Postup : 2018/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0083/2018

Predkladané texty :

B8-0083/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 257kWORD 50k
5.2.2018
PE614.392v01-00
 
B8-0083/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Venezuele (2018/2559(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Venezuele (2018/2559(RSP))  
B8‑0083/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene Únie z 26. januára 2018 o najnovšom vývoji vo Venezuele,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od decembra 2017 venezuelská vláda a časti opozície vedú rozhovory v Dominikánskej republike za účasti vysokopostavených medzinárodných pozorovateľov a prezidenta Dominikánskej republiky s cieľom nájsť riešenie politickej krízy v krajine;

B.  keďže v súčasnosti na rovnakom mieste prebieha nové kolo rozhovorov;

C.  keďže niektoré zložky opozičnej strany Okrúhly stôl demokratickej jednoty sa na týchto rozhovoroch nezúčastňujú;

D.  keďže všetky hlavné politické rozhodnutia, ako napríklad rozhodnutie zvolať predčasné voľby, by sa mali prijímať v rámci národného dialógu;

E.  keďže účasť na týchto voľbách by mala prebiehať za rovnakých, spravodlivých a transparentných podmienok, pod dohľadom vyváženej národnej volebnej rady a s dostatočnými zárukami pre všetkých účastníkov, a to aj za prítomnosti nezávislých medzinárodných pozorovateľov;

F.  keďže sa rozšírila obava, že dynamika neustálej konfrontácie na oboch stranách bráni prijatiu stabilizujúceho riešenia, ktoré je demokraticky legitímne v tejto krajine;

1.  vyjadruje presvedčenie, že budúcnosť Venezuely je v rukách venezuelského ľudu a že niekoľko súčasných kríz možno vyriešiť a politickú stabilitu dosiahnuť len prostredníctvom mierových rokovaní;

2.  víta dialóg, ktorý v súčasnosti prebieha v Dominikánskej republike pod vedením prezidenta Danila Medinu a bývalého španielskeho predsedu vlády Josého Luisa Rodrígueza Zapatera; v plnej miere podporuje doterajšie sprostredkovateľské úsilie vyvinuté spolu s Čile, Nikaraguou, Bolíviou a Svätým Vincentom a Grenadínami, ktoré pokračuje v Caracase počas týždňa od 5. februára 2018, a vyjadruje nádej, že všetci vnútroštátni a medzinárodní aktéri podporia tento proces;

3.  je zhrozený návrhom Julia Borgesa, laureáta Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za rok 2017 za slobodu myslenia a predsedu národného zhromaždenia, aby vojenské zložky pomohli zosadiť vládu, a pripomína, že Sacharovova cena sa udeľuje výlučne za nenásilný boj za demokraciu a ľudské práva;

4.  vyzýva všetkých aktérov nachádzajúcich sa v krajine a mimo nej, aby si zachovali obozretnosť a trpezlivosť a zdržali sa akýchkoľvek prejavov násilia alebo výziev na páchanie násilia, nehovoriac o vojenskom zásahu, ktoré by následne mohli destabilizovať a v konečnom dôsledku rozvrátiť krajinu;

5.  opätovne naliehavo vyzýva, aby sa na podporu a začatie skutočne trvalého národného dialógu využili všetky mierové prostriedky vrátane zapojenia všetkých významných síl s cieľom dosiahnuť konsenzuálne riešenie konfliktu záujmov vo Venezuele a vyriešiť všetky spory medzi jednotlivými zložkami verejnej moci v duchu dôvery;

6.  dôrazne odporúča zaradiť do politického dialógu národnú dohodu o hospodárskej politike s cieľom stabilizovať situáciu;

7.  vyzýva politických aktérov za hranicami Venezuely, aby sa vyvarovali využitiu situácie v krajine na národné politické účely;

8.  domnieva sa, že politická a sociálna stabilita Venezuely je rozhodujúcim faktorom na zaručenie mieru v celom regióne;

9.  podporuje úsilie PK/VP Federicy Mogheriniovej o zaistenie politickej stability naliehaním na dôsledné rešpektovanie ústavy a zároveň snahou nájsť riešenia na uspokojenie naliehavých potrieb obyvateľstva;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, vláde a orgánom Venezuely a Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu.

Posledná úprava: 7. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia