NÁVRH UZNESENIA
PDF 163kWORD 48k
30.1.2018
PE614.384v01-00
 
B8-0076/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o kríze mliekarenského sektoru


Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o kríze mliekarenského sektoru   
B8‑0076/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nedávna kríza v mliekarenskom sektore vyplýva najmä zo zrušenia kvót na mlieko v dôsledku politickej vôle Európskej komisie ešte viac liberalizovať trhy;

B.  keďže táto situácia viedla k vytvoreniu zásob mlieka v objeme takmer 380 000 ton v hodnote 650 miliónov eur;

C.  keďže uvedenie týchto zásob na trh by malo priamy a dramatický dosah na európskych výrobcov mlieka;

D.  keďže značné zásoby sušeného mlieka, ktoré sú regulačným nástrojom Európskej komisie(1), nielen že znemožňujú rýchle zvýšenie cien mlieka, ale môžu mať na ne aj negatívny vplyv;

E.  keďže sa počet európskych mliekarenských podnikov výrazne znížil;

F.  keďže francúzsky mliekarenský sektor, ktorý zamestnáva 298 000 ľudí, je druhým najväčším výrobcom v Európe;

G.  keďže kríza v súvislosti s maslom a aféra týkajúca sa výrobkov spoločnosti Lactalis neprispeli k zlepšeniu situácie v tomto sektore;

1.  žiada Európsku komisiu, aby prestala riadiť zásoby mlieka;

 

2.  žiada Európsku komisiu, aby v záujme regulácie výroby znovu zaviedla kvóty na mlieko.

 

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

Posledná úprava: 9. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia