Propunere de rezoluţie - B8-0079/2018Propunere de rezoluţie
B8-0079/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia

5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini în numele Grupului ENF

Procedură : 2018/2527(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0079/2018
Texte depuse :
B8-0079/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0079/2018

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia

(2018/2527(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația din 6 februarie 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la situația actuală a drepturilor omului în Turcia,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât armata turcă a lansat o ofensivă în nordul Siriei, în zona orașului Afrin, împotriva milițiilor kurde locale și a membrilor unităților de protecție a poporului kurd (YPG); întrucât această ofensivă amenință să destabilizeze regiunea și, potrivit ONU, ar putea duce la o nouă criză a refugiaților care ar putea afecta și Europa; întrucât, potrivit relatărilor, 5 000 de persoane sunt deja strămutate în orașul Afrin și sunt complet și absolut la bunul plac al armatei turce; întrucât comunitatea internațională și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la această operațiune militară;

B.  întrucât guvernul turc utilizează mandatele de arestare internaționale pentru a localiza opozanții regimului Erdoğan, iar aceste practici represive afectează din ce în ce mai mult țările europene și cetățenii lor;

C.  întrucât statul de drept a fost în mod efectiv suspendat de la instituirea stării de urgență, suspendându-se, prin urmare, garanțiile conferite de Declarația Universală a Drepturilor Omului și generalizând negarantarea drepturilor fundamentale, atât pentru cetățenii turci, cât și pentru resortisanții străini; întrucât, după tentativa de lovitură de stat de la 15 iulie 2016, a avut loc un întreg val de arestări și întemnițări de avocați, ziariști și persoane din societatea civilă; întrucât, potrivit organizației „Reporteri fără frontiere”, peste 100 de ziariști se află în prezent în detenție; întrucât, în peste 100 de districte și în zece centre provinciale, primarii aleși și funcționarii au fost demiși și înlocuiți cu persoane numite de Ministerul de Interne; întrucât opoziția politică, în special membri ai Partidului Popular Democrat (HDP), se confruntă cu persecuții și încarcerare;

D.  întrucât minoritatea creștină din Turcia se confruntă nu numai cu represiunea din partea guvernului și a funcționarilor săi, ci și cu persecuții; întrucât patrimoniul cultural creștin a fost fie grav deteriorat, fie distrus; întrucât, de la preluarea puterii de către președintele Erdoğan și Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP), Turcia s-a confruntat cu un nivel alarmant de radicalizare islamică; întrucât AKP sprijină ideile și interesele Frăției musulmane islamice;

E.  întrucât guvernul turc încă nu recunoaște suveranitatea Republicii Cipru, a cărei parte de nord este sub ocupație turcă din 1974 și nu este recunoscută de comunitatea internațională; întrucât patrimoniul cultural creștin din partea de nord a Ciprului a fost vandalizat și grav deteriorat;

F.  întrucât Uniunea Europeană a înghețat negocierile de aderare cu Turcia; întrucât reforma constituțională în Turcia a fost adoptată, ceea ce este în mod clar un pas înapoi în dezvoltarea democratică a țării; întrucât UE dezvoltă o uniune vamală cu Turcia și urmărește să poarte noi discuții;

1.  invită statele membre să pună capăt definitiv și fără întârziere negocierilor privind aderarea Turciei la Uniunea Europeană; solicită suspendarea definitivă a fondurilor de preaderare destinate Turciei și să înceteze negocierile privind uniunea vamală dintre UE și Turcia;

2.  solicită retragerea imediată a forțelor armate turce de pe teritoriul Siriei și încetarea imediată a focului; subliniază că trebuie luate toate măsurile posibile pentru a evita o nouă criză umanitară; condamnă cu fermitate orice alte acțiuni militare în Siria ale armatei turce; este îngrijorat de situația umanitară din regiune; își exprimă temerea că ofensiva armatei turce ar putea să ducă la o nouă criză a refugiaților în această zonă, întrucât 5 000 de persoane sunt deja strămutate în regiune, și că acest lucru ar putea afecta, de asemenea, Europa și UE; reamintește guvernului turc că milițiile locale kurde sunt un aliat important împotriva Daesh și a altor organizații teroriste islamiste;

3.  reamintește că, de la venirea AKP la putere, Turcia se confruntă cu o gravă radicalizare islamică, nu numai în teorie, ci și în practică;

4.  reamintește că existența minorității creștine din Turcia este grav amenințată din cauza represiunii și a persecuției continue exercitate de guvernul turc și de funcționarii acestuia; condamnă toate persecuțiile, represiunile sau provocările la adresa creștinilor din Turcia; condamnă, de asemenea, distrugerea și deteriorarea patrimoniului cultural creștin; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că bunurile culturale creștine sunt vândute pe piața neagră; reamintește că această metodă este, de asemenea, frecvent utilizată în zonă Ciprului ocupată de Turcia și a dus la dispariția aproape completă a patrimoniului cultural creștin în această regiune;

5.  subliniază că statul de drept în Turcia a fost suspendat odată cu instituirea stării de urgență și că mii de ziariști, avocați și politicieni din opoziție au fost arestați sau deținuți în mod arbitrar ca urmare a acestui lucru; condamnă concedierea colectivă a funcționarilor publici și a ofițerilor de poliție, lichidarea în masă a instituțiilor media, arestarea unor ziariști, cadre universitare, judecători, apărători ai drepturilor omului, funcționari aleși sau numiți, membri ai serviciilor de securitate și cetățeni de rând și confiscarea proprietăților, activelor și pașapoartelor acestora, închiderea a numeroase școli și universități și interdicția de călătorie impusă asupra a mii de cetățeni turci pe baza ordonanțelor de urgență, fără decizii individualizate și fără posibilitatea unui control jurisdicțional în timp util; invită guvernul turc să înceteze persecutarea ziariștilor, a activiștilor și a opoziției politice și să-i elibereze pe toți cei care au fost închiși fără un proces echitabil și corect; reamintește faptul că, din iulie 2016, peste 55 000 de persoane au fost arestate;

6.  subliniază că Turcia se confruntă cu o amenințare teroristă reală; solicită ca orice cooperare cu guvernul turc în ceea ce privește combaterea terorismului să fie suspendată până când legislația antiteroristă din Turcia a fost modificată în consecință și nu este folosită împotriva opoziției politice democratice, împotriva libertății de exprimare sau a minorităților religioase;

7.  reamintește că încălcarea dreptului la libertatea de exprimare și a la libertatea presei nu este singura problemă structurală în Turcia, dar și, printre altele, tratamentul grupurilor religioase și al altor grupuri minoritare, refuzul de a recunoaște Republica Cipru și ambiguitatea în privința grupărilor teroriste din Siria și Irak;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Turciei.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate