Návrh usnesení - B8-0082/2018Návrh usnesení
B8-0082/2018

  NÁVRH USNESENÍ o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku

  5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0082/2018

  Postup : 2018/2527(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0082/2018
  Předložené texty :
  B8-0082/2018
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0082/2018

  Usnesení Evropského parlamentu o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku

  (2018/2527(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku[1], ze dne 24. listopadu 2016 o vztazích EU-Turecko[2] a ze dne 6. července 2017 o zprávě Komise o Turecku za rok 2016[3],

  –  s ohledem na zprávu Komise o Turecku za rok 2016,

  –  s ohledem na prohlášení delegace EU v Ankaře ze dne 14. září 2017 o situaci v oblasti lidských práv v Turecku a ze dne 13. listopadu 2017 o situaci obránců lidských práv v Turecku,

  –  s ohledem na prohlášení v návaznosti na politický dialog na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem, který proběhl dne 25. července 2017,

  –  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP), jíž je Turecko smluvní stranou,

  –  s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,

  –  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

  –  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že Turecko je důležitým partnerem EU; vzhledem k tomu, že dodržování zásad právního státu, včetně oddělení pravomocí, demokracie, svobody projevu a sdělovacích prostředků, svobody sdružování, náboženství a práv menšin jsou základními prvky mezinárodního a vnitrostátního práva;

  B.  vzhledem k tomu, že dne 18. ledna 2018 Turecko pošesté od neúspěšného pokusu o převrat v roce 2016 prodloužilo výjimečný stav; vzhledem k tomu, že během výjimečného stavu je právní stát v Turecku pod neustálým tlakem, dochází k soudnímu zastrašování, svévolnému zadržování, jsou ukládány zákazy cestování a mnoho dalších omezujících opatření zaměřených na osoby podezřelé z příslušnosti ke Gülenovu hnutí a na aktéry občanské společnosti, například novináře, právníky, akademické pracovníky, spisovatele a nevládní organizace, a to bez ohledu na skutečnost, že neexistují důkazy o trestné činnosti nebo přesvědčivé důvody pro vazbu; vzhledem k tomu, že státní úředníci jsou nadále propouštěni či zbavováni funkce na základě dekretu bez řádného procesu a že od července 2016 bylo propuštěno více než 110 000 osob; vzhledem k tomu, že více než 500 právníků čeká ve vězení na soud a více než 1 000 jich je trestně stíháno;

  C.  vzhledem k tomu, že zásah byl rozšířen také na prokurdskou opoziční stranu HDP, jejíž spolupředsedové Selahattin Demirtaş a Figen Yüksekdağ a další poslanci byli zatčeni a od listopadu 2016 jsou umístěni ve vazbě, přičemž již dříve v roce 2016 bylo 148 poslanců strany HDP a jiných opozičních stran zbaveno poslanecké imunity; vzhledem k tomu, že dne 11. ledna 2018 byla laureátka Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za rok 2005 Leyla Zanaová zbavena poslaneckého mandátu na základě pochybných důvodů; vzhledem k tomu, že vláda převzala kontrolu nad 89 obcemi na jihovýchodě, kde zvítězila Demokratická strana regionů (DBP), která je v tomto regionu sesterskou stranou HDP, a že vláda sesadila demokraticky zvolené místostarosty těchto obcí na základě podezření z teroristických činů, přičemž nejméně 70 osob čeká na soud ve vazbě, což je porušením práva na politické sdružování a účast a svobodu projevu;

  D.  vzhledem k tomu, že narůstá omezování svobody projevu a zastrašování novinářů a sdělovacích prostředků v Turecku i za jeho hranicemi prostřednictvím zatýkání, výslechů, stíhání, případů cenzury a propouštění; vzhledem k tomu, že údajně více než 150 novinářů bylo uvězněno; vzhledem k tomu, že byli zadrženi rovněž zahraniční novináři, například německo-turecký novinář Deniz Yücel, který byl v únoru 2017 uvězněn kvůli obvinění ze špionáže a je dosud ve vězení; vzhledem k tomu, že v roce 2017 začalo několik politicky motivovaných soudních procesů s novináři, ačkoli chybí věrohodné důkazy odůvodňující obvinění;

  E.  vzhledem k tomu, že cílem se v roce 2017 stali také obránci lidských práv; vzhledem k tomu, že v červnu 2017 byl zadržen ředitel turecké pobočky Amnesty International Taner Kiliç kvůli údajným vazbám na Gülenovo hnutí; vzhledem k tomu, že Taner Kiliç měl být podle rozhodnutí istanbulského soudu ze dne 31. ledna 2018 propuštěn na kauci, je však nadále zadržován, protože žalobce se proti rozhodnutí soudu odvolal; vzhledem k tomu, že v červenci 2017 bylo během schůzky v Istanbulu zadrženo deset dalších ochránců lidských práv, včetně jednoho německého a jednoho švédského státního příslušníka, kteří byli obvinění, že pomáhají nejmenovaným teroristickým organizacím a byli propuštěni na kauci dne 25. října; vzhledem k tomu, že podnikatel Osman Kavala, který je v občanské společnosti velmi známý, byl v listopadu 2017 uvězněn bez jasného obvinění;

  F.  vzhledem k tomu, že v lednu 2018 bylo zadrženo více než 300 osob, včetně novinářů, kteří se kriticky vyjádřili na sociálních sítích o vojenském zásahu turecké vlády v severozápadní syrské enklávě Afrin nazvaném „operace Olivová ratolest“, a tyto osoby byly obviněny z „podněcování nenávisti, urážky veřejného činitele, podpory terorismu a ohrožování jednoty státu“;

  G.  vzhledem k tomu, že ačkoli turecká ústava stanoví svobodu náboženského přesvědčení, vyznání a neveřejného šíření náboženských myšlenek a zakazuje diskriminaci na základě náboženství, čelí náboženské menšiny nadále trestným činům z nenávisti a slovním i fyzickým útokům, stigmatizaci a sociálnímu nátlaku ve škole, diskriminaci kvůli rubrice náboženství v průkazech totožnosti a problémům týkajícím se právního uznání bohoslužebného místa; vzhledem k tomu, že občanská společnost informovala o bezprecedentní míře pronásledování a útlaku křesťanů, protože radikální islamističtí extrémisté uprchli ze Sýrie a Iráku do Turecka, což vedlo k nárůstu násilí a agresivních projevů vůči křesťanům; vzhledem k tomu, že v říjnu 2016 byl zadržen Andrew Brunson, který byl v uplynulých 23 letech křesťanským pastorem v Turecku, a byl křivě a bez důkazů obviněn z členství v ozbrojené teroristické organizaci a je dosud ve vězení;

  H.  vzhledem k četným zprávám z roku 2017 o mučení ve vyšetřovací vazbě a špatném zacházení zejména s osobami zadrženými podle protiteroristického zákona;

  I.  vzhledem k tomu, že Turecko nadále hostí největší počet uprchlíků na světě; vzhledem k tomu, že nadále přetrvává vysoký podíl dětské práce a velký počet dětských uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří nechodí do školy; vzhledem k tomu, že podle nejnovějších zpráv je v současnosti ve škole zapsáno přibližně půl milionu dětských uprchlíků ze Sýrie, avšak nejméně 380 000 jich do školy nechodí;

  1.  je silně znepokojen nepřiměřenými opatřeními přijatými po neúspěšném pokusu o převrat v rámci výjimečného stavu, který dosud nebyl zrušen, například vysokým počtem zatčení, propuštění z práce, konfiskací majetku a sílícím zásahům proti svobodě sdělovacích prostředků, včetně nepřiměřeného zakazování webových stránek médií a sociálních sítí;

  2.  připomíná, že právní stát, svoboda projevu, svoboda shromažďování a sdružování a různorodost a nezávislost sdělovacích prostředků jsou základními prvky demokratické společnosti a že silné a nezávislé nevládní organizace jsou klíčovými prvky každého demokratického systému; zdůrazňuje, že Turecko musí usilovat o co nejvyšší demokratické normy a postupy v souladu se závazky v oblasti lidských práv vyplývajícími z mezinárodních lidskoprávních úmluv, jichž je smluvní stranou;

  3.  důrazně odsuzuje zatýkání občanů EU, novinářů, akademických pracovníků a obránců lidských práv v Turecku bez řádných důvodů a požaduje okamžité propuštění Denize Yücela, Tanera Kiliçe, Osmana Kavaly a všech dalších osob, a to na základě zásady presumpce neviny, a uplatňování vazby v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech; vyzývá tureckou vládu, aby odvolala uzavření sdělovacích prostředků a aby zajistila, aby se tisk, jiné sdělovací prostředky a všichni jednotlivci mohli vyjadřovat k veřejným otázkám a informovat veřejnost bez cenzury nebo překážek;

  4.  odsuzuje trvající vazbu spolupředsedů HDP Selahattina Demirtaşe a Figena Yüksekdağa a dalších opozičních poslanců a kurdských starostů a vyzývá k jejich okamžitému propuštění do doby, než začne soudní řízení; odsuzuje nedávné rozhodnutí zbavit Leylu Zanaovou poslaneckého mandátu i předchozí obdobná rozhodnutí týkající se pěti poslanců z HDP; opakovaně vyjadřuje solidaritu legitimně zvoleným poslancům, kteří jsou zadržování a zastrašováni;

  5.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že v Turecku byli zatčeni kritikové znepokojivé vojenské intervence „operace Olivová ratolest“ v Afrinu; připomíná, že umlčování osob, které se vyjadřují proti vojenskému zásahu, je v rozporu s tureckými zákony a povinnostmi vyplývajícími z mezinárodních lidskoprávních předpisů;

  6.  vyzývá tureckou vládu, aby respektovala a uplatňovala komplexní tureckou legislativu na ochranu svobody náboženského vyznání a aby plně dodržovala rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a doporučení Benátské komise ohledně svobody náboženského přesvědčení nebo vyznání, umožnila navrácení vyvlastněného církevního majetku a zajistila dodržování řádného postupu ve všech případech, které mají dopad na právo na svobodu náboženského přesvědčení nebo vyznání; žádá vládu, aby zahájila dialog s náboženskými menšinami s cílem překonat předsudky a řešit problémy v souladu s povinnostmi vyplývajícími z mezinárodního práva; naléhavě vyzývá vládu, aby propustila pastora Andrewa Brunsona a umožnila mu návrat domů; vyzývá turecké orgány, aby se vší vážností potíraly všechny projevy antisemitismu ve společnosti;

  7.  je znepokojen zprávami o mučení a špatném zacházení s osobami drženými ve vazbě a naléhavě žádá turecké orgány, aby dodržovaly své povinnosti v rámci Evropské úmluvy o lidských právech a judikatury Evropského soudu pro lidská práva;

  8.  vybízí tureckou vládu, aby udělila pracovní povolení a přístup ke zdravotní péči všem syrským uprchlíkům a aby syrským dětským uprchlíkům poskytla přístup ke vzdělání;

  9.  vyzývá delegaci EU v Ankaře, aby se společně s velvyslanectvími členských států ujala vedoucí úlohy, pokud jde o poskytování koordinované podpory a případně poskytování veřejné podpory obráncům lidských práv, zejména monitorováním a sledováním soudních řízení a podáváním žádostí o povolení návštěv ve věznicích;

  10.  vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a zvláštního vyslance pro podporu prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU, aby pravidelně vznášeli otázku křesťanů a jiných náboženských menšin jako nedílnou součást jejich dialogu s Tureckem; vybízí delegaci EU v Ankaře, aby soustavně uplatňovala zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, a to podporou místních církví a občanské společnosti, zveřejňováním prohlášení a návštěvami uvězněných členů náboženských menšin;

  11.  trvá na tom, že podpora tureckých obránců lidských práv a zástupců občanské společnosti má pro budoucnost země zásadní význam; opakovaně vyzývá Komisi, aby posoudila konkrétní možnosti, jak zvýšit podporu turecké občanské společnosti;

  12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům a vládě a parlamentu Turecké republiky.

  Poslední aktualizace: 7. února 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí