Procedură : 2018/2559(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0083/2018

Texte depuse :

B8-0083/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 392kWORD 50k
5.2.2018
PE614.392v01-00
 
B8-0083/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Venezuela (2018/2559(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Venezuela (2018/2559(RSP))  
B8‑0083/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația din 26 ianuarie 2018 emisă de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în numele Uniunii, cu privire la cele mai recente evoluții din Venezuela,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, din decembrie 2017, guvernul venezuelean și reprezentanți ai opoziției au demarat un dialog în Republica Dominicană, în prezența unor observatori internaționali de rang înalt și a Președintelui Republicii Dominicane, pentru a găsi o soluție la criza politică din Venezuela;

B.  întrucât, în prezent, se desfășoară o nouă rundă de negocieri în același loc;

C.  întrucât unele grupuri ale coaliției de opoziție Masa Rotundă a Unității Democratice (MUD) nu participă la acest dialog;

D.  întrucât toate deciziile politice majore, cum ar fi decizia de a organiza alegeri anticipate, ar trebui să fie luate în cadrul unui dialog național;

E.  întrucât participarea la aceste alegeri ar trebui să aibă loc în condiții egale, echitabile și transparente, sub supravegherea unui Consiliu Electoral Național (CEN), cu garanții suficiente pentru toți participanții, inclusiv prezența unor observatori internaționali independenți;

F.  întrucât există numeroase temeri legate de faptul că dinamica confruntării permanente dintre ambele părți împiedică țara să ajungă la o soluție de stabilitate caracterizată de legitimitate democratică;

1.  este convins că viitorul Venezuelei este în mâinile poporului venezuelan și că soluția la multiplele crize din prezent și obținerea stabilității politice pot fi asigurate doar prin negocieri pașnice;

2.  salută dialogul în curs în Republica Dominicană, găzduit de președintele Danilo Medina și de fostul prim-ministru spaniol José Luis Rodríguez Zapatero; sprijină pe deplin eforturile de mediere întreprinse până în prezent de Chile, Bolivia, Nicaragua și Saint Vincent și Grenadinele, care continuă la Caracas în săptămâna care începe la 5 februarie 2018, și își exprimă speranța că toți actorii naționali și internaționali sprijină acest proces;

3.  este adânc consternat de sugestia lui Julio Borges, laureatul din 2017 al Premiului Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire și președintele Adunării Naționale, ca armata să ajute la răsturnarea guvernului și reamintește faptul că Premiul Saharov este acordat exclusiv pentru lupta pașnică pentru democrație și drepturile omului;

4.  invită toți actorii din interiorul și din exteriorul țării să dea dovadă în continuare de prudență și răbdare și să se abțină de la orice acte sau îndemnuri la violență și cu atât de mult de la orice intervenție militară, care ar destabiliza și mai mult și în final ar compromite țara;

5.  îndeamnă din nou la promovarea și stabilirea unui dialog național care să fie cu adevărat de durată prin toate metodele pașnice, inclusiv prin implicarea tuturor forțelor relevante, pentru a se ajunge la o soluție consensuală în ceea ce privește interesele contradictorii din Venezuela și a se soluționa în spiritul încrederii orice conflicte dintre diferitele ramuri ale autorității publice;

6.  recomandă în mod ferm includerea în dialogul politic a unui acord național privind politica economică, în vederea stabilizării situației;

7.  invită actorii politici din afara Venezuelei să evite utilizarea situației din această țară în scopuri politice naționale;

8.  consideră că stabilitatea politică și socială a Venezuelei este un factor decisiv pentru asigurarea păcii în întreaga regiune;

9.  sprijină eforturile depuse de VP/ÎR, Federica Mogherini, pentru a asigura stabilitatea politică și îndeamnă la respectarea pe deplin a constituției, încercând în același timp să se găsească soluții pentru a răspunde nevoilor urgente ale populației;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și guvernului și autorităților din Venezuela și Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate