Propunere de rezoluţie - B8-0081/2018Propunere de rezoluţie
B8-0081/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0078/2018

Procedură : 2018/2559(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0081/2018
Texte depuse :
B8-0081/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0081/2018

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

(2018/2559(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere numeroasele sale rezoluții anterioare privind situația din Venezuela,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este parte,

–  având în vedere Carta democratică interamericană, adoptată la 11 septembrie 2001,

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolele 72 și 233,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2017 referitoare la situația din Venezuela, în special interdicția privind armele și echipamentele destinate represiunii interne, inclusiv un cadru de măsuri restrictive specifice,

–  având în vedere reuniunea Consiliului Afaceri Externe din 22 ianuarie 2018 și decizia sa de a impune măsuri restrictive asupra a șapte persoane care dețin funcții oficiale în cadrul administrației venezuelene,

–  având în vedere declarația din 26 ianuarie 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la înrăutățirea situației din Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația din Venezuela a continuat să se deterioreze începând din aprilie 2017, în special ca urmare a anunțului făcut de președintele Nicolas Maduro la 10 decembrie 2017, în care acesta a afirmat că partidele de opoziție care au boicotat alegerile municipale locale „nu mai fac parte” din peisajul politic și nu li se va permite să participe la alegerile prezidențiale din aprilie 2018;

B.  întrucât alegerile municipale din decembrie 2017 au fost marcate de proteste și de represiunea violentă de către forțele de securitate din Venezuela; întrucât președintele Maduro a anunțat oficial la 11 decembrie că Partidul Socialist aflat la putere a câștigat peste 90 % din cele 335 de posturi de primar municipal disputate în cadrul alegerilor; întrucât nu este deloc cert că alegerile s-au desfășurat în mod liber sau echitabil;

C.  întrucât, în încercarea de a eluda sancțiunile financiare actuale impuse Venezuelei, guvernul președintelui Maduro a introdus o criptomonedă digitală bazată pe rezervele de petrol, a cărei eficacitate în ceea ce privește atenuarea situației economice din țară rămâne de văzut;

D.  întrucât Adunării Naționale a Venezuelei i-au fost retrase în mod oficial competențele și aceasta a fost înlocuită cu Adunarea Constituantă din Venezuela în august 2017, în urma alegerilor marcate de proteste și de represiunea violentă exercitată de forțele de securitate; întrucât Adunarea Constituantă este menită să fie un superorganism legislativ, în măsură să acorde președintelui Maduro competența de a rescrie constituția și de a nu ține seama de Adunarea Națională, care este dominată de opoziție;

E.  întrucât coaliția opoziției din Venezuela („Mesa de la Unidad Democrática”), care deține 112 locuri din cele 167 ale Adunării Naționale unicamerale, a obținut o majoritate covârșitoare, Partidul Socialist la putere obținând doar 55 de locuri;

F.  întrucât alegerile în urma cărora Adunarea Constituantă a ajuns la putere nu au fost recunoscute de Uniunea Europeană, pe motiv că acestea au fost caracterizate de violențe, instabilitate și practici nedemocratice și că starea de bună guvernanță și statul de drept democratic din Venezuela au cunoscut, ca urmare, o regresie considerabilă;

G.  întrucât Statele Unite au impus sancțiuni în mod oficial la adresa președintelui Maduro și întrucât mai multe state membre au solicitat impunerea unor sancțiuni similare de către UE ca răspuns la menținerea în detenție a unor disidenți și membri ai opoziției politice, la acțiunile Adunării Constituante și la regresia generală a statului de drept în Venezuela;

H.  întrucât peste o sută de membri ai opoziției politice, precum și jurnaliști, activiști și protestatari sunt în continuare prizonieri politici în Venezuela, printre aceștia aflându-se și lideri politici marcanți, precum Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos și Yon Goicoechea;

I.  întrucât, de la începutul protestelor în 2016 până în decembrie 2017, forțele de securitate din Venezuela, inclusiv garda națională, poliția națională și grupurile armate ilegale, au utilizat în mod repetat forța brutală împotriva protestatarilor pașnici, printre care și membri ai Congresului, făcând numeroase arestări și provocând moartea a 20 de persoane și rănirea multor altora,

1.  condamnă în termenii cei mai vehemenți încălcarea continuă a ordinii democratice în Venezuela, în special uzurparea Adunării Naționale de către Adunarea Constituantă, care a condus la centralizarea neconstituțională a puterilor și la încălcarea independenței ramurilor guvernării; respinge cu fermitate crearea Adunării Constituante, pe care o consideră a fi un instrument cu totul nedemocratic;

2.  regretă anunțul făcut de Președintele Maduro, potrivit căruia partidele politice din opoziție vor fi excluse din viitoarele alegeri prezidențiale din aprilie 2018; reamintește că alegerile libere, echitabile și deschise reprezintă piatra de temelie a unei societăți democratice;

3.  consideră că este esențial ca guvernul din Venezuela să asigure restabilirea deplină a ordinii democratice, să reinstituie separarea și independența ramurilor guvernării, să-i redea competențele Adunării Naționale, care trebui să fie echilibrată, reprezentativă și compusă din membri ai tuturor partidelor politice și, în plus, să reinstituie autoritatea constituțională deplină a Adunării Naționale; reamintește că separarea ramurilor guvernării și non-interferența între acestea este un principiu esențial al statelor democratice bazate pe statul de drept;

4.  îndeamnă guvernul venezuelean să elibereze imediat și necondiționat toți prizonierii politici; reamintește că eliberarea deținuților politici a fost aprobată de fosta Adunare Națională, prin Legea reconcilierii naționale; subliniază că, pe termen lung, nu poate exista o soluție pașnică durabilă pentru Venezuela în condițiile în care există deținuți politici;

5.  condamnă ferm decizia luată de „Contraloría” (Curtea de Conturi) din Venezuela de a interzice liderului opoziției, Henrique Capriles, să dețină funcții politice pentru o perioadă de 15 ani; invită guvernul venezuelean să pună capăt practicii de marginalizare a liderilor opoziției prin privarea acestora de drepturile lor politice;

6.  salută rezoluția adoptată de Consiliul permanent al Organizației Statelor Americane (OAS) la 3 aprilie 2017 și invită VP/ÎR să sprijine această măsură, precum și voința exprimată de multe țări din regiune de a facilita un proces de mediere pentru obținerea unui acord național; invită, de asemenea, VP/ÎR să analizeze în mod activ, împreună cu organizațiile internaționale și regionale, alte măsuri prin care UE poate ajuta la restabilirea deplină a democrației în Venezuela;

7.  salută decizia Consiliului Afaceri Externe de a impune măsuri restrictive asupra a șapte persoane care dețin funcții oficiale în cadrul administrației venezuelene;

8.  condamnă cu fermitate reprimarea brutală de către forțele de securitate și grupurile armate ilegale din Venezuela a protestatarilor pașnici, care a dus la moartea a peste 20 de persoane și la rănirea și arestarea multor altora;

9.  îndeamnă guvernul din Venezuela să cerceteze aceste decese provocate de forțele armate și să respecte și să garanteze dreptul constituțional la libertatea de întrunire pașnică; îndeamnă autoritățile venezuelane să garanteze securitatea și libera exercitare a drepturilor tuturor cetățenilor, în special ale apărătorilor drepturilor omului, ale jurnaliștilor, ale activiștilor politici și ale membrilor organizațiilor neguvernamentale independente, care sunt expuși unui risc mai mare de atacuri și detenție arbitrară, precum și să cerceteze toate decesele survenite;

10.  invită autoritățile din Venezuela să permită de urgență intrarea ajutoarelor umanitare în țară și să acorde acces organizațiilor internaționale care doresc să ofere asistență sectoarelor celor mai afectate ale societății;

11.  reiterează solicitarea sa stringentă de a trimite cât mai curând o delegație a Parlamentului în Venezuela, care să poarte un dialog cu toate părțile implicate în conflict;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării parlamentare euro-latino-americane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate