Procedūra : 2018/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0083/2018

Pateikti tekstai :

B8-0083/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 396kWORD 48k
5.2.2018
PE614.392v01-00
 
B8-0083/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Venesuelos (2018/2559(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Venesuelos (2018/2559(RSP))  
B8-0083/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 26 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl naujausių įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nuo 2017 m. gruodžio mėn. Venesuelos vyriausybė ir opozicinės jėgos, siekdamos rasti politinės krizės Venesueloje sprendimą, vykdo dialogą Dominikos Respublikoje, dalyvaujant aukšto rango tarptautiniams stebėtojams ir Dominikos prezidentui;

B.  kadangi šiuo metu toje pačioje vietoje vyksta naujas derybų raundas;

C.  kadangi kai kurios opozicijos Demokratinės vienybės apskritojo stalo dalys nedalyvauja šiame dialoge;

D.  kadangi visi svarbiausi politiniai sprendimai, pvz., sprendimas surengti pirmalaikius rinkimus, turėtų būti priimami vykdant nacionalinį dialogą;

E.  kadangi šiuose rinkimuose turėtų būti dalyvaujama lygiomis, sąžiningomis ir skaidriomis sąlygomis prižiūrint subalansuotai Nacionalinei rinkimų tarybai ir suteikiant pakankamų garantijų visiems dalyviams, taip pat dalyvaujant nepriklausomiems tarptautiniams stebėtojams;

F.  kadangi yra plačiai paplitęs nuogąstavimas, jog dėl nuolatinio abiejų pusių konflikto neįmanoma priimti stabilizuojančio sprendimo, kuris šalyje būtų įteisintas demokratiškai;

1.  yra įsitikinęs, kad Venesuelos ateitis priklauso Venesuelos gyventojams, o sprendimas dabartinei įvairialypei krizei ir politiniam stabilumui glūdi taikiose derybose;

2.  palankiai vertina Dominikos Respublikoje vykdomą dialogą dalyvaujant prezidentui Danilo Medina ir buvusiam Ispanijos ministrui pirmininkui Jose Luis Rodriguez Zapatero; visapusiškai pritaria iki šiol padėtoms tarpininkavimo pastangoms, dalyvaujant Čilei, Nikaragvai, Bolivijai bei Sent Vinsentui ir Grenadinams, kurios tęsiasi Karakase savaitę nuo 2018 m. vasario 5 d. bei išreiškia viltį, kad visi šalies ir tarptautiniai veikėjai parems šį procesą;

3.  yra pasibaisėjęs dėl 2017 m. Sacharovo premijos už minties laisvę laureato ir Nacionalinės asamblėjos pirmininko Julio Borges pasiūlymo kariškiams padėti nuversti dabartinę vyriausybę ir primena, kad Sacharovo premija suteikiama išskirtinai už taikią kovą vardan demokratijos ir žmogaus teisių;

4.  ragina visus šalies viduje ir už jos ribų esančius veikėjus išlikti atsargiems ir kantriems, nevykdyti jokių smurtinių veiksmų, ypač karinės intervencijos ir neraginti tokių veiksmų imtis, nes tai toliau destabilizuotų šalį ir galiausiai ją sužlugdytų;

5.  dar kartą primygtinai ragina skatinti ir pradėti patvarų nacionalinį dialogą naudojant visas taikias priemones, be kita ko, į jį įtraukiant visas susijusias jėgas, kad būtų pasiektas bendras sutarimas dėl priešingų interesų Venesueloje ir su pasitikėjimu išspręsti visi įvairių viešosios valdžios subjektų ginčai;

6.  siekiant stabilizuoti situaciją primygtinai pataria į šį politinį dialogą įtraukti nacionalinį susitarimą dėl ekonominės politikos;

7.  ragina už Venesuelos ribų esančius politinius veikėjus vengti naudoti padėtį šalyje siekiant nacionalinių politinių tikslų;

8.  mano, kad Venesuelos politinis ir socialinis stabilumas yra lemiamas taikos visame regione išsaugojimo veiksnys;

9.  remia Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pastangas užtikrinti politinį stabilumą, primygtinai raginant laikytis konstitucijos, tuo pat metu ieškant sprendimų gyventojų neatidėliotiniems poreikiams patenkinti;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Venesuelos vyriausybei ir valdžios institucijoms bei Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika