PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 241kWORD 47k
30.1.2018
PE614.384v01-00
 
B8-0076/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o krizi u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda


Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o krizi u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda  
B8-0076/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da kriza u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u prvom redu proizlazi iz ukidanja mliječnih kvota, političke odluke Europske komisije s ciljem postizanja veće liberalizacije tržišta;

B.  budući da je to dovelo do stvaranja zaliha od otprilike 380 000 tona mlijeka, čija je vrijednost procijenjena na 650 milijuna EUR;

C.  budući da bi stavljanje na tržište tih zaliha imalo izravne i dramatične posljedice na proizvođače mlijeka i mliječnih proizvoda u EU-u;

D.  budući da velike zalihe mlijeka u prahu, instrumenta regulacije Komisije(1), onemogućuju brzo povišenje cijena mlijeka i usto mogu negativno utjecati na tržišta;

E.  budući da je broj poljoprivrednih gospodarstva u Europi koja proizvode mlijeko i mliječne proizvode u velikom opadanju;

F.  budući da je francuski sektor mlijeka i mliječnih proizvoda, s 298 000 radnih mjesta, drugi po veličini u europskoj proizvodnji;

G.  budući da kriza s maslacem i slučaj poduzeća Lactalis nisu doprinijeli poboljšanju situacije u sektoru;

1.  traži od Europske komisije da se odrekne nadležnosti nad upravljanjem zalihama mlijeka;

 

2.  poziva Europsku komisiju da ponovno uvede mliječne kvote kako bi se regulirala proizvodnja.

 

(1)

Uredba(EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007.

Posljednje ažuriranje: 12. veljače 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti