RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 48k
30.1.2018
PE614.384v01-00
 
B8-0076/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


piimasektori kriisi kohta


Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek piimasektori kriisi kohta  
B8‑0076/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et hiljutine piimaturu kriis tuleneb eelkõige piimakvootide kaotamisest, mille aluseks on Euroopa Komisjoni poliitiline tahe turgu suuremal määral liberaliseerida;

B.  arvestades, et selle olukorra tõttu on moodustunud umbes 380 000 tonni suurused piimavarud, mille väärtuseks hinnatakse 650 miljonit eurot;

C.  arvestades, et kõnealuse varu turulepaiskamisel oleksid otsesed ja tõsised tagajärjed ELi piimatootjatele;

D.  arvestades, et märkimisväärsed piimapulbri varud, mis on Euroopa Komisjoni reguleerimisvahend(1), mitte ainult ei välista piimahinna kiire tõusu, vaid võivad hinda langetada;

E.  arvestades, et Euroopa piimatalude arv on oluliselt langenud;

F.  arvestades, et Prantsusmaa piimasektor on Euroopas suuruselt teine piimatootja, mis annab tööd 298 000 inimesele;

G.  arvestades, et võikriis ja ettevõttega Lactalis seotud skandaal ei ole aidanud piimatööstuse olukorda parandada;

1.  kutsub Euroopa Komisjoni üles loobuma piimavarude haldamise pädevusest;

 

2.  kutsub Euroopa Komisjoni üles taastama tootmise kontrollimiseks piimakvoodid.

 

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007.

Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika