Návrh uznesenia - B8-0079/2018Návrh uznesenia
B8-0079/2018

NÁVRH UZNESENIA o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku

5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini v mene skupiny ENF

Postup : 2018/2527(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0079/2018
Predkladané texty :
B8-0079/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0079/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku

(2018/2527(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 6. februára 2018 o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže turecká armáda začala v severnej Sýrii v oblasti mesta Afrin ofenzívu proti miestnym kurdským milíciám a členom kurdských Jednotiek ľudovej obrany (YPG); keďže táto ofenzíva ohrozuje stabilitu regiónu a podľa OSN by mohla spôsobiť novú hromadnú utečeneckú krízu, ktorá by mohla zasiahnuť aj Európu; keďže podľa správ je v meste Afrin už 5 000 vysídlených osôb, ktoré sú vydané úplne napospas tureckému vojsku; keďže medzinárodné spoločenstvo vyjadrilo v súvislosti s touto vojenskou operáciou hlboké znepokojenie;

B.  keďže turecká vláda využíva medzinárodné zatýkacie rozkazy na vypátranie oponentov Erdoğanovho režimu a tieto utláčateľské praktiky čoraz viac postihujú aj európske krajiny a ich občanov;

C.  keďže právny štát bol prakticky pozastavený vyhlásením výnimočného stavu, čím došlo k pozastaveniu záruk vyplývajúcich zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a zovšeobecneniu nefungujúcej záruky základných práv ako v prípade Turkov, tak aj cudzincov; keďže od pokusu o štátny prevrat 15. júla 2016 prebieha vlna zatýkania a väznenia právnikov, novinárov a predstaviteľov občianskej spoločnosti; keďže podľa organizácie Reportéri bez hraníc je v súčasnosti väznených viac ako 100 novinárov; keďže vo viac ako 100 okresoch a 10 oblastných centrách došlo k prepusteniu zvolených starostov a úradníkov a ich nahradeniu osobami dosadenými ministerstvom vnútra; keďže politická opozícia, najmä členovia Ľudovej demokratickej strany (HDP), čelia prenasledovaniu a väzneniu;

D.  keďže kresťanská menšina v Turecku čelí nielen útlaku zo strany vlády a jej úradníkov, ale aj prenasledovaniu; keďže kresťanské kultúrne dedičstvo bolo ťažko poškodené alebo celkom zničené; keďže Turecko čelí od prevzatia moci prezidentom Erdoğanom a jeho Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) alarmujúcej islamskej radikalizácii; keďže AKP podporuje myšlienky a záujmy islamského Moslimského bratstva;

E.  keďže turecká vláda naďalej neuznáva zvrchovanosť Cyperskej republiky, ktorej severná časť je od roku 1974 pod tureckou okupáciou a medzinárodné spoločenstvo ju neuznáva; keďže kresťanské kultúrne dedičstvo v severnej časti Cypru je terčom vandalizmu a je ťažko poškodené;

F.  keďže Európska únia pozastavila prístupové rokovania s Tureckom; keďže ústavná reforma v Turecku bola prijatá, čo je jasný krok späť v demokratickom rozvoji krajiny; keďže EÚ pracuje na vytvorení colnej únie s Tureckom a snaží sa o nadviazanie nových rokovaní;

1.  1. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne definitívne ukončili rokovania o pristúpení Turecka k EÚ; žiada definitívne zastavenie predvstupovej pomoci Turecku a rokovaní o colnej únii medzi EÚ a Tureckom;

2.  žiada okamžité stiahnutie tureckých ozbrojených síl z územia Sýrie a okamžité prímerie; zdôrazňuje, že v záujme zamedzenia novej humanitárnej kríze treba prijať všetky možné opatrenia; dôrazne odsudzuje akékoľvek ďalšie vojenské akcie tureckej armády v Sýrii; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s humanitárnou situáciou v regióne; obáva sa, že ofenzíva tureckej armády by mohla spôsobiť novú utečeneckú krízu v tejto oblasti, keďže v regióne je už 5 000 vysídlených osôb, a že by to mohlo mať vplyv aj na Európu a EÚ; upozorňuje tureckú vládu, že miestne kurdské milície sú dôležitým spojencom v boji proti Dá’iš a ďalším islamistickým teroristickým organizáciám;

3.  pripomína, že odvtedy, ako AKP prevzala moc, Turecko čelí vážnej islamskej radikalizácii, a to nielen v teórii, ale aj v praxi;

4.  poukazuje na to, že existencia kresťanskej menšiny v Turecku je pre pokračujúci útlak a prenasledovanie zo strany tureckej vlády a jej zamestnancov vážne ohrozená; odsudzuje akékoľvek prenasledovanie, útlak alebo provokovanie kresťanov v Turecku; takisto odmieta ničenie a poškodzovanie kresťanského kultúrneho dedičstva; vyjadruje znepokojenie nad tým, že predmety kresťanského kultúrneho dedičstva sa predávajú na čiernom trhu; pripomína, že táto metóda je bežná aj na tureckom okupovanom území Cypru a viedla k takmer úplnému zničeniu kresťanského kultúrneho dedičstva v tomto regióne;

5.  zdôrazňuje, že vyhlásením výnimočného stavu bol prakticky pozastavený právny štát v Turecku a že v dôsledku toho boli tisíce novinárov, právnikov a politikov z radov opozície buď vzaté do väzby alebo svojvoľne zadržané; odsudzuje hromadné prepúšťanie štátnych úradníkov a príslušníkov polície, hromadnú likvidáciu médií, zatýkanie novinárov, akademických pracovníkov, sudcov, obhajcov ľudských práv, volených i nevolených úradníkov, členov bezpečnostných služieb a bežných občanov, konfiškáciu ich majetku, aktív a cestovných pasov, zatvorenie mnohých škôl a univerzít a zákaz cestovania uvalený na tisíce tureckých občanov na základe mimoriadnych dekrétov bez individuálnych rozhodnutí a možnosti včasného súdneho preskúmania; vyzýva tureckú vládu, aby zastavila prenasledovanie novinárov, aktivistov a politickej opozície a aby prepustila všetkých, ktorí boli uväznení bez riadneho a spravodlivého procesu; pripomína, že od júla 2016 bolo zatknutých viac než 55 000 osôb;

6.  zdôrazňuje, že Turecko čelí reálnej hrozbe terorizmu; žiada pozastavenie akejkoľvek spolupráce s tureckou vládou v oblasti boja proti terorizmu dovtedy, kým sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia turecké protiteroristické právne predpisy a prestanú sa používať proti demokratickej politickej opozícii, slobode prejavu alebo náboženským menšinám;

7.  pripomína, že porušovanie slobody prejavu a slobody médií nie je jediným štrukturálnym problémom Turecka, ale okrem iného je ním aj zaobchádzanie s náboženskými a inými menšinovými skupinami, odmietavý postoj k uznaniu Cyperskej republiky a nejednoznačnosť vo vzťahu k teroristickým skupinám v Sýrii a Iraku;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Turecka.

Posledná úprava: 7. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia