Procedură : 2018/2559(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0080/2018

Texte depuse :

B8-0080/2018

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 543kWORD 54k
5.2.2018
PE614.389v01-00
 
B8-0080/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2018/2559(RSP))


Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2018/2559(RSP))  
B8‑0080/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Carta democratică interamericană, adoptată la 11 septembrie 2001,

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 298,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2), cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3), cea din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela(4) și cea din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela(5),

–  având în vedere declarația din 12 iulie 2017, făcută de președintele Comisiei pentru afaceri externe, al Delegației pentru relațiile cu Mercosur și al Adunării Parlamentare EuroLat, referitoare la situația actuală din Venezuela,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu America Latină(6),

–  având în vedere declarația Înaltului Reprezentant, în numele UE, referitoare la alinierea anumitor țări terțe privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela, din 7 decembrie 2017,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Venezuela din 13 decembrie 2017,

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/88 al Consiliului din 22 ianuarie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela(7),

–  având în vedere a IV-a Declarație a Grupului de la Lima din 23 ianuarie 2018,

–  având în vedere declarația Înaltului Reprezentant, în numele UE, referitoare la cele mai recente evoluții din Venezuela, din 26 ianuarie 2018,

 

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Adunarea Națională Constituantă (ANC) din Venezuela a anunțat la 23 ianuarie 2018 că a aprobat un decret prin care solicita Consiliului Național Electoral (CNE) să organizeze alegeri prezidențiale înainte de 30 aprilie 2018;

B.  întrucât, conform organizațiilor pentru drepturile omului, decretul prin care ANC solicită organizarea alegerilor înainte de sfârșitul lunii aprilie 2018 încalcă articolul 298 din Constituția Venezuelei, care prevede explicit: „Legea care reglementează procesele electorale nu poate fi modificată în niciun fel în perioada de șase luni premergătoare zilei alegerilor”;

C.  întrucât, la 23 ianuarie 2018, Grupul de la Lima a publicat o declarație prin care a respins decizia unilaterală de a convoca alegeri în primul trimestru al anului 2018; întrucât UE nu a recunoscut ANC;

D.  întrucât Curtea Supremă a Venezuelei a interzis principalei coaliții de opoziție, Mesa de la Unidad Democratica (MUD), să înscrie un candidat la viitoarele alegeri; întrucât Leopoldo López și Henrique Capriles nu au dreptul să candideze; întrucât MUD a primit Premiul Saharov al Parlamentului pentru libertatea de gândire în 2017;

E.  întrucât procesul premergător alegerilor și data acestora au reprezentat două dintre principalele subiecte ale discuțiilor de la Santo Domingo dintre guvern și opoziție; întrucât toate deciziile politice majore, cum ar fi decizia de a organiza alegeri anticipate, ar trebui să fie luate în cadrul unui dialog național; întrucât participarea la aceste alegeri ar trebui să aibă loc în condiții egale, echitabile și transparente, sub supravegherea unui CNE echilibrat, cu garanții suficiente pentru toți participanții, inclusiv prezența unor observatori internaționali independenți;

F.  întrucât, în decembrie 2017, guvernul venezuelean și reprezentanți ai opoziției au demarat un dialog în Republica Dominicană, în prezența unor observatori internaționali de rang înalt, precum și a Președintelui Republicii Dominicane, pentru a găsi o soluție la criza politică din Venezuela; întrucât, în prezent, se desfășoară o nouă rundă de negocieri în același loc;

G.  întrucât, la 5 august 2017, Mercosur a activat clauza democratică și a suspendat Venezuela din acest bloc; întrucât, în urma alegerilor pentru ANC, SUA a impus noi sancțiuni financiare și restricții de călătorie Venezuelei; întrucât Canada și Mexic, la rândul lor, au impus sancțiuni asupra funcționarilor din Venezuela; întrucât, la 22 ianuarie 2018, UE a adoptat sancțiuni specifice împotriva a șapte funcționari de rang înalt din guvernul Venezuelei;

H.  întrucât, în urma acestor sancțiuni ale UE, guvernul venezuelean a ripostat, expulzându-l pe ambasadorul Spaniei de la Caracas;

I.  întrucât situația umanitară continuă să se deterioreze; întrucât aproape 2 milioane de venezueleni au fugit din țară; întrucât țările gazdă întâmpină dificultăți tot mai mari în furnizarea de asistență și de servicii pentru noii veniți;

J.  întrucât, potrivit Caritas Venezuela, malnutriția acută în țară constituie în prezent o urgență umanitară; întrucât 15 % dintre copii suferă de malnutriție gravă; întrucât se estimează că penuria de medicamente a ajuns la 91-95 %; întrucât Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a estimat că Venezuela este principala responsabilă de povara malariei pe continentele americane; întrucât reapare difteria, iar pacienții infectați cu HIV nu au acces la niciun fel de medicație;

1.  își exprimă solidaritatea și sprijinul deplin față de poporul din Venezuela, care este afectat de o criză umanitară gravă; invită atât guvernul, cât și opoziția să convină imediat asupra unui plan de acces umanitar de urgență pentru această țară; invită instituțiile UE să facă tot posibilul pentru a se asigura că asistența UE este furnizată pe teren;

2.  reiterează, fără a aduce atingere sancțiunilor UE adoptate ca urmare a instituirii Adunării Naționale Constituante nerecunoscute, că singura modalitate de a ieși din criză este prin dialog și negocieri; își exprimă sprijinul pentru o soluție politică negociată, ca singura modalitate de a aduce o stabilitate sustenabilă țării și de a permite acesteia să soluționeze crizele profunde și necesitățile urgente ale populației;

3.  salută dialogul în curs în Republica Dominicană și sprijină pe deplin eforturile de mediere; invită UE să sprijine procesul internațional de negociere, și își exprimă disponibilitatea de a lua în considerare acordarea de sprijin pentru medierea parlamentară, consolidând eforturile existente ca parte a unei abordări globale coerente a UE;

4.  regretă decizia unilaterală de a convoca alegeri în cursul primului trimestru al anului 2018; reamintește că este important să se stabilească, de comun acord, o dată și condiții pentru alegerile prezidențiale, în contextul actualelor negocieri de la Santo Domingo; subliniază necesitatea de a garanta alegeri libere, transparente și credibile;

5.  insistă asupra faptului că nu trebuie să se impună niciun fel de obstacol sau condiție privind participarea partidelor politice; reamintește că, în vederea asigurării unui proces electoral credibil, următoarele condiții trebuie să fie îndeplinite: un calendar electoral stabilit de comun acord, o componență echilibrată a CNE și supravegherea procesului de către observatori internaționali; reamintește disponibilitatea sa de a trimite o misiune de observare a alegerilor în Venezuela, dacă acest lucru este solicitat de către autoritățile venezuelene;

6.  solicită ca guvernul venezuelean să restabilească imediat normalitatea în relațiile sale diplomatice cu Spania; reamintește că UE și statele sale membre și-au exprimat solidaritatea și consideră că acest act de agresiune împotriva unui stat reprezintă un act de agresiune împotriva întregii UE;

7.  își reiterează apelurile anterioare privind eliberarea tuturor prizonierilor politici, respectarea organismelor alese în mod democratic, susținerea drepturilor omului și, cel mai important, alinarea suferinței poporului din Venezuela;

8.  invită Guvernul Venezuelei să garanteze că cetățenii Venezuelei care au fugit din țară au acces la drepturile de securitate socială ce li se cuvin, cum ar fi pensiile;

9.  solicită UE să ajute țările învecinate, și în special Columbia, să se ocupe de situația refugiaților venezueleni; reiterează apelul adresat guvernelor statelor membre, să trateze cu cea mai mare viteză și generozitate cererile de permise de ședere în UE depuse de cetățeni din Venezuela;

10.  solicită din nou trimiterea cât mai curând a unei delegații a Parlamentului în Venezuela, pentru a purta un dialog cu toate părțile în conflict;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării parlamentare euro-latino-americane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1)

JO C 285, 29.8.2017, p. 145.

(2)

JO C 294, 12.8.2016, p. 21.

(3)

JO C 316, 30.8.2016, p. 190.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0269.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0200.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0345.

(7)

JO L 16I, 22.1.2018, p. 6.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate