Procedūra : 2018/2527(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0079/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0079/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0131

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 469kWORD 51k
5.2.2018
PE614.388v01-00
 
B8-0079/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par cilvēktiesību pašreizējo stāvokli Turcijā  (2018/2527(RSP))


Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini ENF politiskās grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību pašreizējo stāvokli Turcijā  (2018/2527(RSP))  
B8‑0079/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2018. gada 6. februāra paziņojumu par cilvēktiesību pašreizējo stāvokli Turcijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Turcijas armija Sīrijas ziemeļos Afrīnas pilsētas reģionā ir uzsākusi ofensīvu pret vietējo kurdu paramilitāro grupējumu un pret kurdu Tautas aizsardzības vienības (YPG) locekļiem; tā kā šī ofensīva apdraud stabilitāti reģionā un saskaņā ar ANO var izraisīt jaunu masveida bēgļu krīzi, kas var skart arī Eiropu; tā kā saskaņā ar ziņojumiem Afrīnas pilsētā jau ir pārvietoti 5000 cilvēku, kuri ir pilnībā atkarīgi no Turcijas militāro spēku labvēlības; tā kā starptautiskā sabiedrība ir paudusi spēcīgas bažas par šo militāro operāciju;

B.  tā kā Turcijas valdība izmanto starptautiskos apcietināšanas orderus, lai izsekotu Erdoğan režīma oponentus, un šīs represīvās prakses arvien biežāk skar Eiropas valstis un to iedzīvotājus;

C.  tā kā kopš ārkārtas stāvokļa ieviešanas tiesiskums faktiski ir apturēts, tādējādi apturot Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas garantijas un vispārinot pamattiesību nenodrošināšanu ne turkiem, ne ārvalstniekiem; tā kā kopš valsts apvērsuma mēģinājuma 2016. gada 15. jūlijā ir radies vesels juristu, žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju aizturēšanas un ieslodzīšanas vilnis; tā kā saskaņā ar “Reportieri bez robežām” informāciju pašlaik ir ieslodzīti vairāk nekā 100 žurnālisti; tā kā vairāk nekā 100 apgabalos un 10 reģionālajos centros ievēlētie mēri un amatpersonas ir atbrīvoti no amata un aizstāti ar Iekšlietu ministrijas norīkotām personām; tā kā politiskā opozīcija, jo īpaši Tautas demokrātiskās partijas (HDP) locekļi, saskaras ar vajāšanu un ieslodzījumu;

D.  tā kā kristiešu minoritāte Turcijā saskaras ne tikai ar valdības un tās amatpersonu veiktām represijām, bet arī ar vajāšanu; tā kā kristiešu kultūras mantojums ir vai nu ievērojami bojāts, vai iznīcināts; tā kā kopš varu pārņēma prezidents Erdoğan un viņa Taisnīguma un attīstības partija (AKP), Turcija saskaras ar satraucošu islāmisko radikalizāciju; tā kā AKP atbalsta Islāma Musulmaņu brālības idejas un intereses;

E.  tā kā Turcijas valdība joprojām neatzīst Kipras republikas suverenitāti, kuras ziemeļu daļu kopš 1974. gada ir okupējusi Turcija un neatzīst starptautiskā sabiedrība; tā kā kristiešu kultūras mantojums Kipras ziemeļu daļā ir izpostīts un ievērojami bojāts;

F.  tā kā Eiropas Savienība ir iesaldējusi iestāšanās sarunas ar Turciju; tā kā Turcijā tika pieņemta konstitucionālā reforma, kas valsts demokrātiskajā attīstībā nepārprotami ir solis atpakaļ; tā kā ES veido muitas savienību ar Turciju un vēlas jaunas sarunas;

1.  aicina dalībvalstis nekavējoties pilnībā izbeigt sarunas par Turcijas pievienošanos ES; aicina galīgi apturēt pirmspievienošanās finansējumu Turcijai un pārtraukt sarunas par muitas savienību starp ES un Turciju;

2.  aicina nekavējoties atvirzīt Turcijas bruņotos spēkus no Sīrijas teritorijas un nekavējoties noteikt pamieru; uzsver, ka ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu jaunu humanitāro krīzi; stingri nosoda jebkādas turpmākas Turcijas militārās darbības Sīrijā; pauž bažas par humanitāro situāciju reģionā; satraucas par to, ka Turcijas armijas ofensīva var izraisīt jaunu bēgļu krīzi apgabalā, jo 5000 cilvēku reģionā jau ir pārvietoti, un ka tas var ietekmēt arī Eiropu un ES: atgādina Turcijas valdībai, ka vietējais kurdu paramilitārais grupējums ir nozīmīgs sabiedrotais cīņā pret Da'esh un citām islāmisko teroristu organizācijām;

3.  atgādina, ka kopš AKP nonākšanas pie varas Turcija saskaras ar spēcīgu islāmisko radikalizāciju ne tikai teorijā, bet arī praksē;

4.  atgādina, ka Turcijas valdības un tās amatpersonu veiktās represijas un vajāšana ievērojami apdraud kristiešu minoritātes pastāvēšanu Turcijā; nosoda jebkādu vajāšanu, represijas vai provokācijas pret kristiešiem Turcijā; nosoda arī kristiešu kultūras mantojuma iznīcināšanu un bojāšanu; pauž bažas par to, ka kristiešu kultūras priekšmeti tiek tirgoti nelikumīgajos tirgos; atgādina, ka šī metode ir ierasta arī Turcijas okupētajā Kipras daļā un ir izraisījusi gandrīz pilnīgu kristiešu kultūras mantojuma iznīkšanu reģionā;

5.  uzsver, ka līdz ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu tiesiskums Turcijā faktiski ir apturēts un ka tūkstošiem žurnālistu, juristu un opozīcijas politiķu tāpēc ir vai nu ieslodzīti, vai patvaļīgi aizturēti; nosoda civildienesta ierēdņu un policijas amatpersonu kolektīvo atlaišanu, plašsaziņas līdzekļu kanālu masveida likvidāciju, žurnālistu, akadēmiķu, tiesnešu, cilvēktiesību aizstāvju, vēlēto un nevēlēto amatpersonu, drošības dienestu un vienkāršo pilsoņu arestus, kā arī viņu īpašuma, līdzekļu un pasu konfiskāciju, daudzu skolu un universitāšu slēgšanu un ceļošanas aizliegumu, kas, pamatojoties uz dekrēta par ārkārtas stāvokli noteikumiem, piemērots tūkstošiem Turcijas iedzīvotāju bez lēmumiem individuālās situācijās un bez iespējas tos savlaicīgi pārskatīt tiesā; aicina Turcijas valdību pārstāt žurnālistu, aktīvistu un politiskās opozīcijas vajāšanu un atbrīvot visus, kuri ieslodzīti bez godīga un taisnīga tiesas procesa; atgādina, ka kopš 2016. gada jūlija ir arestēti vairāk nekā 55 000 cilvēku;

6.  uzsver, ka terorisms Turcijai rada reālu apdraudējumu; aicina terorisma apkarošanas jomā apturēt jebkāda veida sadarbību ar Turcijas valdību, līdz attiecīgi tiek grozīti Turcijas tiesību akti cīņai pret terorismu un tie netiek izmantoti pret demokrātisku politisko opozīciju, vārda brīvību vai reliģiskajām minoritātēm;

7.  atgādina, ka vārda brīvības un plašsaziņas līdzekļu brīvības pārkāpumi nav vienīgā strukturālā problēma Turcijā un cita starpā tāda ir arī attieksme pret reliģiskajām un citu minoritāšu grupām, atteikšanās atzīt Kipras Republiku un nenoteiktība attiecībā uz teroristu grupējumiem Sīrijā un Irākā;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Turcijas valdībai un parlamentam.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika