Predlog resolucije - B8-0078/2018Predlog resolucije
B8-0078/2018

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Venezueli

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0078/2018

Postopek : 2018/2559(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0078/2018
Predložena besedila :
B8-0078/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0078/2018

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli

(2018/2559(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju številnih resolucij o Venezueli, zlasti resolucije z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli[1], z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli[2], z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli[3], z dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli[4] ter z dne 27. aprila 2017 o razmerah v Venezueli[5],

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, katerega podpisnica je Venezuela,

–  ob upoštevanju medameriške demokratične listine, ki je bila sprejeta dne 11. septembra 2001,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Rada Al Huseina z dne 31. marca 2017 o sodbi venezuelskega vrhovnega sodišča o tem, da bo prevzelo zakonodajne pristojnosti narodne skupščine,

​–  ob upoštevanju opozoril iz poročil Organizacije ameriških držav z dne 30. maja 2016 in z dne 14. marca 2017 o Venezueli ter poziva generalnega sekretarja te organizacije k takojšnjemu sklicu stalnega sveta v skladu s členom 20 demokratične listine, da bi razpravljali o venezuelski politični krizi,

–  ob upoštevanju pisma podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 27. marca 2017 o poslabšanju hude politične, gospodarske in humanitarne krize v Venezueli,

–  ob upoštevanju deklaracije Organizacije ameriških držav, ki jo je 23. marca 2017 podpisalo 14 držav članic in v njej zahtevalo, naj Venezuela med drugim nemudoma razpiše volitve, izpusti politične zapornike in prizna ustavno delitev oblasti,

–  ob upoštevanju resolucije stalnega sveta Organizacije ameriških držav z dne 3. aprila 2017 o nedavnih dogodkih v Venezueli,

–  ob upoštevanju deklaracije skupine držav, imenovane El Grupo de Lima, z dne 23. januarja 2018 o odločitvi narodne ustavodajne skupščine, da bo razpisala predsedniške volitve,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. novembra 2017 in z dne 22. januarja 2018 o Venezueli, s katerimi so bili uvedeni embargo na orožje in sankcije,

–  ob upoštevanju izjave visoke predstavnice z dne 26. januarja 2018 v imenu EU o nedavnem razvoju dogodkov v Venezueli, v kateri je obsodila odločitev venezuelskih organov, da bo izgnala španskega ambasadorja v Caracasu,

–  ob upoštevanju odločitve, da se nagrada Saharova za leto 2017 podeli demokratični opoziciji v Venezueli,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je mednarodno nepriznana nacionalna ustavodajna skupščina pozvala k predsedniškim volitvam, ki naj se organizirajo pred koncem aprila 2018; ker je v skladu z venezuelsko ustavo organ, pristojen za razpis volitev, nacionalni volilni svet;

B.  ker ta odločitev je bila sprejeta zunaj okvira nacionalnega dialoga in ne glede na napredek, dosežen na srečanjih med venezuelsko vlado in opozicijo v Santu Domingu;

C.  ker je 25. januarja 2018 venezuelsko vrhovno sodišče sklenilo izključiti koalicijo opozicijskih strank z imenom Mesa de la Unidad Democrática iz predsedniških volitev, kar je huda kršitev načela pravičnih volitev, saj kandidatom opozicije preprečuje, da bi svobodno in enakopravno sodelovali na volitvah;

D.  ker je Mehika zaradi neustavnega poziva k predčasnim volitvam prekinila sodelovanje v postopku nacionalnih političnih pogajanj med venezuelsko vlado in opozicijo;

E.  ker je 13. novembra 2017 Svet EU sklenil uvesti embargo na izvoz orožja v Venezuelo in prepoved za sorodni material, ki ga je mogoče uporabiti za notranjo represijo;

F.  ker je 22. januarja 2018 Svet EU soglasno sklenil, da bo zaradi nespoštovanja demokratičnih načel, pravne države in demokracije uvedel sankcije zoper sedem venezuelskih posameznikov, ki zasedajo uradne položaje, v obliki restriktivnih ukrepov, kot so prepoved potovanja in zamrznitev premoženja;

G.  ker je Venezuela po sprejetju evropskih sankcij izgnala španskega ambasadorja v Caracasu in ga razglasila za persona »non grata«, Španijo pa obtožila, da se vmešava v notranje zadeve Venezuele; ker je EU ostro obsodila to odločitev ter izrazila popolno solidarnost s Španijo, saj se odločitve EU na področju zunanje politike, vključno z naložitvijo sankcij, sprejemajo soglasno;

H.  ker se stanje na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v Venezueli še slabša; ker se Venezuela sooča s politično, družbeno, gospodarsko in humanitarno krizo brez primere, ki povzroča številne smrtne žrtve;

I.  ker je vse več ljudi v Venezueli, tudi otrok, podhranjenih zaradi omejenega dostopa do zdravstvenih storitev, zdravil in hrane; ker venezuelska vlada žal še vedno zavrača in otežuje razdelitev mednarodne človekoljubne pomoči;

J.  ker je Mednarodni monetarni sklad Venezueli napovedal porast hiperinflacije na 13 000 % v letu 2018 z ocenjenih 2 400 % v letu 2017, kar bo pomenilo povprečni dvig cen za skoraj 1,5 % na uro;

1.  ostro zavrača odločitev mednarodno nepriznane narodne ustavodajne skupščine o razpisu predsedniških volitev, ki naj se organizirajo pred koncem aprila 2018; globoko obžaluje nedavno odločitev venezuelskega vrhovnega sodišča, da predstavnikom opozicijske koalicije Mesa de la Unidad Democrática prepove sodelovanje na prihodnjih volitvah; poudarja, da številni morebitni kandidati ne bodo mogli sodelovati na volitvah, ker so v izgnanstvu, imajo upravno prepoved oziroma so zaprti ali v hišnem priporu;

2.  vztraja, da bo EU priznala le volitve, ki bodo temeljile na izvedljivem volilnem koledarju, dogovorjene v okviru nacionalnega dialoga med vsemi pomembnimi subjekti in političnimi strankami ter ki bodo spoštovale enake, pravične in pregledne pogoje sodelovanja, vključno z odpravo prepovedi za politične nasprotnike, uravnoteženo sestavo nacionalnega volilnega sveta in obstojem zadostnih jamstev, (npr. spremljanje neodvisnih mednarodnih opazovalcev);

3.  navaja, da v sedanjih okoliščinah Evropski parlament ne bo priznal ne volitev niti oblasti, ki bo nastala s tem nelegitimnim postopkom;

4.  strogo obsoja odločitev venezuelskih oblasti, da izključijo španskega ambasadorja v Caracasu in ga razglasijo za »persona non grata«; ponovno opozarja, da se vse odločitve EU na področju zunanjih zadev, vključno z naložitvijo sankcij, sprejemajo soglasno; v zvezi s tem meni, da bi skupno ukrepanje lahko vključevalo med drugim sklic venezuelskih ambasadorjev v državah članicah in institucijah EU; predlaga, da se v primeru nadaljnjega poslabšanja razmer preuči možnost dodatnih ukrepov in se nato ti ukrepi tudi sprejmejo;

5.  meni, da je odločitev Sveta EU o naložitvi embarga na orožje in sankcij zoper sedem venezuelskih uradnikov ustrezen odgovor na hude kršitve človekovih pravic in demokracije, vendar poziva k razširitvi teh ukrepov na ljudi, ki so v največji meri odgovorni za zaostritev politične, družbene, gospodarske in humanitarne krize, in sicer na predsednika Nicolasa Madura in ozek krog njegovih sodelavcev - podpredsednika Tarecka El Aissamija, obrambnega ministra Vladimira Padrina Lopeza in člane visokega vojaškega poveljstva;

6.  ponovno izraža popolno podporo narodni skupščini kot edinemu zakonito ustanovljenemu in priznanemu parlamentu v Venezueli in poziva venezuelsko vlado, naj mu povrne popolno ustavno oblast; zavrača vsakršno odločitev ustavodajne skupščine, saj krši demokratične standarde in pravila;

7.  obsoja zunajsodni uboj uporniškega pripadnika policije Oscarja Pereza in šestih drugih posameznikov, ki so bili ubiti kljub temu, da so se predhodno že predali; odločno poziva venezuelsko vlado, naj opravi transparentno preiskavo teh ubojev;

8.  popolnoma podpira preiskavo Mednarodnega kazenskega sodišča številnih zločinov in dejanj represije, ki jih je storila venezuelska vlada, in poziva EU, naj ima dejavno vlogo na tem področju;

9.  poziva venezuelske oblasti, naj nemudoma omogočijo neovirano človekoljubno pomoč državi ter zagotovijo dostop mednarodnim organizacijam, ki bi želele pomagati najhuje prizadetim segmentom družbe; poziva k hitremu kratkoročnemu odzivu za boj proti podhranjenosti pri najbolj ranljivih skupinah, kot so otroci; izraža solidarnost z Venezuelci, ki so zaradi pomanjkanja zdravstvenih storitev, zdravil in hrane morali zapustiti državo;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini in generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

Zadnja posodobitev: 7. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov