Prijedlog rezolucije - B8-0080/2018Prijedlog rezolucije
B8-0080/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Venezueli

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a

Postupak : 2018/2559(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0080/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0080/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0080/2018

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Venezueli

(2018/2559(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međuameričku demokratsku povelju donesenu 11. rujna 2001.,

–  uzimajući u obzir Ustav Venezuele, a posebno njegov članak 298.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Venezueli, posebno od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli[1], od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli[2], od 12. ožujka 2015. o stanju u Venezueli[3], od 8. lipnja 2016. o stanju u Venezueli[4] te od 27. travnja 2017. o stanju u Venezueli[5],

–  uzimajući u obzir izjavu o trenutačnom stanju u Venezueli od 12. srpnja 2017. koju su dali predsjednici Odbora za vanjske poslove, delegacije Mercosura i Parlamentarne skupštine EuroLat;

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. rujna 2017. o političkim odnosima EU-a s Latinskom Amerikom[6],

–  uzimajući u obzir izjavu Visoke predstavnice u ime EU-a o usklađivanju određenih trećih zemalja u pogledu mjera ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli od 7. prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Venezueli od 13. prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2018/88 od 22. siječnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli[7],

–  uzimajući u obzir deklaraciju s četvrtog sastanka Skupine iz Lime od 23. siječnja 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu Visoke predstavnice u ime EU-a o najnovijim događajima u Venezueli od 26. siječnja 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Nacionalna ustavotvorna skupština Venezuele 23. siječnja 2018. objavila da je odobrila dekret kojim se od Državnog izbornog povjerenstva traži da održi predsjedničke izbore prije 30. travnja 2018.;

B.  budući da se, prema organizacijama za ljudska prava, dekretom Nacionalne ustavotvorne skupštine kojim se traži održavanje izbora do kraja travnja 2018. krši članak 298. Ustava Venezuele, u kojem se jasno navodi da se zakon koji uređuje izborne postupke ne smije mijenjati ni na koji način u razdoblju između dana održavanja izbora i šest mjeseci neposredno prije njega;

C.  budući da je 23. siječnja 2018. Skupina iz Lime objavila deklaraciju kojom se odbija jednostrana odluka da se izbori održe tijekom prvog tromjesečja 2018.; budući da EU nije priznao Nacionalnu ustavotvornu skupštinu;

D.  budući da je Vrhovni sud Venezuele zabranio glavnoj oporbenoj koaliciji, Koaliciji demokratskog jedinstva (MUD) da na predstojećim izborima predstavi svojeg kandidata; budući da je Leopoldu Lópezu i Henriqueu Caprilesu zabranjeno da se kandidiraju za obnašanje političkih dužnosti; budući da je MUD u 2017. dobio Nagradu Saharov Europskog parlamenta za slobodu mišljenja;

E.  budući da su datum izbora i postupak koji im prethodi bile dvije glavne teme razgovora u Santo Domingu između Vlade i oporbe; budući da bi se sve velike političke odluke, kao što je odluka o raspisivanju prijevremenih izbora, trebale donositi u okviru nacionalnog dijaloga; budući da se sudjelovanje na tim izborima treba odvijati pod jednakim, poštenim i transparentnim uvjetima, pod nadzorom Državnog izbornog povjerenstva čiji je sastav uravnotežen i uz dostatna jamstva za sve sudionike, uključujući prisutnost neovisnih međunarodnih promatrača;

F.  budući da se od prosinca 2017. u Dominikanskoj Republici između vlade Venezuele i dijelova oporbe vodi dijalog u prisutnosti visokopozicioniranih međunarodnih promatrača i dominikanskog predsjednika u cilju pronalaženja rješenja političke krize u Venezueli; budući da se ondje trenutačno vodi novi krug razgovora;

G.  budući da je 5. kolovoza 2017. Mercosur primijenio svoju demokratsku klauzulu i suspendirao članstvo Venezuele u tom bloku; budući da je SAD nakon izbora za Nacionalnu ustavotvornu skupštinu nametnuo nove financijske sankcije i ograničenja putovanja za Venezuelu; budući da su Kanada i Meksiko također nametnuli sankcije venezuelskim dužnosnicima; budući da je 22. siječnja 2018. EU usvojio ciljane sankcije za sedam visokopozicioniranih dužnosnika vlade Venezuele;

H.  budući da je na te sankcije EU-a vlada Venezuele uzvratila protjerivanjem španjolskog veleposlanika u Caracasu;

I.  budući da se humanitarna situacija sve više pogoršava; budući da je gotovo dva milijuna Venezuelaca pobjeglo iz zemlje; budući da su zemlje koje su ih prihvatile pod sve većim pritiskom u pogledu pružanja pomoći i usluga novopridošlima;

J.  budući da prema venezuelskom Caritasu akutna malnutricija u toj zemlji sada predstavlja humanitarnu krizu; budući da je 15 od 100 djece teško pothranjeno; budući da se procjenjuje da nedostaje od 91 % do 95 % lijekova; budući da je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ocijenila da Venezuela najviše doprinosi opterećenju malarijom u Sjevernoj i Južnoj Americi; budući da se ponovno pojavila difterija i da pacijenti zaraženi HIV-om nemaju pristup nikakvim lijekovima;

1.  izražava solidarnost i punu podršku građanima Venezuele koji trpe posljedice teške humanitarne krize; poziva i vladu i oporbu da se smjesta dogovore o planu za pristup zemlji tijekom humanitarne krize; poziva institucije EU-a da poduzmu sve što mogu kako bi osigurale da se pomoć EU-a pruži na terenu;

2.  ponavlja, ne dovodeći u pitanje sankcije EU-a koje su nametnute kao posljedica uspostave nepriznate Nacionalne ustavotvorne skupštine, da je izlaz iz krize moguć jedino preko dijaloga i pregovora; izražava potporu političkom rješenju postignutom pregovorima jer je to jedini način da se u toj zemlji postigne održiva stabilnost te da joj se omogući da riješi duboku krizu i odgovori na hitne potrebe stanovništva;

3.  pozdravlja dijalog koji se vodi u Dominikanskoj Republici i u potpunosti podržava napore u području medijacije; poziva EU da pruži potporu međunarodnom procesu pregovora i ističe njegovu spremnost da razmotri pružanje parlamentarne podrške u medijaciji kako bi se ojačali postojeći napori u okviru dosljednog i cjelovitog pristupa EU-a;

4.  žali zbog jednostrane odluke da se izbori raspišu u prvom tromjesečju 2018.; podsjeća na važnost postizanja dogovora u vezi s datumom i uvjetima za predsjedničke izbore u kontekstu tekućih pregovora u Santo Domingu; naglašava potrebu da se zajamče slobodni, transparentni i vjerodostojni izbori;

5.  inzistira na tome da se nikakve prepreke ni uvjeti ne smiju nametnuti sudjelovanju političkih stranaka; podsjeća da, kako bi se osigurao vjerodostojan izborni postupak, sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni: dogovoren izborni raspored, uravnotežen sastav Državnog izbornog povjerenstva i nadzor međunarodnih promatrača nad postupkom; podsjeća na to da je spreman poslati misiju za promatranje izbora u Venezuelu ako to zatraže venezuelske vlasti;

6.  zahtijeva da vlada Venezuele smjesta ponovno normalizira diplomatske odnose sa Španjolskom; podsjeća da su EU i njegove države članice izrazile solidarnost i smatra da je taj čin agresije prema jednoj državi ujedno čin agresije prema EU-u kao cjelini;

7.  ponavlja svoje prethodne pozive da se puste na slobodu svi politički zatvorenici, da se poštuju demokratski izabrana tijela, da se poštuju ljudska prava, i što je najvažnije, da se ublaži patnja naroda Venezuele;

8.  poziva vladu Venezuele da se pobrine da Venezuelci koji su pobjegli iz zemlje imaju pristup svojim pravima u okviru socijalne sigurnosti, kao što su mirovine;

9.  poziva EU da pomogne susjednim zemljama, a ponajprije Kolumbiji, da riješi situaciju s venezuelskim izbjeglicama; ponavlja svoj poziv vladama država članica da s najvećom mogućom velikodušnošću i brzinom obrađuju zahtjeve građana Venezuele za boravišne dozvole EU-a;

10.  ponovno upućuje zahtjev da se u Venezuelu uputi izaslanstvo Parlamenta kako bi se što prije pokrenuo dijalog sa svim suprotstavljenim stranama;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti