Prijedlog rezolucije - B8-0078/2018Prijedlog rezolucije
B8-0078/2018

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Venezueli

  5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa u ime Kluba zastupnika PPE-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0078/2018

  Postupak : 2018/2559(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0078/2018
  Podneseni tekstovi :
  B8-0078/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0078/2018

  Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Venezueli

  (2018/2559(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoje brojne rezolucije o Venezueli, posebno od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli[1], od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli[2], od 12. ožujka 2015. o stanju u Venezueli[3], od 8. lipnja 2016. o stanju u Venezueli[4] te od 27. travnja 2017. o stanju u Venezueli[5],

  –  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

  –  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, kojega je stranka i Venezuela,

  –  uzimajući u obzir Međuameričku demokratsku povelju donesenu 11. rujna 2001.,

  –  uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Zeida Raada Al-Husseina od 31. ožujka 2017. o odluci Vrhovnog suda Venezuele o preuzimanju zakonodavnih ovlasti od Nacionalne skupštine,

  ​–  uzimajući u obzir upozorenja iznesena u izvješćima Organizacije američkih država (OAD) od 30. svibnja 2016. i od 14. ožujka 2017. o Venezueli i poziv njezina glavnog tajnika na hitno sazivanje Stalnog vijeća, u skladu s člankom 20. Međunarodne demokratske povelje, radi rasprave o političkoj krizi u Venezueli,

  –  uzimajući u obzir pismo potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 27. ožujka 2017. o sve težoj i ozbiljnoj političkoj, gospodarskoj i humanitarnoj krizi u Venezueli,

  –  uzimajući u obzir Deklaraciju OAD-a koju je 23. ožujka 2017. potpisalo 14 njezinih država članica i u kojoj se od Venezuele zahtijeva da, među ostalim, hitno sazove izbore, oslobodi političke zatvorenike i prizna podjelu vlasti predviđenu Ustavom,

  –  uzimajući u obzir Rezoluciju Stalnog vijeća OAD-a od 3. travnja 2017. o nedavnim događanjima u Venezueli,

  –  uzimajući u obzir Deklaraciju skupine „El Grupo de Lima” od 23. siječnja 2018. o odluci Nacionalne ustavotvorne skupštine o sazivanju predsjedničkih izbora,

  –  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 13. studenoga 2017. i 22. siječnja 2018. o Venezueli, odnosno o nametanju embarga na oružje i sankcija;

  –  uzimajući u obzir izjavu Visoke predstavnice u ime EU-a od 26. siječnja 2018. o najnovijem razvoju događaja u Venezueli, u kojoj osuđuje odluku vlasti Venezuele o protjerivanju veleposlanika Španjolske u Caracasu,

  –  uzimajući u obzir svoju odluku da Nagradu Saharov za 2017. dodijeli demokratskoj oporbi u Venezueli,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je međunarodno nepriznata Nacionalna ustavotvorna skupština sazvala predsjedničke izbore za kraj travnja 2018.; budući da je prema Ustavu Venezuele Državno izborno povjerenstvo tijelo nadležno za sazivanje izbora;

  B.  budući da je odluka donesena izvan nacionalnog dijaloga i njome se ne uzimaju u obzir mogući dogovori postignuti na sastanku venezuelske vlade i oporbe u Santo Domingu;

  C.  budući da je 25. siječnja 2018. Vrhovni sud Venezuele odlučio isključiti koaliciju oporbenih stranaka Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iz predsjedničkih izbora, što predstavlja teško kršenje načela pravednih izbora i oporbene kandidate sprječava da slobodno i pod jednakim uvjetima sudjeluju na izborima;

  D.  budući da je zbog tog neustavnog sazivanja prijevremenih izbora Meksiko napustio postupak nacionalnih političkih pregovora između vlade i oporbe Venezuele;

  E.  budući da je Vijeće EU-a 13. studenoga 2017. donijelo odluku da se Venezueli uvede embargo na oružje i zabrana na povezani materijal koji bi se mogao upotrijebiti za unutarnju represiju;

  F.  budući da je Vijeće EU-a 22. siječnja 2018. jednoglasno odlučilo Venezueli nametnuti sankcije za sedam pojedinaca koji obnašaju javne dužnosti u vidu restriktivnih mjera kao što su zabrana putovanja i zamrzavanje imovine, kao odgovor na nepoštovanje demokratskih načela, vladavine prava i demokracije;

  G.  budući da je nakon usvajanja sankcija EU-a Venezuela protjerala španjolskog veleposlanika u Caracasu i proglasila ga „personom non grata”, optuživši Španjolsku da zadire u njezine unutarnje poslove; budući da je EU snažno osudio tu odluku, pritom ističući svoju potpunu solidarnost sa Španjolskom, pod pretpostavkom da se odluke EU-a u području vanjske politike, uključujući nametanje sankcija, donose jednoglasno;

  H.  budući da se stanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Venezueli i dalje pogoršava; budući da se Venezuela suočava s dosad nezabilježenom političkom, socijalnom, ekonomskom i humanitarnom krizom koja je dovela do brojnih smrtnih slučajeva;

  I.  budući da sve veći broj ljudi u Venezueli, uključujući djecu, pati od malnutricije kao posljedice ograničenog pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama, lijekovima i hrani; budući da vlada Venezuele nažalost i dalje odbija primiti i olakšati distribuciju međunarodne humanitarne pomoći;

  J.  budući da je Međunarodni monetarni fond predvidio da će hiperinflacija u Venezueli skočiti na 13 000 % 2018., s oko 2 400 %, koliko je iznosila prošle godine, što će prouzročiti rast cijena, u prosjeku gotovo od 1,5 % svakih sat vremena;

  1.  snažno odbacuje odluku međunarodno nepriznate Nacionalne ustavotvorne skupštine o sazivanju prijevremenih predsjedničkih izbora za kraj travnja 2018.; izražava duboko žaljenje zbog nedavne odluke Vrhovnog suda Venezuele da predstavnicima MUD-a zabrani sudjelovanje na predstojećim izborima; naglašava da se mnogi potencijalni kandidati neće moći kandidirati na izborima zbog egzila, administrativnih zabrana, uhićenja ili kućnih pritvora;

  2.  ustraje u tome da će EU priznati samo izbore na temelju provedivog izbornog rasporeda, dogovorenog u kontekstu nacionalnog dijaloga sa svim relevantnim dionicima i političkim strankama, uz poštovanje ravnopravnih, pravednih i transparentnih uvjeta za sudjelovanje, uključujući ukidanje zabrane za političke protivnike, oslobođenje političkih zatvorenika, uravnotežen sastav nepristranog Državnog izbornog povjerenstva i postojanje dostatnih jamstava, zajedno s neovisnim međunarodnim promatračima;

  3.  navodi da u postojećim okolnostima Europski parlament neće priznati ni izbore ni vlasti koje proizađu iz takvog nezakonitog postupka;

  4.  snažno osuđuje odluku vlasti Venezuele da protjeraju i proglase „personom non grata” španjolskog veleposlanika u Caracasu; podsjeća na to da se sve odluke EU-a u području vanjske politike, uključujući nametanje sankcija, donose jednoglasno; u tom pogledu smatra da bi zajedničko djelovanje, moglo među ostalim, podrazumijevati službeni poziv veleposlanicima Venezuele u državama članicama EU-a i institucijama EU-a; predlaže da bi se u slučaju kontinuiranog pogoršanja stanja ljudskih prava mogle proučiti i usvojiti daljnje mjere;

  5.  smatra da je odluka Vijeća EU-a o uvođenju embarga na oružje i sankcija za sedam venezuelskih dužnosnika kao odgovor na teške povrede ljudskih prava i demokracije u toj zemlji prikladna mjera, no poziva da se njome obuhvate glavni odgovorni za sve veću političku, društvenu, gospodarsku i humanitarnu krizu, odnosno predsjednik Nicolás Maduro i njegov uži krug suradnika, potpredsjednik Tareck El Aissami, ministar obrane Vladimir Padrino López i visoko vojno zapovjedništvo;

  6.  ponovno ističe svoju punu potporu Nacionalnoj skupštini kao jedinom zakonito konstituiranom i priznatom predstavničkom tijelu u Venezueli te poziva vladu Venezuele da obnovi njezin pun ustavni autoritet; odbacuje sve odluke Ustavotvorne skupštine s obzirom na to da se njima krše demokratski standardi i pravila;

  7.  osuđuje izvansudska ubojstva pobunjeničkog policijskog službenika Óscara Pereza i šest drugih pojedinaca koji su usmrćeni unatoč činjenici da su se predali; snažno poziva vladu Venezuele da osigura transparentnu istragu tih ubojstava;

  8.  u potpunosti podupire Međunarodni kazneni sud u istragama brojnih zločina i činova represije koje je počinio venezuelski režim te poziva EU da preuzme aktivnu ulogu u tom pogledu;

  9.  poziva venezuelske vlasti da omoguće neometan ulaz humanitarne pomoći u zemlju i omoguće pristup međunarodnim organizacijama koje žele pomoći najugroženijim slojevima društva; poziva na brzu provedbu kratkoročnih odgovora radi suzbijanja malnutricije među najugroženijim skupinama kao što su djeca; izražava svoju solidarnost s građanima Venezuele koji su prisiljeni napustiti svoju zemlju zbog nedostatka zdravstvenih usluga, lijekova i hrane;

  10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

  Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti