Menetlus : 2018/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0083/2018

Esitatud tekstid :

B8-0083/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 249kWORD 49k
5.2.2018
PE614.392v01-00
 
B8-0083/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Venezuela kohta (2018/2559(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Venezuela kohta (2018/2559(RSP))  
B8‑0083/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 26. jaanuaril 2018. aastal ELi nimel tehtud avaldust viimaste sündmuste kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et alates 2017. aasta detsembrist on Venezuela valitsus ja opositsiooniringkonnad pidanud Venezuela poliitilisele kriisile lahenduse leidmiseks dialoogi Dominikaani Vabariigis, kõrgetasemeliste rahvusvaheliste vaatlejate ja Dominikaani presidendi juuresolekul;

B.  arvestades, et praegu peetakse seal uut läbirääkimiste vooru;

C.  arvestades, et opositsiooni esindava Demokraatliku Ühtsuse Ümarlaua (MUD) mõned sektorid ei osale selles dialoogis;

D.  arvestades, et kõik tähtsamad poliitilised otsused, nagu otsus enneaegsete valimiste väljakuulutamise kohta, tuleks vastu võtta riikliku dialoogi raames;

E.  arvestades, et nendel valimistel osalemine peaks toimuma võrdsetel, õiglastel ja läbipaistvatel tingimustel, mille üle valvab tasakaalustatud riiklik valimisnõukogu ning milles antakse kõigile osalejatele piisavad tagatised, sealhulgas sõltumatute rahvusvaheliste vaatlejate kohalolek;

F.  arvestades, et laialt on levinud kartus, et kummagi osapoole püsiva vastasseisu dünaamika ei lase leida stabiliseerivat lahendust, mille riik võiks demokraatlikult seadustada;

1.  on veendunud, et Venezuela tulevik on Venezuela rahva kätes ning et praegustele arvukatele kriisidele lahenduse leidmine ja poliitilise stabiilsuse saavutamine on võimalik üksnes rahumeelsete läbirääkimiste teel;

2.  väljendab heameelt Dominikaani Vabariigis toimuva dialoogi üle, mida korraldavad Dominikaani Vabariigi president Danilo Medina ja endine Hispaania peaminister José Luis Rodríguez Zapatero; toetab täielikult seni Tšiili, Nicaragua, Boliivia ja Saint Vincent ja Grenadiinide tehtud vahendamispingutusi, mis jätkuvad Caracases 5. veebruaril 2018 algaval nädalal, ning avaldab lootust, et kõik riiklikud ja rahvusvahelised osalejad toetavad seda protsessi;

3.  on šokeeritud Euroopa Parlamendi 2017. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaadi ja rahvusassamblee presidendi Julio Borgese ettepanekust, et sõjavägi aitaks valitsust kukutada, ning tuletab meelde, et Sahharovi auhind antakse eranditult rahumeelsetele demokraatia ja inimõiguste eest võitlejatele;

4.  kutsub kõiki osalejaid nii riigis kui ka väljaspool ettevaatusele ja kannatlikkusele ning palub neil hoiduda mis tahes vägivallaaktidest ja vägivalla õhutamisest ning kindlasti sõjalisest sekkumisest, millel oleks riigile veelgi enam destabiliseeriv ja lõpuks nurjav mõju;

5.  nõuab taas tungivalt tõeliselt kestva riikliku dialoogi edendamist ja saavutamist rahumeelsete vahenditega, sealhulgas kõigi asjaomaste jõudude kaasamise teel, et jõuda Venezuelas esinevate vastandlike huvide puhul üksmeelse lahenduseni ning lahendada kõik avaliku võimu eri harude vahelised vaidlused vastastikuse usalduse vaimus;

6.  soovitab tungivalt lisada riiklikku poliitilisse dialoogi riiklik kokkulepe majanduspoliitika kohta, et olukorda stabiliseerida;

7.  kutsub poliitilisi osalejaid väljaspool Venezuelat üles vältima riigi olukorra kasutamist oma riigi poliitilistel eesmärkidel;

8.  on seisukohal, et Venezuela poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus on otsustava tähtsusega tegur kogu piirkonnas rahu tagamiseks;

9.  toetab jõupingutusi, mida teeb komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini, et tagada poliitiline stabiilsus, kutsudes tungivalt üles austama täielikult põhiseadust, püüdes samal ajal leida lahendusi elanikkonna pakilistele vajadustele;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venezuela valitsusele ja ametivõimudele ning Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika