Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0078/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0078/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a venezuelai helyzetről

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0078/2018

Eljárás : 2018/2559(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0078/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0078/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0078/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről

(2018/2559(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a venezuelai helyzetről szóló számos állásfoglalására, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i[1], a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i[2], a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i[3], a venezuelai helyzetről szóló 2016. június 8-i[4] , továbbá a venezuelai helyzetről szóló 2017. április 27-i állásfoglalására[5],

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek Venezuela is részes fele,

–  tekintettel a 2001. szeptember 11-én elfogadott Amerikaközi Demokratikus Chartára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának, Zeid Raad el-Husszeinnek a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság által hozott, a nemzetgyűlés jogalkotási hatáskörei átvételéről szóló ítéletről szóló, 2017. március 31-i nyilatkozatára,

​–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (OAS) Venezueláról szóló, 2016. május 30-i és 2017. március 14-i jelentésében felvázolt figyelmeztetésekre, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának az Állandó Tanács a Demokratikus Charta 20. cikke szerinti sürgős összehívására vonatkozó felhívására, hogy vitassák meg Venezuela politikai válságát,

–  tekintettel Federica Mogherininek, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a komoly és súlyosbodó venezuelai politikai, gazdasági és humanitárius válságról szóló, 2017. március 27-i levelére,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezetének 14 tagállama által 2017. március 23-án aláírt nyilatkozatra, amely – többek között – felszólít arra, hogy Venezuela sürgősen írjon ki választásokat, bocsássa szabadon a politikai foglyokat, és ismerje el a hatalmi ágaknak az alkotmányában rögzített szétválasztását,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezete Állandó Tanácsának a közelmúltbeli venezuelai eseményekről szóló, 2017. április 3-i határozatára,

–  tekintettel az „El Grupo de Lima” (Lima-csoport) 2018. január 23-i, a nemzetgyűlés elnökválasztás tartására irányuló határozatáról szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel a Venezueláról szóló, nevezetesen a fegyverembargót és szankciókat kivető 2017. november 13-i és 2018. január 22-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a főképviselőnek az Európai Unió nevében tett, a legutóbbi venezuelai fejleményekről szóló, 2018. január 26-i nyilatkozatára, amelyben elítéli a venezuelai hatóságok Spanyolország caracasi nagykövetének kiutasítására vonatkozó határozatát,

–  tekintettel arra irányuló határozatára, hogy a 2017. évi Szaharov-díjat a venezuelai demokratikus ellenzéknek ítéli oda,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a nemzetközileg nem elismert nemzetgyűlés felhívást intézett 2018. április végéig megtartandó elnökválasztásra; mivel a venezuelai alkotmány szerint a Nemzeti Választási Tanács írja ki a választásokat;

B.  mivel erre a határozatra a nemzeti párbeszéd keretén kívül került sor, és függetlenül attól, hogy Santo Domingóban a venezuelai kormány és az ellenzék között tartott megbeszélésen milyen előrelépés történt;

C.  mivel 2018. január 25-én a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy az elnökválasztásból a Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ellenzéki koalíciót kizárja, és ez súlyosan sérti az egyenlő választások elvét, és megtiltja az ellenzéki jelölteknek, hogy szabadon és egyenlő feltételek mellett induljanak a választásokon;

D.  mivel az előrehozott választásokra való ezen alkotmányellenes felhívás azt eredményezte, hogy Mexikó kilépett a venezuelai kormány és az ellenzék közötti nemzeti politikai tárgyalásokból;

E.  mivel 2017. november 13-án az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy elfogadja a fegyverekre, valamint az azokhoz kapcsolódó, belső elnyomás céljára alkalmas felszerelésekre vonatkozó, Venezuelával szembeni embargóról szóló határozatot;

F.  mivel 2018. január 22-én az EU Tanácsa egyhangúlag úgy határozott, hogy hivatalos tisztséget betöltő hét venezuelai személlyel szemben a demokratikus elvek, a jogállamiság és a demokrácia be nem tartása miatt szankciókat – többek között utazási tilalmat és vagyoni eszközeik befagyasztását – szab ki;

G.  mivel az uniós szankciók elfogadását követően Venezuela kiutasította és „persona non grata”-nak kiáltotta ki Spanyolország caracasi nagykövetét, azzal vádolva meg Spanyolországot, hogy belügyeibe beavatkozott; mivel a határozatot az EU határozottan elítélte, ugyanakkor rámutatott teljes szolidaritására Spanyolországgal, abból kiindulva, hogy a külpolitika területén hozott uniós döntéseket egyhangú jelleggel hozzák, beleértve a szankciók kivetését is;

H.  mivel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság helyzete Venezuelában tovább romlik; mivel Venezuela mindeddig példátlan, számos halálos áldozatot követelő politikai, társadalmi, gazdasági és humanitárius válsággal néz szembe;

I.  mivel egyre több venezuelai ember – többek között gyermek – szenved alultápláltságban, ami a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz, gyógyszerekhez és élelmiszerekhez való korlátozott hozzáférés eredménye; mivel sajnálatos módon a venezuelai kormány továbbra is megtagadja a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás elfogadását és szétosztásának elősegítését;

J.  mivel a Nemzetközi Valutaalap előrejelzései szerint a venezuelai hiperinfláció mértéke 2018-ban ugrásszerűen meg fog emelkedni 13 000%-ra, a 2017-es 2400%-ról, ami átlagosan óránként mintegy 1,5%-os áremelkedést eredményez;

1.  határozottan elutasítja a nemzetközi szinten nem elismert nemzetgyűlés azon döntését, hogy 2018. április vége előtt előrehozott elnökválasztást tart; mély sajnálatát fejezi ki a venezuelai legfelsőbb bíróság azon közelmúltbeli határozata miatt, amely megtiltja a MUD képviselőinek, hogy részt vegyenek a következő választásokon; rámutat arra, hogy számos potenciális jelölt nem lesz képes indulni a választásokon, mivel száműzetésben élnek, közigazgatási eltiltás sújtja őket, illetve börtönben vagy házi őrizetben vannak;

2.  ragaszkodik ahhoz, hogy az EU csak olyan választást fog elismerni, amelyet egy az összes érintett szereplő és politikai párt részvételével zajló nemzeti párbeszéd keretében elfogadott, reális választási menetrend alapján tartanak, egyenlő, tisztességes és átlátható részvételi feltételek alkalmazásával, beleértve a politikai ellenfelekre vonatkozó tilalmak feloldását és a politikai foglyok kiszabadítását, a pártatlan Országos Választási Tanács kiegyensúlyozott összetételét, a megfelelő garanciák meglétét, és a független nemzetközi megfigyelők általi megfigyelést;

3.  kijelenti , hogy a jelenlegi körülmények között az Európai Parlament nem ismeri el sem a választásokat, sem pedig az e törvénytelen eljárás eredményeként létrehozott hatóságokat;

4.  határozottan elítéli a venezuelai hatóságok azon döntését, hogy kiutasították és „persona non grata”-nak kiáltották ki Spanyolország caracasi nagykövetét; emlékeztet arra, hogy a külpolitika területén hozott valamennyi uniós határozatot, beleértve a szankciók kiszabását is, egyhangúlag hozzák meg; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy az együttes fellépés többek között magában foglalhatja azt, hogy a tagállamok és az uniós intézmények visszahívják a venezuelai nagyköveteket; javasolja, hogy amennyiben az emberi jogi helyzet továbbra is romlik, további intézkedéseket is meg lehetne vizsgálni és el lehetne fogadni;

5.  úgy véli, hogy az Európai Unió Tanácsa által alkalmazott fegyverembargó, illetve hét venezuelai tisztviselővel szemben kiszabott szankció megfelelő intézkedés a súlyos emberi jogi és a demokrácia elleni jogsértésekre válaszul, de kéri, hogy ezeket terjesszék ki azokra, akik elsősorban felelősek a fokozott politikai, társadalmi, gazdasági és humanitárius válságért, nevezetesen Nicolas Maduro elnökre és belső körére, Tareck El Aissami alelnökre, Vladimir Padrino Lopez védelmi miniszterre, valamint a katonai felső vezetés tagjaira;

6.  ismételten megerősíti, hogy teljes mértékben támogatja a nemzetgyűlést, mint a Venezuelában az egyetlen jogszerűen létrehozott és elismert parlamentet, és felszólítja a venezuelai kormányt, hogy állítsa vissza a nemzetgyűlés teljes alkotmányos hatáskörét; elutasítja az alkotmányozó gyűlés által hozott összes olyan határozatot, amely sérti a demokratikus normákat és szabályokat;

7.  elítéli Oscar Perez lázadó rendőrségi tisztviselő és hat másik személy bírósági eljárás nélküli, annak ellenére való kivégzését, hogy már megadták magukat; határozottan felszólítja a venezuelai kormányt, hogy gondoskodjon e gyilkosságok átlátható kivizsgálásáról;

8.  teljes mértékben támogatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) vizsgálatot folytat a venezuelai rezsim által elkövetett súlyos bűncselekmények és elnyomó intézkedések miatt, és felhívja az Európai Uniót, hogy e téren vállaljon aktív szerepet;

9.  felhívja a venezuelai hatóságokat, hogy sürgősen és akadály nélkül engedjék be az országba a humanitárius segélyeket, továbbá tegyék lehetővé a bejutást azon nemzetközi szervezetek számára, amelyek a társadalom leginkább érintett csoportjain kívánnak segíteni; kéri az alultápláltság elleni rövid távú válaszlépések gyors megvalósítását a legkiszolgáltatottabb csoportok – például a gyermekek – körében; szolidaritását fejezi ki az egészségügyi szolgáltatások, a gyógyszerek és az élelmiszerek hiánya miatt országukból menekülni kényszerülő venezuelai emberek iránt;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

Utolsó frissítés: 2018. február 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat