské producenty mléka;

D.  vzhledem k tomu, že značná zásoba sušeného mléka, která představuje regulační nástroj Evropské komise[1], brání rychlému zvýšení cen mléka, ale zároveň může mít negativní dopad na kursy;

E.  vzhledem k tomu, že výrazně klesá počet evropských mléčných farem;

F.  vzhledem k tomu, že francouzské odvětví mléka a mléčných výrobků zaujímá počtem 298 000 pracovních míst druhé místo v evropské produkci;

G.  vzhledem k tomu, že ke zlepšení situace v tomto odvětví nepřispěla krize týkající se másla ani skandál s firmou Lactalis;

1.  žádá Evropskou komisi, aby přestala řídit zásoby mléka;

2.  žádá Evropskou komisi, aby za účelem regulace produkce opětovně zavedla kvóty na mléko.

Poslední aktualizace: 12. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí