Διαδικασία : 2018/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0083/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0083/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 478kWORD 51k
5.2.2018
PE614.392v01-00
 
B8-0083/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP))  
B8‑0083/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εκ μέρους της ΕΕ, με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Δεκεμβρίου 2017 η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τμήματα της αντιπολίτευσης διεξάγουν διάλογο στη Δομινικανή Δημοκρατία παρουσία υψηλόβαθμων διεθνών παρατηρητών καθώς και του προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας, με στόχο να εξευρεθεί λύση στην πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον ίδιο τόπο διεξάγεται σήμερα νέος γύρος συνομιλιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς του αντιπολιτευτικού συνασπισμού «Στρογγυλή Τράπεζα για τη Δημοκρατική Ενότητα» (MUD) δεν συμμετέχουν στον διάλογο αυτόν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μείζονες πολιτικές αποφάσεις, όπως η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο ενός εθνικού διαλόγου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στις εκλογές αυτές πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες ισότητας, δικαιοσύνης και διαφάνειας, υπό την εποπτεία ενός ισορροπημένου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE), με επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανεξάρτητων διεθνών παρατηρητών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τους διαδεδομένους φόβους ότι η δυναμική της διαρκούς διαμάχης μεταξύ των δύο πλευρών εμποδίζει την εξεύρεση σταθεροποιητικής λύσης που να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένη από τη χώρα·

1.  είναι πεπεισμένο ότι το μέλλον της Βενεζουέλας είναι στα χέρια του λαού της Βενεζουέλας και ότι η λύση στην υφιστάμενη πολλαπλή κρίση και η πολιτική σταθερότητα μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων·

2.  επικροτεί τον διάλογο που είναι σε εξέλιξη στη Δομινικανή Δημοκρατία υπό την αιγίδα του προέδρου της Danilo Medina και του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας José Luis Rodríguez Zapatero· υποστηρίζει πλήρως τις έως τώρα προσπάθειες διαμεσολάβησης, με συμμετοχή της Χιλής, της Νικαράγουας, της Βολιβίας και του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, που συνεχίζονται στο Καράκας την εβδομάδα από 5ης Φεβρουαρίου 2018, και εκφράζει την ελπίδα ότι όλοι οι εθνικοί και διεθνείς παράγοντες στηρίζουν αυτή τη διαδικασία·

3.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την πρόταση του Julio Borges, τιμηθέντος από το Κοινοβούλιο με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 και προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, να βοηθήσει ο στρατός στην ανατροπή της κυβέρνησης και υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται με αποκλειστικό κριτήριο τον ειρηνικό αγώνα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  καλεί όλους τους παράγοντες εντός και εκτός της χώρας να διατηρήσουν τη σύνεση και την υπομονή τους και να απόσχουν από οποιεσδήποτε πράξεις βίας ή προτροπές σε βία, πολύ περισσότερο σε επέμβαση του στρατού, που θα αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω και τελικά θα εκτροχίαζαν τη χώρα·

5.  ζητεί και πάλι την προώθηση και τη διεξαγωγή ενός πραγματικά βιώσιμου εθνικού διαλόγου με όλα τα ειρηνικά μέσα, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων δυνάμεων, με σκοπό να επιτευχθεί συναινετική λύση για τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα στη Βενεζουέλα και να επιλυθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων της δημόσιας εξουσίας σε πνεύμα εμπιστοσύνης·

6.  συνιστά μετ’ επιτάσεως να συμπεριληφθεί σε αυτό τον πολιτικό διάλογο μία εθνική συμφωνία σχετικά με την οικονομική πολιτική για τη σταθεροποίηση της κατάστασης·

7.  καλεί τους πολιτικούς παράγοντες εκτός Βενεζουέλας να αποφύγουν την αξιοποίηση της κατάστασης στη χώρα για εθνικούς πολιτικούς σκοπούς·

8.  είναι της άποψης ότι η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα της Βενεζουέλας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή·

9.  στηρίζει τις προσπάθειες της ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα, απευθύνοντας έκκληση για πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα ενώ θα αναζητούνται λύσεις για την αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών του πληθυσμού·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και τις αρχές της Βενεζουέλας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου