Procedūra : 2018/2527(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0079/2018

Pateikti tekstai :

B8-0079/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0131

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 406kWORD 51k
5.2.2018
PE614.388v01-00
 
B8-0079/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje  (2018/2527(RSP))


Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje  (2018/2527(RSP))  
B8‑0079/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2018 m. vasario 6 d. pareiškimą dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Turkijos armija Šiaurės Sirijoje, Afrino miesto teritorijoje, pradėjo vykdyti agresyvius veiksmus prieš vietos kurdų miliciją ir Kurdų liaudies gynimo būrių (YPG) narius; kadangi dėl šių agresyvių veiksmų kyla grėsmė destabilizuoti regioną ir, remiantis JT duomenimis, jie galėtų lemti naują didelio masto pabėgėlių krizę, kuri galėtų paveikti ir Europą; kadangi, remiantis pranešimais, Afrino mieste jau perkelta 5 000 asmenų, kurie visiškai ir iš esmės priklauso nuo Turkijos karinių pajėgų; kadangi tarptautinė bendruomenė išreiškė didelį susirūpinimą šia karine operacija;

B.  kadangi Turkijos vyriausybė naudoja tarptautinius arešto orderius tam, kad atsektų R. T. Erdogano režimo oponentus, ir šie represiniai veiksmai turi vis didesnį poveikį Europos šalims ir jų piliečiams;

C.  kadangi paskelbus nepaprastąją padėtį veiksmingai sustabdytas teisinės valstybės principas, taip sustabdant Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos garantijas ir bendrai panaikinant pagrindinių teisių užtikrinimą tiek turkams, tiek užsieniečiams; kadangi nuo bandymo įvykdyti perversmą 2016 m. liepos 15 d. įvykdyta daugybė teisininkų, žurnalistų ir pilietinės visuomenės atstovų sulaikymų ir įkalinimų; kadangi, remiantis organizacijos „Žurnalistai be sienų“ duomenimis, šiuo metu įkalinta daugiau nei 100 žurnalistų; kadangi daugiau nei 100 rajonų ir 10 provincijų centrų išrinkti merai ir pareigūnai buvo atleisti ir pakeisti vidaus reikalų ministerijos paskirtųjų asmenų; kadangi politinė opozicija, ypač Demokratinės liaudies partijos (HDP) nariai, susiduria su persekiojimu ir įkalinimu;

D.  kadangi krikščionių mažuma Turkijoje susiduria ne tik su vyriausybės ir pareigūnų represijomis, bet ir su persekiojimu; kadangi krikščionių kultūros paveldas buvo labai apgadintas arba sunaikintas; kadangi prezidentui R. T. Erdoganui ir jo Teisingumo ir plėtros partijai (AKP) įvykdžius valdžios perėmimą Turkija susiduria su nerimą keliančiu islamo radikalėjimu; kadangi AKP pritaria islamo Musulmonų brolijos idėjoms ir interesams;

E.  kadangi Turkijos vyriausybė vis dar nepripažįsta Kipro Respublikos, kurios šiaurinę dalį Turkija okupavusi nuo 1974 m. ir kurios nepripažįsta tarptautinė bendruomenė, suvereniteto; kadangi krikščionių kultūros paveldas šiaurinėje Kipro dalyje buvo išniekintas ir labai apgadintas;

F.  kadangi Europos Sąjunga sustabdė stojimo derybas su Turkija; kadangi Turkijoje priimta konstitucinė reforma, kuri yra aiškus žingsnis atgal demokratiniame šalies vystymosi etape; kadangi ES su Turkija kuria muitų sąjungą ir siekia surengti naujas derybas;

1.  ragina valstybes nares nedelsiant galutinai nutraukti derybas dėl Turkijos stojimo į ES; ragina galutinai nutraukti Turkijos pasirengimo narystei finansavimą ir sustabdyti ES ir Turkijos derybas dėl muitų sąjungos;

2.  ragina nedelsiant iš Sirijos teritorijos išvesti Turkijos ginkluotąsias pajėgas ir skubiai paskelbti paliaubas; akcentuoja, kad, siekiant išvengti naujos humanitarinės krizės, būtina imtis visų įmanomų priemonių; griežtai smerkia tolesnius Turkijos kariuomenės vykdomus karinius veiksmus Sirijoje; yra susirūpinęs dėl humanitarinės padėties regione; nuogąstauja, kad agresyvūs Turkijos armijos veiksmai gali lemti naują pabėgėlių krizę šioje teritorijoje, nes regione jau perkelta 5 000 asmenų, ir tai galėtų paveikti Europą bei ES; primena Turkijos vyriausybei, kad vietos kurdų milicija yra svarbi sąjungininkė kovojant su „Da’esh“ ir kitomis islamistinėmis teroristinėmis organizacijomis;

3.  primena, kad AKP atėjus į valdžią Turkija susiduria su rimtu islamo radikalėjimu ne tik teoriškai, bet ir praktiškai;

4.  primena, kad dėl Turkijos vyriausybės ir pareigūnų vykdomų represijų ir persekiojimų krikščionių mažumos buvimui Turkijoje kyla rimta grėsmė; smerkia bet kokį krikščionių persekiojimą, represijas arba kurstymą Turkijoje; taip pat smerkia krikščionių kultūros paveldo naikinimą ir gadinimą; yra susirūpinęs dėl to, kad krikščionių kultūros vertybės yra pardavinėjamos juodosiose rinkose; primena, kad šis metodas taip pat naudojamas Turkijos okupuotoje Kipro teritorijoje ir dėl jo šiame regione beveik išnyko krikščionių kultūros paveldas;

5.  pabrėžia, kad Turkijoje veiksmingai sustabdytas teisinės valstybės principas ir paskelbta nepaprastoji padėtis ir kad dėl to tūkstančiai žurnalistų, teisininkų ir politikų iš opozicijos buvo įkalinti arba savavališkai sulaikyti; smerkia kolektyvinį valstybės tarnautojų ir policijos pareigūnų atleidimą iš darbo, masinį žiniasklaidos priemonių likvidavimą, žurnalistų, mokslininkų, teisėjų, žmogaus teisių gynėjų, išrinktų ir neišrinktų pareigūnų, saugumo tarnybų narių ir paprastų piliečių suėmimą ir jų nuosavybės, turto ir pasų konfiskavimą, daugelio mokyklų ir universitetų uždarymą, taip pat draudimą keliauti tūkstančiams Turkijos piliečių remiantis įstatyminiais potvarkiais dėl ekstremaliosios situacijos be individualizuotų sprendimų ir be galimybės laiku atlikti teisminę peržiūrą; ragina Turkijos vyriausybę sustabdyti žurnalistų, aktyvistų ir politinės opozicijos persekiojimą ir išlaisvinti visus asmenis, kurie buvo įkalinti teisingai ir pagrįstai neišnagrinėjus bylos; primena, kad nuo 2016 m. liepos mėn. suimta daugiau nei 55 000 asmenų;

6.  pabrėžia, kad Turkija susiduria su rimta terorizmo grėsme; ragina sustabdyti bendradarbiavimą su Turkijos vyriausybe dėl kovos su terorizmu, kol bus atitinkamai pakeisti Turkijos antiteroristiniai įstatymai ir jie nebus naudojami prieš demokratinę politinę opoziciją, žodžio laisvę arba religines mažumas;

7.  primena, kad žodžio laisvės ir žiniasklaidos laisvės pažeidimas yra ne vienintelė struktūrinė problema Turkijoje, taip pat, inter alia, elgesys su religinėmis arba kitomis mažumos grupėmis, atsisakymas pripažinti Kipro Respubliką ir neaiškumas dėl teroristinių grupių Sirijoje ir Irake;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Turkijos vyriausybei ir parlamentui.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika