FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 48k
30.1.2018
PE614.384v01-00
 
B8-0076/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om krisen i mejerisektoren


Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om krisen i mejerisektoren  
B8‑0076/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133;

A.  der henviser til, at den nylige krise i mejerisektoren navnligt skyldes afskaffelsen af mælkekvoterne, som bunder i Europa-Kommissionens politiske ønske om yderligere at liberalisere markedet;

B.  der henviser til, at denne situation har medført ophobning af et mælkelager på næsten 380.000 tons, som anslås til at være 650 millioner euro værd;

C.  der henviser til, at det ville have direkte og dramatiske konsekvenser for de europæiske mælkeproducenter, hvis dette lager kom ud på markedet;

D.  der henviser til, at det betragtelige lager af mælkepulver, som Kommissionen benytter som et reguleringsredskab(1), ikke kun forhindrer en hurtig stigning i mælkepriserne, men også kan få dem til at falde;

E.  der henviser til, at antallet af europæiske mælkebedrifter er kraftigt faldende;

F.  der henviser til, at den franske mejerisektor, med 298.000 stillinger, er den næststørste i Europa;

G.  der henviser til, at smørkrisen og Lactalis-affæren ikke har bidraget til at forbedre sektorens situation;

1.  opfordrer Kommissionen til at ophøre med at forvalte mælkelagre;

 

2.  opfordrer Kommissionen til at genindføre mælkekvoter for at regulere produktionen.

 

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

Seneste opdatering: 12. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik