Návrh uznesenia - B8-0081/2018Návrh uznesenia
B8-0081/2018

NÁVRH UZNESENIA o situácii vo Venezuele

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0078/2018

Postup : 2018/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0081/2018
Predkladané texty :
B8-0081/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0081/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele

(2018/2559(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na mnohé svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu, a najmä na jej články 72 a 233,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017 o situácii vo Venezuele, najmä zákaz zbraní a vybavenia na vnútornú represiu vrátane rámca o cielených reštriktívnych opatreniach;

–  so zreteľom na zasadnutie Rady pre zahraničné veci, ktoré sa konalo 22. januára 2018, a jej rozhodnutie uložiť reštriktívne opatrenia voči siedmim jednotlivcom, ktorí vykonávajú oficiálne funkcie vo venezuelskej štátnej správe,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 26. januára 2018 o zhoršení situácie vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sa situácia vo Venezuele od apríla 2017 neustále zhoršuje, a to najmä v súvislosti s vyhlásením prezidenta Nicolasa Madura z 10. decembra 2017 o tom, že opozičné strany, ktoré bojkotovali voľby do orgánov miestnej samosprávy, „už nie sú súčasťou“ politického prostredia a nebudú sa môcť zúčastniť na prezidentských voľbách v apríli 2018;

B.  keďže voľby do orgánov miestnej samosprávy v decembri 2017 boli poznačené protestmi a násilnými zásahmi venezuelských bezpečnostných síl; keďže prezident Maduro 11. decembra oficiálne oznámil, že vládnuca Socialistická strana získala v týchto voľbách viac ako 90 % z 335 funkcií starostov; keďže vôbec nie je zrejmé, že voľby prebiehali slobodne a spravodlivo;

C.  keďže vláda prezidenta Madura v snahe obísť súčasné finančné sankcie uvalené na Venezuelu zaviedla digitálnu kryptomenu krytú zásobami ropy, ktorej účinnosť z hľadiska zlepšenia hospodárskej situácie v tejto krajine bude možné posúdiť neskôr;

D.  keďže Národné zhromaždenie Venezuely bolo oficiálne zbavené svojich právomocí a v auguste 2017 ho v nadväznosti na zmarené voľby v dôsledku protestov a násilných zásahov bezpečnostných síl nahradilo Ústavodarné zhromaždenie Venezuely; keďže ústavodarné zhromaždenie má byť najvyšší zákonodarný orgán, ktorý môže udeliť prezidentovi Madurovi právomoc zmeniť ústavu a v podstate obísť opozíciou vedené národné zhromaždenie;

E.  keďže venezuelská opozičná koalícia Mesa de la Unidad Democrática má so 112 poslancami v 167-člennom jednokomorovom národnom zhromaždení prevažnú väčšinu nad vládnucou Socialistickou stranou s 55 kreslami;

F.  keďže voľby, na základe ktorých ústavodarné zhromaždenie získalo moc, Európska únia neuznala, pretože sa vyznačovali násilím, nestabilitou a nedemokratickými praktikami a pretože sa v dôsledku toho výrazne zhoršil stav dobrej správy a demokratického právneho štátu vo Venezuele;

G.  keďže Spojené štáty oficiálne uvalili na prezidenta Madura sankcie a keďže niekoľko členských štátov vyzvalo EÚ, by uplatnila podobné sankcie v reakcii na pretrvávajúce väznenie disidentov a členov politickej opozície, na opatrenia prijaté ústavodarným zhromaždením a všeobecné zhoršenie právneho štátu vo Venezuele;

H.  keďže vyše sto členov politickej opozície, ako aj novinári, aktivisti a demonštranti vrátane hlavných politických vodcov ako Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos a Yon Goicoechea sú vo Venezuele naďalej politickými väzňami;

I.  keďže venezuelské bezpečnostné sily vrátane národnej gardy, štátnej polície a nepravidelných ozbrojených skupín už od začiatku protestov v roku 2016 až do decembra 2017 opakovane uplatňovali voči nenásilným demonštrantom vrátane poslancov kongresu tvrdú silu, pričom mnohých zadržali, viac ako 20 osôb umrelo a mnohí boli zranení;

1.  dôrazne odsudzuje pretrvávajúce porušovanie demokratického poriadku vo Venezuele, najmä zmocnenie sa národného zhromaždenia ústavodarným zhromaždením, čo vedie k neústavnej centralizácii mocí a porušovaniu nezávislosti zložiek moci; dôrazne odmieta zriadenie ústavodarného zhromaždenia, ktoré považuje za hlboko nedemokratický nástroj;

2.  vyjadruje poľutovanie nad oznámením prezidenta Madura, že opozičné politické strany budú mať zakázanú účasť v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v apríli 2018; pripomína, že slobodné, spravodlivé a otvorené voľby sú základným kameňom demokratickej spoločnosti;

3.  považuje za dôležité, aby venezuelská vláda zaistila úplné obnovenie demokratického poriadku, obnovila deľbu moci a nezávislosť jej zložiek, schválila vrátenie právomocí vyváženému a reprezentatívnemu národnému zhromaždeniu pozostávajúcemu z členov všetkých politických strán a aby navyše v plnej miere obnovila ústavné postavenie národného zhromaždenia; pripomína, že deľba moci a vzájomné nezasahovanie jej zložiek je základnou zásadou demokratických štátov, ktoré sa riadia zásadou právneho štátu;

4.  vyzýva venezuelskú vládu na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov; pripomína, že prepustenie politických väzňov schválilo bývalé národné zhromaždenie prostredníctvom zákona o národnom zmierení; zdôrazňuje, že z dlhodobého hľadiska nemožno dosiahnuť trvalé mierové riešenie situácie vo Venezuele, ak existujú politickí väzni;

5.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie venezuelského úradu pre kontrolu štátnych financií, ktorým bolo vodcovi opozície Henriqueovi Caprilesovi na 15 rokov zakázané vykonávať politickú funkciu; vyzýva venezuelskú vládu, aby ukončila prax odsúvania opozičných vodcov tým, že im upiera politické práva;

6.  víta rezolúciu Stálej rady Organizácie amerických štátov (OAS) z 3. apríla 2017, pričom vyzýva PK/VP, aby podporila toto opatrenie, ako aj ochotu mnohých krajín v regióne uľahčiť mediačný proces v záujme dosiahnutia národnej dohody; vyzýva tiež PK/VP, aby spolu s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami aktívne preskúmala možnosť iných opatrení, ktorými môže EÚ pomôcť v plnej miere obnoviť demokraciu vo Venezuele;

7.  víta rozhodnutie Rady pre zahraničné veci uložiť reštriktívne opatrenia voči siedmim jednotlivcom, ktorí vykonávajú oficiálne funkcie vo venezuelskej štátnej správe,

8.  dôrazne odsudzuje tvrdé potlačenie nenásilných demonštrantov venezuelskými bezpečnostnými silami a nepravidelnými ozbrojenými skupinami, ktoré malo za následok smrť viac ako 20 osôb a množstvo zranených a zadržaných;

9.  vyzýva venezuelskú vládu, aby vyšetrila tieto úmrtia spôsobené armádnymi silami a rešpektovala a zaručila ústavné právo na slobodné a nenásilné zhromažďovanie; vyzýva venezuelské orgány, aby zaručili bezpečnosť a slobodný výkon práv všetkých občanov, najmä obhajcov ľudských práv, novinárov, politických aktivistov a členov nezávislých mimovládnych organizácií, ktorým hrozí väčšie riziko útokov a svojvoľného zadržiavania, a aby vyšetrila všetky prípady úmrtia;

10.  vyzýva venezuelské orgány, aby čím skôr umožnili neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do krajiny a umožnili vstup medzinárodných organizácií, ktoré chcú pomáhať v najťažšie zasiahnutých oblastiach spoločnosti;

11.  opakuje svoju naliehavú žiadosť, aby bola do Venezuely čo najskôr vyslaná delegácia Európskeho parlamentu a aby sa začal dialóg so všetkými stranami konfliktu;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

Posledná úprava: 7. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia