Návrh usnesení - B8-0079/2018Návrh usnesení
B8-0079/2018

NÁVRH USNESENÍ o stávající situaci v oblasti lidských práv v Turecku

5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini za skupinu ENF

Postup : 2018/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0079/2018
Předložené texty :
B8-0079/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0079/2018

Usnesení Evropského parlamentu o stávající situaci v oblasti lidských práv v Turecku

(2018/2527(RSP)

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o stávající situaci v oblasti lidských práv v Turecku ze dne 6. února 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že turecká armáda zahájila útok v severní Sýrii na území města Afrin vůči místní kurdské milici a příslušníkům Jednotek na ochranu kurdského lidu (YPG); vzhledem k tomu, že tato ofenzíva hrozí destabilizací regionu a že by podle OSN mohla vést k nové rozsáhlé uprchlické krizi, která by mohla postihnout i Evropu; vzhledem k tomu, že 5 000 osob již podle zpráv muselo opustit své domovy ve městě Afrin a jsou plně a zcela vydáni na pospas turecké armádě; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství vyjádřilo své hluboké znepokojení nad touto vojenskou operací;

B.  vzhledem k tomu, že turecká vláda využívá mezinárodní zatýkací rozkazy k vysledování odpůrců Erdoganova režimu a že tyto represivní postupy stále více postihují evropské země a jejich občany;

C.  vzhledem k tomu, že právní stát byl prakticky pozastaven od doby, kdy byl zaveden výjimečný stav, čímž došlo k pozastavení záruk Všeobecné deklarace lidských práv a k zobecnění nefunkčních záruk základních práv jak pro občany Turecka, tak pro cizince; vzhledem k tomu, od pokusu o převrat dne 15. července 2016 došlo k celé vlně zatýkání a věznění právníků, novinářů a osob z řad občanské společnosti; vzhledem k tomu, že podle Reportérů bez hranic je v současnosti vězněno více než 100 novinářů; vzhledem k tomu, že ve více než 100 okresech a 10 oblastních střediscích byli propuštěni zvolení starostové a úředníci a byli nahrazeni osobami jmenovanými ministerstvem vnitra; vzhledem k tomu, že politická opozice, zejména členové Demokratické strany lidu (HDP), čelí pronásledování a věznění;

D.  vzhledem k tomu, že křesťanská menšina v Turecku čelí nejen represi ze strany vlády a jejích úředníků, ale také pronásledování; vzhledem k tomu, že kulturní dědictví bylo buď vážně poškozeno, nebo zničeno; vzhledem k tomu, že Turecko od převzetí moci prezidentem Erdoganem a jeho Stranou spravedlnosti a rozvoje (AKP) se potýká se znepokojivou islámskou radikalizací; vzhledem k tomu, že AKP podporuje myšlenky a zájmy islámského Muslimského bratrstva;

E.  vzhledem k tomu, že turecká vláda dosud neuznává svrchovanost Kyperské republiky, jejíž severní část se od roku 1974 nachází pod tureckou okupací a mezinárodní společenství ji neuznává; vzhledem k tomu, že křesťanské kulturní dědictví v severní části Kypru bylo zpustošeno a vážně poškozeno;

F.  vzhledem k tomu, že Evropská unie zmrazila přístupová jednání s Tureckem; vzhledem k tomu, že v Turecku byla přijata ústavní reforma, což je pro demokratický rozvoj země jasný krok zpět; vzhledem k tomu, že EU s Tureckem rozvíjí celní unii a usiluje o nová jednání;

1.  vyzývá členské státy, aby neprodleně a definitivně ukončily jednání o přistoupení Turecka k EU; vyzývá k definitivnímu přerušení veškerých prostředků předvstupní pomoci pro Turecko a pozastavení jednání o celní unii mezi EU a Tureckem;

2.  vyzývá k okamžitému stažení tureckých ozbrojených sil z území Sýrie a k okamžitému příměří; zdůrazňuje, že musí být přijata veškerá možná opatření k zamezení nové humanitární krize; důrazně odsuzuje jakékoli další vojenské akce v Sýrii ze strany turecké armády; je znepokojen humanitární situací v tomto regionu; obává se, že ofenzíva turecké armády by v této oblasti mohla vést k nové uprchlické krizi, neboť v tomto regionu je již vysídleno 5 000 osob, a že tato skutečnost by mohla mít dopad také na Evropu a EU; připomíná turecké vládě, že místní kurdské milice jsou důležitým spojencem v boji proti organizaci Dá’iš a dalším islamistickým teroristickým organizacím;

3.  připomíná, že Turecko od nástupu AKP k moci čelí vážné islámské radikalizaci, a to nejen v teorii ale i v praxi;

4.  připomíná, že existence křesťanské menšiny v Turecku je vážně ohrožena z důvodu pokračující represe a pronásledování ze strany turecké vlády a jejích úředníků; odsuzuje veškeré pronásledování, represi nebo podněcování křesťanů v Turecku; odsuzuje rovněž ničení a poškozování křesťanského kulturního dědictví; je znepokojen skutečností, že křesťanské kulturní zboží je prodáváno na černém trhu; připomíná, že tato metoda je rovněž běžná v turecké okupované oblasti Kypru a že vedla k téměř úplnému zániku křesťanského kulturního dědictví v tomto regionu;

5.  zdůrazňuje, že zavedením výjimečného stavu byl právní stát v Turecku prakticky zastaven a že tisíce novinářů, právníků a politiků z opozice byly v důsledku tohoto činu buď uvězněni, nebo svévolně zadrženi; odsuzuje hromadné propouštění státních úředníků a policistů, hromadnou likvidaci sdělovacích prostředků, zatýkání novinářů, akademických pracovníků, soudců, obránců lidských práv, zvolených i nezvolených úředníků, příslušníků bezpečnostních služeb a běžných občanů a zabavování jejich majetku, aktiv a cestovních pasů, uzavření mnohých škol a univerzit a zákaz cestování uložený tisícům tureckých občanů na základě mimořádných legislativních nařízení bez individuálních rozhodnutí a bez možnosti včasného soudního přezkumu; vyzývá tureckou vládu, aby ukončila pronásledování novinářů, aktivistů a politické opozice a aby propustila všechny ty, kdo byli uvězněni bez řádného a spravedlivého soudního řízení; připomíná, že od července 2016 bylo uvězněno více než 55 000 osob;

6.  zdůrazňuje, že Turecko čelí skutečné hrozbě terorismu; žádá, aby byla pozastavena veškerá spolupráce s tureckou vládou ohledně boje proti terorismu do doby, než budou odpovídajícím způsobem změněny turecké právní předpisy pro boj proti terorismu a než přestanou být používány proti demokratické politické opozici, svobodě projevu či náboženským menšinám;

7.  připomíná, že porušení svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků v Turecku není jediným strukturálním problémem, ale že k těmto problémům patří mj. zacházení s náboženskými a jinými menšinami, odmítnutí uznání Kyperské republiky a nejednoznačný postoj k teroristickým skupinám v Sýrii a Iráku;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecka.

 

Poslední aktualizace: 7. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí