Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0081/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0081/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a venezuelai helyzetről

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0078/2018

Eljárás : 2018/2559(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0081/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0081/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0081/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről

(2018/2559(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a venezuelai helyzetről szóló számos korábbi állásfoglalására,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek Venezuela is részes fele,

–  tekintettel a 2001. szeptember 11-én elfogadott Amerikaközi Demokratikus Chartára,

–  tekintettel Venezuela alkotmányára, különösen annak 72. és 233. cikkére,

–  tekintettel a Venezuelában fennálló helyzetről szóló, 2017. november 13-i tanácsi következtetésekre, nevezetesen a belső elnyomás céljára szolgáló fegyverek és felszerelések tilalmára, beleértve a célzott korlátozó intézkedések keretét is,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsának 2018. január 22-i ülésére, valamint a venezuelai közigazgatásban hivatalos tisztséget betöltő hét személyre vonatkozó korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló határozatára,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini venezuelai helyzet romlásáról szóló, 2018. január 26-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a venezuelai helyzet 2017. április óta tovább romlott, különösen Nicolas Maduro elnök 2017. december 10-i azon bejelentését követően, miszerint a helyi önkormányzati választásokat bojkottáló ellenzéki pártok „már nem részei a politikai környezetnek”, és nem vehetnek részt a 2018. áprilisi elnökválasztáson;

B.  mivel a 2017. december elején tartott helyhatósági választásokat tiltakozások kísérték, amelyeket a venezuelai biztonsági erők brutális fellépésekkel vertek le; mivel Maduro elnök december 11-én hivatalosan bejelentette, hogy a választások során kiírt 335 polgármesteri tisztség több mint 90%-át a kormányzó szocialista párt nyerte el; mivel egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a választások szabad vagy igazságos módon zajlottak;

C.  mivel a Venezuelára kiszabott jelenlegi pénzügyi szankciók megkerülésére tett kísérletként Maduro elnök kormánya bevezetett egy kőolajtartalékok által fedezett kriptovalutát, amelynek az ország gazdasági helyzetének enyhítésében elért hatékonysága a későbbiekben derül ki;

D.  mivel a venezuelai nemzetgyűlést hivatalosan megfosztották hatalmától, és 2017. augusztusban a venezuelai alkotmányozó gyűlés lépett a helyébe azt követően, hogy a választásokat tiltakozások kísérték, amelyeket a biztonsági erők brutális fellépésekkel vertek le; mivel az alkotmányozó gyűlés célja, hogy olyan jogalkotási szupertestület legyen, amely Maduro elnök számára lehetővé teszi az alkotmány újraírását és az ellenzéki vezetésű nemzetgyűlés hatékony megkerülését;

E.  mivel a venezuelai ellenzéki koalíció, a Mesa de la Unidad Democrática 112 mandátumot szerzett a 167 fős egykamarás nemzetgyűlésben, így jelentős többséggel bír a kormányon lévő Szocialista Párt által megszerzett 55 mandátumhoz képest;

F.  mivel az Európai Unió azon az alapon nem ismerte el azokat a választásokat, amelyek révén az alkotmányozó gyűlés erőre kapott, hogy erőszak, instabilitás és antidemokratikus gyakorlatok jellemezték őket, valamint hogy azok eredményeként Venezuelában jelentősen romlott a jó kormányzás és a demokratikus jogállamiság;

G.  mivel az Egyesült Államok hivatalosan szankciókat szabott ki Maduro elnök ellen, és mivel több tagállam is hasonló, EU általi szankciók kiszabására szólított fel a másként gondolkodók és a politikai ellenzék tagjainak folyamatos bebörtönzése, az alkotmányozó gyűlés fellépései és a jogállamiság általános visszaesése miatt Venezuelában;

H.  mivel a politikai ellenzék több mint száz tagja, valamint újságírók, aktivisták és tüntetők továbbra is politikai foglyok Venezuelában, akik között fontosabb politikai vezetők is vannak, például Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos és Yon Goicoechea;

I.  mivel a venezuelai biztonsági erők – ideértve a nemzeti gárdát és az állami rendőrséget, valamint az irreguláris fegyveres csoportokat – a 2016-ban kezdődött és 2017 decemberében is zajló tüntetések során többször is brutális erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel, köztük kongresszusi képviselőkkel szemben, sokakat letartóztattak, több mint 20 embert megöltek és sok embert megsebesítettek;

1.  a leghatározottabban elítéli a venezuelai demokratikus rend folyamatos megsértését, és különösen azt, hogy az alkotmányozó gyűlés visszaélt a nemzetgyűlés hatalmával, ami a hatalom alkotmányellenes centralizációjához vezetett és sértette a hatalmi ágak függetlenségét; határozottan elutasítja az alkotmányozó gyűlés létrehozását, amelyet egy alapvetően antidemokratikus eszköznek tart;

2.  sajnálatosnak tartja Maduro elnök bejelentését, miszerint az ellenzéki politikai pártokat el fogják tiltani a 2018. áprilisi elnökválasztásoktól; emlékeztet arra, hogy a szabad, tisztességes és nyílt választások a demokratikus társadalom alapkövei;

3.  lényegesnek tartja, hogy a venezuelai kormány biztosítsa a demokratikus rend teljes körű visszaállítását, helyreállítsa a hatalmi ágak szétválasztását és függetlenségét, végrehajtsa a kiegyensúlyozott és reprezentatív nemzetgyűlés hatásköreinek visszaállítását, amely valamennyi politikai párt tagjaiból áll, továbbá helyreállítsa a nemzetgyűlés teljes alkotmányos hatáskörét; emlékeztet arra, hogy a hatalmi ágak szétválasztása és az egymás ügyeibe való be nem avatkozás a jogállamiság által vezérelt demokratikus államok egyik alapvető elve;

4.  felhívja a venezuelai kormányt, hogy azonnal és feltétel nélkül bocsássa szabadon valamennyi politikai foglyot; emlékeztet arra, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátását a volt nemzetgyűlés a nemzeti megbékélésről szóló törvény által jóváhagyta; hangsúlyozza, hogy Venezuela számára a tartós, békés megoldás hosszú távon nem megvalósítható, amennyiben még vannak politikai foglyok;

5.  határozottan elítéli a venezuelai állami számvevőszék határozatát, amely Henrique Capriles ellenzéki vezetőt 15 évre eltiltja minden politikai tisztség viselésétől; felhívja a venezuelai kormányt, hogy vessen véget annak a gyakorlatnak, hogy az ellenzéki vezetőket a politikai jogaiktól való megfosztással félreállítja;

6.  üdvözli az Amerikai Államok Szervezete Állandó Tanácsának 2017. április 3-án elfogadott határozatát, és felhívja az alelnököt/főképviselőt ezen intézkedés, illetve a régió számos országa által kifejezett azon szándék támogatására, hogy megkönnyítsék a közvetítési folyamatot egy nemzeti megállapodás elérése érdekében; továbbá felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy nemzetközi és regionális szervezetekkel közösen aktívan vizsgáljon meg egyéb olyan intézkedéseket, amelyek révén az EU hozzájárulhat a demokrácia teljes körű visszaállításához Venezuelában;

7.  üdvözli a Külügyek Tanácsának a venezuelai közigazgatásban hivatalos tisztséget betöltő hét személyre vonatkozó korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló határozatát;

8.  határozottan elítéli a venezuelai biztonsági erők és az irreguláris fegyveres csoportok által a békés tüntetőkkel szemben alkalmazott brutális erőszakot, melynek következtében több mint 20-an életüket vesztették, nagyon sokan megsérültek, illetve kerültek letartóztatásba;

9.  felhívja a venezuelai kormányt, hogy vizsgálja ki a katonák által elkövetett ezen emberöléseket, valamint tartsa tiszteletben és biztosítsa a békés gyülekezés szabadságának alkotmányos jogát; felhívja a venezuelai hatóságokat, hogy garantálják a biztonságot és a jogok szabad gyakorlását valamennyi állampolgár, és különösen az emberijog-védők, az újságírók, a politikai aktivisták és a független nem kormányzati szervezetek tagjai számára, akik jobban ki vannak téve a támadásoknak és az önkényes letartóztatásnak, valamint vizsgálják ki valamennyi halálesetet;

10.  felhívja a venezuelai hatóságokat, hogy sürgősen engedjék be az országba a humanitárius segélyeket, továbbá tegyék lehetővé a bejutást azon nemzetközi szervezetek számára, amelyek a társadalom leginkább érintett csoportjain kívánnak segíteni;

11.  ismételten sürgeti, hogy mielőbb induljon európai parlamenti küldöttség Venezuelába, és kerüljön sor párbeszédre a konfliktus minden érintettjének részvételével;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

Utolsó frissítés: 2018. február 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat