Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0076/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0076/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl krizės pieno sektoriuje

30.1.2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

B8‑0076/2018

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl krizės pieno sektoriuje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi dabartinė krizė pieno sektoriuje kilo būtent dėl pieno kvotų panaikinimo, kuris reiškia Europos Komisijos politinę valią labiau liberalizuoti rinkas;

B.  kadangi dėl šios situacijos susidarė apie 380 000 tonų atsargų, kurių vertė siekia 650 mln. EUR;

C.  kadangi patiekus rinkai šias atsargas ES pieno gamintojai patirtų tiesioginį neigiamą poveikį;

D.  kadangi didelės pieno miltelių atsargos, kurios yra Europos Komisijos reguliavimo priemonė[1], ne tik nesudaro sąlygų greitam pieno kainų kilimui, bet dėl jų tos kainos gali dar labiau kristi;

E.  kadangi Europos pieno ūkių smarkiai mažėja;

F.  kadangi Prancūzijos pieno sektorius, kuriame yra 298 000 darbo vietų, užima antrą vietą pagal gamybą Europoje;

G.  kadangi su sviestu susijusi krizė ir byla „Lactalis“ nepadėjo pagerinti padėties šiame sektoriuje;

1.  ragina Europos Komisiją atsisakyti pieno atsargų valdymo;

 

2.  ragina Komisiją vėl taikyti pieno kvotas, kad būtų reguliuojama gamyba.

 

Atnaujinta: 2018 m. vasario 8 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika