Resolutsiooni ettepanek - B8-0076/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0076/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK piimasektori kriisi kohta

30.1.2018

vastavalt kodukorra artiklile 133

Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

B8‑0076/2018

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek piimasektori kriisi kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et hiljutine piimaturu kriis tuleneb eelkõige piimakvootide kaotamisest, mille aluseks on Euroopa Komisjoni poliitiline tahe turgu suuremal määral liberaliseerida;

B.  arvestades, et selle olukorra tõttu on moodustunud umbes 380 000 tonni suurused piimavarud, mille väärtuseks hinnatakse 650 miljonit eurot;

C.  arvestades, et kõnealuse varu turulepaiskamisel oleksid otsesed ja tõsised tagajärjed ELi piimatootjatele;

D.  arvestades, et märkimisväärsed piimapulbri varud, mis on Euroopa Komisjoni reguleerimisvahend[1], mitte ainult ei välista piimahinna kiire tõusu, vaid võivad hinda langetada;

E.  arvestades, et Euroopa piimatalude arv on oluliselt langenud;

F.  arvestades, et Prantsusmaa piimasektor on Euroopas suuruselt teine piimatootja, mis annab tööd 298 000 inimesele;

G.  arvestades, et võikriis ja ettevõttega Lactalis seotud skandaal ei ole aidanud piimatööstuse olukorda parandada;

1.  kutsub Euroopa Komisjoni üles loobuma piimavarude haldamise pädevusest;

 

2.  kutsub Euroopa Komisjoni üles taastama tootmise kontrollimiseks piimakvoodid.

 

Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika