PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 455kWORD 48k
30.1.2018
PE614.384v01-00
 
B8-0076/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl krizės pieno sektoriuje


Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl krizės pieno sektoriuje  
B8‑0076/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi dabartinė krizė pieno sektoriuje kilo būtent dėl pieno kvotų panaikinimo, kuris reiškia Europos Komisijos politinę valią labiau liberalizuoti rinkas;

B.  kadangi dėl šios situacijos susidarė apie 380 000 tonų atsargų, kurių vertė siekia 650 mln. EUR;

C.  kadangi patiekus rinkai šias atsargas ES pieno gamintojai patirtų tiesioginį neigiamą poveikį;

D.  kadangi didelės pieno miltelių atsargos, kurios yra Europos Komisijos reguliavimo priemonė(1), ne tik nesudaro sąlygų greitam pieno kainų kilimui, bet dėl jų tos kainos gali dar labiau kristi;

E.  kadangi Europos pieno ūkių smarkiai mažėja;

F.  kadangi Prancūzijos pieno sektorius, kuriame yra 298 000 darbo vietų, užima antrą vietą pagal gamybą Europoje;

G.  kadangi su sviestu susijusi krizė ir byla „Lactalis“ nepadėjo pagerinti padėties šiame sektoriuje;

1.  ragina Europos Komisiją atsisakyti pieno atsargų valdymo;

 

2.  ragina Komisiją vėl taikyti pieno kvotas, kad būtų reguliuojama gamyba.

 

(1)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika