Postup : 2018/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0082/2018

Předložené texty :

B8-0082/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0040

NÁVRH USNESENÍ
PDF 274kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.391v01-00
 
B8-0082/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP))


Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP))  
B8-0082/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku(1), ze dne 24. listopadu 2016 o vztazích EU-Turecko(2) a ze dne 6. července 2017 o zprávě Komise o Turecku za rok 2016(3),

–  s ohledem na zprávu Komise o Turecku za rok 2016,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU v Ankaře ze dne 14. září 2017 o situaci v oblasti lidských práv v Turecku a ze dne 13. listopadu 2017 o situaci obránců lidských práv v Turecku,

–  s ohledem na prohlášení v návaznosti na politický dialog na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem, který proběhl dne 25. července 2017,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP), jíž je Turecko smluvní stranou,

–  s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Turecko je důležitým partnerem EU; vzhledem k tomu, že dodržování zásad právního státu, včetně oddělení pravomocí, demokracie, svobody projevu a sdělovacích prostředků, svobody sdružování, náboženství a práv menšin jsou základními prvky mezinárodního a vnitrostátního práva;

B.  vzhledem k tomu, že dne 18. ledna 2018 Turecko pošesté od neúspěšného pokusu o převrat v roce 2016 prodloužilo výjimečný stav; vzhledem k tomu, že během výjimečného stavu je právní stát v Turecku pod neustálým tlakem, dochází k soudnímu zastrašování, svévolnému zadržování, jsou ukládány zákazy cestování a mnoho dalších omezujících opatření zaměřených na osoby podezřelé z příslušnosti ke Gülenovu hnutí a na aktéry občanské společnosti, například novináře, právníky, akademické pracovníky, spisovatele a nevládní organizace, a to bez ohledu na skutečnost, že neexistují důkazy o trestné činnosti nebo přesvědčivé důvody pro vazbu; vzhledem k tomu, že státní úředníci jsou nadále propouštěni či zbavováni funkce na základě dekretu bez řádného procesu a že od července 2016 bylo propuštěno více než 110 000 osob; vzhledem k tomu, že více než 500 právníků čeká ve vězení na soud a více než 1 000 jich je trestně stíháno;

C.  vzhledem k tomu, že zásah byl rozšířen také na prokurdskou opoziční stranu HDP, jejíž spolupředsedové Selahattin Demirtaş a Figen Yüksekdağ a další poslanci byli zatčeni a od listopadu 2016 jsou umístěni ve vazbě, přičemž již dříve v roce 2016 bylo 148 poslanců strany HDP a jiných opozičních stran zbaveno poslanecké imunity; vzhledem k tomu, že dne 11. ledna 2018 byla laureátka Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za rok 2005 Leyla Zanaová zbavena poslaneckého mandátu na základě pochybných důvodů; vzhledem k tomu, že vláda převzala kontrolu nad 89 obcemi na jihovýchodě, kde zvítězila Demokratická strana regionů (DBP), která je v tomto regionu sesterskou stranou HDP, a že vláda sesadila demokraticky zvolené místostarosty těchto obcí na základě podezření z teroristických činů, přičemž nejméně 70 osob čeká na soud ve vazbě, což je porušením práva na politické sdružování a účast a svobodu projevu;

D.  vzhledem k tomu, že narůstá omezování svobody projevu a zastrašování novinářů a sdělovacích prostředků v Turecku i za jeho hranicemi prostřednictvím zatýkání, výslechů, stíhání, případů cenzury a propouštění; vzhledem k tomu, že údajně více než 150 novinářů bylo uvězněno; vzhledem k tomu, že byli zadrženi rovněž zahraniční novináři, například německo-turecký novinář Deniz Yücel, který byl v únoru 2017 uvězněn kvůli obvinění ze špionáže a je dosud ve vězení; vzhledem k tomu, že v roce 2017 začalo několik politicky motivovaných soudních procesů s novináři, ačkoli chybí věrohodné důkazy odůvodňující obvinění;

E.  vzhledem k tomu, že cílem se v roce 2017 stali také obránci lidských práv; vzhledem k tomu, že v červnu 2017 byl zadržen ředitel turecké pobočky Amnesty International Taner Kiliç kvůli údajným vazbám na Gülenovo hnutí; vzhledem k tomu, že Taner Kiliç měl být podle rozhodnutí istanbulského soudu ze dne 31. ledna 2018 propuštěn na kauci, je však nadále zadržován, protože žalobce se proti rozhodnutí soudu odvolal; vzhledem k tomu, že v červenci 2017 bylo během schůzky v Istanbulu zadrženo deset dalších ochránců lidských práv, včetně jednoho německého a jednoho švédského státního příslušníka, kteří byli obvinění, že pomáhají nejmenovaným teroristickým organizacím a byli propuštěni na kauci dne 25. října; vzhledem k tomu, že podnikatel Osman Kavala, který je v občanské společnosti velmi známý, byl v listopadu 2017 uvězněn bez jasného obvinění;

F.  vzhledem k tomu, že v lednu 2018 bylo zadrženo více než 300 osob, včetně novinářů, kteří se kriticky vyjádřili na sociálních sítích o vojenském zásahu turecké vlády v severozápadní syrské enklávě Afrin nazvaném „operace Olivová ratolest“, a tyto osoby byly obviněny z „podněcování nenávisti, urážky veřejného činitele, podpory terorismu a ohrožování jednoty státu“;

G.  vzhledem k tomu, že ačkoli turecká ústava stanoví svobodu náboženského přesvědčení, vyznání a neveřejného šíření náboženských myšlenek a zakazuje diskriminaci na základě náboženství, čelí náboženské menšiny nadále trestným činům z nenávisti a slovním i fyzickým útokům, stigmatizaci a sociálnímu nátlaku ve škole, diskriminaci kvůli rubrice náboženství v průkazech totožnosti a problémům týkajícím se právního uznání bohoslužebného místa; vzhledem k tomu, že občanská společnost informovala o bezprecedentní míře pronásledování a útlaku křesťanů, protože radikální islamističtí extrémisté uprchli ze Sýrie a Iráku do Turecka, což vedlo k nárůstu násilí a agresivních projevů vůči křesťanům; vzhledem k tomu, že v říjnu 2016 byl zadržen Andrew Brunson, který byl v uplynulých 23 letech křesťanským pastorem v Turecku, a byl křivě a bez důkazů obviněn z členství v ozbrojené teroristické organizaci a je dosud ve vězení;

H.  vzhledem k četným zprávám z roku 2017 o mučení ve vyšetřovací vazbě a špatném zacházení zejména s osobami zadrženými podle protiteroristického zákona;

I.  vzhledem k tomu, že Turecko nadále hostí největší počet uprchlíků na světě; vzhledem k tomu, že nadále přetrvává vysoký podíl dětské práce a velký počet dětských uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří nechodí do školy; vzhledem k tomu, že podle nejnovějších zpráv je v současnosti ve škole zapsáno přibližně půl milionu dětských uprchlíků ze Sýrie, avšak nejméně 380 000 jich do školy nechodí;

1.  je silně znepokojen nepřiměřenými opatřeními přijatými po neúspěšném pokusu o převrat v rámci výjimečného stavu, který dosud nebyl zrušen, například vysokým počtem zatčení, propuštění z práce, konfiskací majetku a sílícím zásahům proti svobodě sdělovacích prostředků, včetně nepřiměřeného zakazování webových stránek médií a sociálních sítí;

2.  připomíná, že právní stát, svoboda projevu, svoboda shromažďování a sdružování a různorodost a nezávislost sdělovacích prostředků jsou základními prvky demokratické společnosti a že silné a nezávislé nevládní organizace jsou klíčovými prvky každého demokratického systému; zdůrazňuje, že Turecko musí usilovat o co nejvyšší demokratické normy a postupy v souladu se závazky v oblasti lidských práv vyplývajícími z mezinárodních lidskoprávních úmluv, jichž je smluvní stranou;

3.  důrazně odsuzuje zatýkání občanů EU, novinářů, akademických pracovníků a obránců lidských práv v Turecku bez řádných důvodů a požaduje okamžité propuštění Denize Yücela, Tanera Kiliçe, Osmana Kavaly a všech dalších osob, a to na základě zásady presumpce neviny, a uplatňování vazby v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech; vyzývá tureckou vládu, aby odvolala uzavření sdělovacích prostředků a aby zajistila, aby se tisk, jiné sdělovací prostředky a všichni jednotlivci mohli vyjadřovat k veřejným otázkám a informovat veřejnost bez cenzury nebo překážek;

4.  odsuzuje trvající vazbu spolupředsedů HDP Selahattina Demirtaşe a Figena Yüksekdağa a dalších opozičních poslanců a kurdských starostů a vyzývá k jejich okamžitému propuštění do doby, než začne soudní řízení; odsuzuje nedávné rozhodnutí zbavit Leylu Zanaovou poslaneckého mandátu i předchozí obdobná rozhodnutí týkající se pěti poslanců z HDP; opakovaně vyjadřuje solidaritu legitimně zvoleným poslancům, kteří jsou zadržování a zastrašováni;

5.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že v Turecku byli zatčeni kritikové znepokojivé vojenské intervence „operace Olivová ratolest“ v Afrinu; připomíná, že umlčování osob, které se vyjadřují proti vojenskému zásahu, je v rozporu s tureckými zákony a povinnostmi vyplývajícími z mezinárodních lidskoprávních předpisů;

6.  vyzývá tureckou vládu, aby respektovala a uplatňovala komplexní tureckou legislativu na ochranu svobody náboženského vyznání a aby plně dodržovala rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a doporučení Benátské komise ohledně svobody náboženského přesvědčení nebo vyznání, umožnila navrácení vyvlastněného církevního majetku a zajistila dodržování řádného postupu ve všech případech, které mají dopad na právo na svobodu náboženského přesvědčení nebo vyznání; žádá vládu, aby zahájila dialog s náboženskými menšinami s cílem překonat předsudky a řešit problémy v souladu s povinnostmi vyplývajícími z mezinárodního práva; naléhavě vyzývá vládu, aby propustila pastora Andrewa Brunsona a umožnila mu návrat domů; vyzývá turecké orgány, aby se vší vážností potíraly všechny projevy antisemitismu ve společnosti;

7.  je znepokojen zprávami o mučení a špatném zacházení s osobami drženými ve vazbě a naléhavě žádá turecké orgány, aby dodržovaly své povinnosti v rámci Evropské úmluvy o lidských právech a judikatury Evropského soudu pro lidská práva;

8.  vybízí tureckou vládu, aby udělila pracovní povolení a přístup ke zdravotní péči všem syrským uprchlíkům a aby syrským dětským uprchlíkům poskytla přístup ke vzdělání;

9.  vyzývá delegaci EU v Ankaře, aby se společně s velvyslanectvími členských států ujala vedoucí úlohy, pokud jde o poskytování koordinované podpory a případně poskytování veřejné podpory obráncům lidských práv, zejména monitorováním a sledováním soudních řízení a podáváním žádostí o povolení návštěv ve věznicích;

10.  vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a zvláštního vyslance pro podporu prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU, aby pravidelně vznášeli otázku křesťanů a jiných náboženských menšin jako nedílnou součást jejich dialogu s Tureckem; vybízí delegaci EU v Ankaře, aby soustavně uplatňovala zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, a to podporou místních církví a občanské společnosti, zveřejňováním prohlášení a návštěvami uvězněných členů náboženských menšin;

11.  trvá na tom, že podpora tureckých obránců lidských práv a zástupců občanské společnosti má pro budoucnost země zásadní význam; opakovaně vyzývá Komisi, aby posoudila konkrétní možnosti, jak zvýšit podporu turecké občanské společnosti;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům a vládě a parlamentu Turecké republiky.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0450.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0306.

Poslední aktualizace: 7. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí