Predlog resolucije - B8-0080/2018Predlog resolucije
B8-0080/2018

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Venezueli

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano v imenu skupine S&D

Postopek : 2018/2559(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0080/2018
Predložena besedila :
B8-0080/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0080/2018

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli

(2018/2559(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju medameriške demokratične listine, sprejete 11. septembra 2001,

–  ob upoštevanju venezuelske ustave, zlasti člena 298,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Venezueli, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli[1], z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli[2], z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli[3], z dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli[4] in z dne 27. aprila 2017 o razmerah v Venezueli[5],

–  ob upoštevanju izjave predsednikov Odbora za zunanje zadeve, delegacije Mercosurja in Evro-latinskoameriške parlamentarne skupščine (EuroLat), z dne 12. julija 2017 o trenutnih razmerah v Venezueli,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2017 o političnih odnosih EU z Latinsko Ameriko[6],

–  ob upoštevanju izjave visoke predstavnice v imenu EU o pridružitvi nekaterih tretjih držav omejevalnim ukrepom glede na razmere v Venezueli z dne 7. decembra 2017;

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Venezueli z dne 13. decembra 2017,

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2018/88 z dne 22. januarja 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli[7],

–  ob upoštevanju izjave s četrtega srečanja skupine iz Lime z dne 23. januarja 2018,

–  ob upoštevanju izjave visoke predstavnice v imenu EU o nedavnih dogodkih v Venezueli z dne 26. januarja 2018,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je venezuelska nacionalna ustavodajna skupščina (ANC) 23. januarja 2018 objavila, da je sprejela odlok, s katerim je nacionalni volilni svet (CNE) pozvala k razpisu predsedniških volitev pred 30. aprilom 2018;

B.  ker je odlok nacionalne ustavodajne skupščine, v katerem zahteva izvedbo volitev do konca aprila 2018, po navedbah organizacij za človekove pravice v nasprotju s členom 298 venezuelske ustave, ki jasno določa: „pravo, ki ureja volilne postopke, se ne sme na noben način spreminjati v obdobju med datumom volitev in datumom šest mesecev neposredno pred tem“;

C.  ker je skupina iz Lime 23. januarja 2018 objavila izjavo, v kateri je zavrnila enostransko odločitev o razpisu volitev v prvem četrtletju leta 2018; ker EU ne priznava nacionalne ustavodajne skupščine;

D.  ker je vrhovno sodišče Venezuele glavni opozicijski koaliciji, platformi za demokratično enotnost (MUD), prepovedalo prijavo kandidatov na prihodnjih volitvah; ker je Leopoldu Lópezu in Henriqueju Caprilesu prepovedano kandidirati na volitvah; ker je Parlament koaliciji MUD leta 2017 podelil nagrado Saharova za svobodo misli;

E.  ker sta bila datum in postopek priprave volitev glavni temi pogovorov med vlado in opozicijo v Santo Domingu; ker bi bilo treba vse pomembne politične odločitve, kot je odločitev o sklicu predčasnih volitev, sprejeti v okviru nacionalnega dialoga; ker bi morala udeležba na teh volitvah potekati pod enakimi, poštenimi in preglednimi pogoji, pod nadzorom uravnoteženega nacionalnega volilnega sveta in z zadostnimi zagotovili za vse udeležence, vključno z navzočnostjo neodvisnih mednarodnih opazovalcev;

F.  ker si venezuelska vlada in nekateri deli opozicije od decembra 2017 prizadevajo za dialog v Dominikanski republiki v prisotnosti visokih mednarodnih opazovalcev in dominikanskega predsednika, da bi našli rešitev za politično krizo v Venezueli; ker ta čas na istem mestu poteka nov krog pogovorov;

G.  ker je Mercosur 5. avgusta 2017 uporabil svojo demokratično klavzulo in Venezuelo začasno izključil iz organizacije; ker so ZDA po volitvah v nacionalno ustavodajno skupščino uvedle nove finančne sankcije in omejitve potovanj za Venezuelo; ker sta Kanada in Mehika prav tako uvedli sankcije proti venezuelskim uradnikom; ker je EU 22. januarja 2018 sprejel usmerjene sankcije proti sedmim visokim uradnikom vlade Venezuele;

H.  ker se je venezuelska vlada na te sankcije EU odzvala z izgonom španskega veleposlanika v Caracasu;

I.  ker se humanitarne razmere v Venezueli še naprej slabšajo; ker je skoraj 2 milijona Venezuelcev pobegnilo iz države; ker so države gostiteljice pod vse večjim pritiskom v smislu zagotavljanja pomoči in storitev novim priseljencem;

J.  ker po navedbah Karitas Venezuele zaradi akutne podhranjenosti v državi zdaj vladajo izredne humanitarne razmere; ker je 15 od 100 otrok resno podhranjenih; ker po ocenah primanjkuje med 91 % in 95 % zdravil; ker je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) Venezuelo označila kot državo z največjim prispevkom k bremenu malarije v obeh Amerikah; ker se je v državi znova začela širiti davica, bolniki z virusom HIV pa nimajo dostopa do nobenih zdravil;

1.  izraža solidarnost in polno podporo venezuelskemu narodu, ki ga je prizadela huda humanitarna kriza; poziva vlado in opozicijo, naj se nemudoma dogovorita o načrtu za dostavo nujne humanitarne pomoči v državo; poziva institucije EU, naj si z vsemi močmi prizadevajo zagotoviti pomoč EU na terenu;

2.  ne glede na sankcije EU, sprejete zaradi ustanovitve nepriznane nacionalne ustavodajne skupščine, ponovno poudarja, da je edini način za rešitev iz krize prek dialoga in pogajanj; izraža podporo politični rešitvi, doseženi s pogajanji, saj je edino na ta način mogoče doseči trajno stabilnost v državi in ustvariti pogoje, da se bo zmogla soočiti z globoko zakoreninjeno krizo in perečimi potrebami prebivalstva;

3.  pozdravlja dialog, ki poteka v Dominikanski republiki, in v celoti podpira mediacijska prizadevanja; poziva EU, naj podpre mednarodni pogajalski proces, in poudarja svojo pripravljenost, da razmisli o zagotovitvi parlamentarne mediacijske podpore za okrepitev obstoječih prizadevanj v okviru usklajenega skupnega pristopa EU;

4.  obžaluje enostransko odločitev o razpisu volitev v prvem četrtletju leta 2018; opozarja, da se je treba o datumu in pogojih za predsedniške volitve dogovoriti v okviru tekočih pogajanj v Santo Domingu; poudarja, da je treba zagotoviti svobodne, pregledne in verodostojne volitve;

5.  vztraja, da ne bi smelo biti ovir ali pogojev za udeležbo političnih strank; opozarja, da morajo biti za zagotovitev verodostojnega volilnega procesa izpolnjeni naslednji pogoji: dogovorjen časovni razpored volitev, uravnotežena sestava nacionalnega volilnega sveta in nadzor procesa pod očesom mednarodnih opazovalcev; opozarja, da je pripravljen na zahtevo venezuelskih oblasti v Venezuelo napotiti misijo za opazovanje volitev;

6.  zahteva, da venezuelska vlada nemudoma ponovno normalizira diplomatske odnose s Španijo; opozarja, da so EU in njene države članice izrazile solidarnost in da to dejanje agresije zoper eno državo obravnavajo kot dejanje agresije zoper celotno EU;

7.  ponavlja svoje prejšnje pozive k izpustitvi vseh političnih zapornikov, spoštovanju demokratično izvoljenih organov, spoštovanju človekovih pravic, in kar je najbolj pomembno, k ublažitvi trpljenja Venezuelcev;

8.  poziva venezuelsko vlado, naj zagotovi, da bodo imeli Venezuelci, ki so pobegnili iz države, dostop do svojih pravic socialnega varstva, kot so pokojnine;

9.  poziva EU, naj pomaga sosednjim državam, zlasti Kolumbiji, pri reševanju položaja venezuelskih beguncev; ponovno poziva vlade držav članic, naj kar najbolj velikodušno in hitro obdelajo vloge državljanov Venezuele za dovoljenje za bivanje v EU;

10.  ponavlja zahtevo, da Venezuelo čim prej obišče delegacija Evropskega parlamenta, da bi vzpostavila dialog z vsemi stranmi v konfliktu;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD), podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in nacionalni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini in generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

Zadnja posodobitev: 7. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov