Πρόταση ψηφίσματος - B8-0084/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0084/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία

5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0082/2018

Διαδικασία : 2018/2527(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0084/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0084/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0084/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία

(2018/2527(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας[1], το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία[2] και το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία[3],

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini και του Επιτρόπου Johannes Hahn, ιδίως δε τη δήλωση της 2ας Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την ακύρωση της δικαστικής απόφασης για την απελευθέρωση του προέδρου του τουρκικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας Taner Kılıҫ και την κράτηση των μελών της εκτελεστικής επιτροπής του τουρκικού Ιατρικού Συλλόγου, και τη δήλωση της 13ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας για τις τροποποιήσεις στο Σύνταγμα της Τουρκίας και για τα πρόσφατα γεγονότα,

–  έχοντας υπόψη την έβδομη ετήσια έκθεση για την Τουρκία, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 6 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 10ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη νοτιοανατολική Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Τουρκία, της 3ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)[4],

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), των οποίων η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τα υπομνήματα του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2016 και την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο της οποίας απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και δόθηκε η δυνατότητα στον Πρόεδρο να κυβερνά μέσω διαταγμάτων, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Τουρκία έχουν επιδεινωθεί δραματικά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αστυνομικές και δικαστικές παρενοχλήσεις, αυθαίρετες κρατήσεις, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πολλά άλλα περιοριστικά μέτρα εξακολουθούν να επιβάλλονται σε όποιον θεωρείται ύποπτος συμμετοχής στο αποκαλούμενο κίνημα Γκιουλέν (Hizmet) (σε δημόσιους υπαλλήλους και στρατιωτικούς, ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες) ή υποστηρικτής κουρδικών κινημάτων, καθώς και σε φωνές και ακτιβιστές των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που τηρούν κριτική στάση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση (σε δημοσιογράφους, δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, συγγραφείς, καλλιτέχνες και εκπροσώπους ΜΚΟ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, περισσότερα από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής ή αστυνομικής έρευνας βάσει υποψιών και μόνον, συχνά λόγω σχολιασμού ή κοινοποίησης αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 107 000 άνθρωποι έχουν απολυθεί από την εργασία τους χωρίς τη δέουσα διαδικασία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έναν χρόνο μετά από τη σύσταση επταμελούς επιτροπής για τη διεκπεραίωση των προσφυγών, λιγότερες από 100 υποθέσεις έχουν εξεταστεί, σχεδόν όλες εξ αυτών δε έχουν απορριφθεί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Ιανουαρίου 2018, τα ποινικά δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης αποφάσισαν να συνεχιστεί η κράτηση δύο φυλακισμένων δημοσιογράφων, των Mehmet Altan και Sahin Alpay, λίγες ώρες αφότου το Συνταγματικό Δικαστήριο απεφάνθη ότι είχαν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους όσο τελούσαν υπό κράτηση και διέταξε την απελευθέρωσή τους, γεγονός που αποδεικνύει ότι έχει υπονομευθεί η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος στην Τουρκία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία διέταξε τη φραγή ή το κλείσιμο δικτυακών τόπων που θεωρείται ότι τηρούν κριτική στάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει, χιλιάδες δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης έχουν χάσει τη δουλειά τους και πολύ περισσότεροι έχουν υποστεί κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων τους και απαγόρευση εξόδου τους από τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, περισσότεροι από 300 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται φυλακισμένοι, γεγονός που «καθιστά την Τουρκία τη μεγαλύτερη φυλακή προσωπικού μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν εξαίρεση, όπως καταδεικνύει η υπόθεση του Deniz Yücel, γερμανού δημοσιογράφου της Die Welt, ο οποίος έχει περάσει σχεδόν έναν χρόνο στη φυλακή χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία έχουν σχεδόν πάψει να υφίστανται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιανουαρίου 2018, έπειτα από ψηφοφορία στο τουρκικό κοινοβούλιο, αφαιρέθηκε από την κουρδικής καταγωγής νικήτρια του βραβείου Ζαχάρωφ Leyla Zana η βουλευτική της ιδιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγουμένως είχε αφαιρεθεί η βουλευτική ιδιότητα από άλλα πέντε μέλη του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2016, άρθηκε η βουλευτική ασυλία των 55 εκ των 59 βουλευτών του HDP, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η δίωξή τους, όπως και η ασυλία άλλων βουλευτών της αντιπολίτευσης – σχεδόν του ενός τρίτου της τουρκικής εθνοσυνέλευσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2017, ο συμπρόεδρος του HDP Selahattin Demirtaş, ο οποίος κρατείτο ήδη για περισσότερο από έναν χρόνο μαζί με τη συμπρόεδρό του Figen Yüksekdağ, δεν έλαβε άδεια να παραστεί στο δικαστήριο για λόγους ασφαλείας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής απεφάνθη ότι θα έπρεπε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία, στις 14 Φεβρουαρίου 2018·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιούλιο του 2016, εκατοντάδες κούρδοι πολιτικοί στη νοτιοανατολική Τουρκία, μεταξύ των οποίων δήμαρχοι και τοπικά ηγετικά στελέχη κομμάτων, έχουν συλληφθεί ή/και παυθεί από τα καθήκοντά τους και έχουν αντικατασταθεί από διορισθέντες από το Υπουργείο Εσωτερικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 300 τούρκοι πολίτες έχουν συλληφθεί για αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες επικρίνουν την τουρκική στρατιωτική επέμβαση κατά των Κούρδων της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίθεση της Τουρκίας στο Afrin και η επίθεση του συριακού στρατού στο Idlib αναγκάζουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισθέντες πολίτες στο εσωτερικό της Συρίας να διαφύγουν προς τα τουρκικά σύνορα, γεγονός που συνιστά άλλη μια τραυματική εμπειρία γι' αυτούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν κλείσει περισσότερες από 300 ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων η κορυφαία ΜΚΟ για τα δικαιώματα των παιδιών Gündem Çocuk, ΜΚΟ για τα δικαιώματα των γυναικών και ΜΚΟ που συνδράμουν τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας και τους πρόσφυγες, και ότι πολλά μέλη συλλαμβάνονται, όπως ο ακτιβιστής υπέρ της ειρήνης Osman Kavala, ιδρυτής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση, και οι δικηγόροι Selçuk Kozağaçlı και Engin Gökoğlu της Λαϊκής Νομικής Υπηρεσίας, αναγνωρισμένου οργανισμού που εκπροσωπεί τα θύματα αστυνομικής βίας και άλλων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από κρατικούς υπαλλήλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Engin Gökoğlu εκπροσωπεί επίσης νομικά τους δύο γνωστούς εκπαιδευτικούς Gülmen Nuriye και Semih Özakça, που πραγματοποιούν απεργία πείνας εδώ και έναν χρόνο περίπου διαμαρτυρόμενοι για την απόλυσή τους, και των οποίων η υγεία έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Νοεμβρίου 2017, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε επίσης να παρατείνει την προφυλάκιση του Taner Kılıç, προέδρου του τουρκικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς και ορισμένων άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις κράτησης στην Τουρκία, και τον Νοέμβριο του 2016 υπέβαλε έκθεση με τα ευρήματά της στις τουρκικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει δημοσιεύσει ούτε την εν λόγω έκθεση ούτε άλλες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των καταγγελιών ή των ερευνών για ισχυρισμούς περί βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς ακριβώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου παραμένουν αναπάντητα μέχρι σήμερα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των χιλιάδων υποθέσεων τούρκων πολιτών που υπόκεινται σε έρευνα δεν έχει κατατεθεί κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει σύνδεση με την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από απόπειρα πραξικοπήματος μπορεί να δικαιολογηθεί προκειμένου να διαφυλαχθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στη χώρα και να προσαχθούν οι πραξικοπηματίες ενώπιον της δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία υπερβαίνουν κατά πολύ τους επιτρεπτούς βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνιστούν κατάφωρη κατάχρηση της αναγκαστικής νομοθεσίας·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου στην Τουρκία· καταδικάζει τη χρήση της αυθαίρετης κράτησης και της δικαστικής και διοικητικής παρενόχλησης με σκοπό τη δίωξη δεκάδων χιλιάδων τούρκων πολιτών που εκλαμβάνονται ως απειλή για την κυβέρνηση Ερντογάν και κατηγορούνται για δεσμούς με το κίνημα Γκιουλέν (Hizmet), το οποίο θεωρείται από την τουρκική κυβέρνηση υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος, ή για δεσμούς με κουρδικές πολιτικές ομάδες, οι οποίες κατατάσσονται με συνοπτικές διαδικασίες στις ομάδες που ασκούν «τρομοκρατικές δραστηριότητες»·

2.  διαπιστώνει ότι όλο και περισσότερα στοιχεία κατατείνουν στο ότι η διάκριση των εξουσιών έχει πάψει να υφίσταται στην Τουρκία·

3.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι, στις 18 Ιανουαρίου 2018, το τουρκικό κοινοβούλιο παρέτεινε για έκτη φορά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και ζητεί την άρση της·

4.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται αυθαίρετα και κατηγορούνται για τρομοκρατικές δραστηριότητες ελλείψει πειστηρίων περί διάπραξης ποινικών αδικημάτων· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη νέα σύλληψη του προέδρου της Διεθνούς Αμνηστίας Taner Kılıҫ την 1η Φεβρουαρίου 2018, την οποία διέταξε το ίδιο δικαστήριο —κατόπιν αναθεώρησης της απόφασης από άλλο δικαστήριο— που είχε αποφανθεί για την υπό όρους απελευθέρωσή του την προηγούμενη ημέρα, αποκαλύπτοντας πόσο δυσλειτουργικό είναι πλέον το τουρκικό νομικό σύστημα·

5.  υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι θα πρέπει να ισχύουν για τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες οι ίδιοι βασικοί κανόνες που ισχύουν και για τα κράτη μέλη της ΕΕ, κυρίως δε ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, και καλεί μετ’ επιτάσεως τις τουρκικές αρχές να επιστρέψουν στην αρχή του «τεκμηρίου αθωότητας»· υπενθυμίζει επίσης την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά των μειονοτήτων, ειδικότερα δε κατά των Κούρδων και των Ρομά, που έχουν εξίσου δικαίωμα στην έκφραση της κουλτούρας τους και στην πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια·

6.  καταδικάζει την πρόσφατη απόφαση αφαίρεσης της βουλευτικής ιδιότητας από τη Leyla Zana, καθώς και προηγούμενες παρόμοιες αποφάσεις κατά βουλευτών του HDP, και ζητεί την άμεση ακύρωσή τους· εκφράζει την αλληλεγγύη του στους νομίμως εκλεγέντες βουλευτές που τελούν υπό κράτηση και υφίστανται εκφοβισμό, και ζητεί να επιδειχθεί σεβασμός στην εντολή τους και στο δικαίωμά τους σε κατάλληλη υπεράσπιση στο δικαστήριο, καθώς και την αποφυλάκισή τους·

7.  καταδικάζει την αυθαίρετη αντικατάσταση αιρετών αντιπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία υπονομεύει περαιτέρω τη δημοκρατική δομή της Τουρκίας·

8.  καταδικάζει και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επέμβαση της Τουρκίας στο Afrin της Συρίας, το οποίο δεν είχε πληγεί έως τότε από τις βίαιες συγκρούσεις και πρόσφερε καταφύγιο σε εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισθέντων από άλλες περιοχές της Συρίας· καλεί μετ’ επιτάσεως την Τουρκία να σταματήσει την επίθεση·

9.  εκφράζει τη συμπαράστασή του στους 100 000 και πλέον δημοσίους υπαλλήλους που έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί στην Τουρκία δεν συνιστούν αποτελεσματικά εγχώρια μέσα προσφυγής και περιμένει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να λάβει σύντομα θέση επί του θέματος·

10.  θεωρεί λυπηρή την απαγόρευση που επιβλήθηκε πρόσφατα σε εκδηλώσεις οργανώσεων ΛΟΑΔΜ και καταδικάζει ειδικότερα τη γενική απαγόρευση όλων των εκδηλώσεων ΛΟΑΔΜ στην Άγκυρα· καταδικάζει τις αστυνομικές και δικαστικές παρενοχλήσεις, τις διώξεις και τις αυθαίρετες κρατήσεις ακτιβιστών ΛΟΑΔΜ· εκφράζει, κατά συνέπεια, τη βαθιά ανησυχία του για την απεργία πείνας της Diren Coşkun, και ζητεί από τα αρμόδια όργανα να μεριμνήσουν για την υγεία και την ευημερία της· καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη κράτηση του Ali Erol, συνιδρυτή της οργάνωσης Kaos GL, και άλλων· επισημαίνει ότι τα παραπάνω συνιστούν παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, που κατοχυρώνονται στα άρθρα 26, 33 και 34 του τουρκικού Συντάγματος, καθώς και στα άρθρα 19 και 21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)· καλεί τις τουρκικές αρχές να ανακαλέσουν αμέσως την απαγόρευση και να αποκαταστήσουν τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι· επιμένει ότι οποιοσδήποτε εμπλέκεται σε εγκλήματα μίσους, όπως σε φόνους διεμφυλικών γυναικών λόγω μίσους, πρέπει να λογοδοτεί για τα εγκλήματά του και να τιμωρείται με την προσήκουσα κατά τον νόμο ποινή·

11.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να δημοσιεύσει την έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων, του Νοεμβρίου του 2016·

12.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Άγκυρα να αναλάβει, από κοινού με τις πρεσβείες κρατών μελών, να παρέχει βοήθεια σε θέματα συντονισμού και, όπου κρίνεται αναγκαίο, δημόσια στήριξη των τούρκων πολιτών που κρατούνται δυνάμει της αναγκαστικής νομοθεσίας χωρίς στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διάπραξη αδικημάτων, ιδίως των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων, αλλά και προσώπων που κατηγορούνται για άμεση συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήματος, παρακολουθώντας τις δίκες, ζητώντας άδεια για επισκέψεις σε φυλακές και εκδίδοντας δηλώσεις προς τις τουρκικές αρχές σε όλα τα επίπεδα·

13.  ζητεί να ανασταλεί η συμμετοχή της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στις δραστηριότητες κοινοβουλευτικής υποστήριξης της ΕΕ για όσο διάστημα παραμένει αρθείσα η ασυλία όλων σχεδόν των βουλευτών του κόμματος της αντιπολίτευσης HDP και συνεχίζεται η δίωξή τους·

14.  πιστεύει ότι ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας θα αντιμετωπίσει ανυπέρβλητες δυσκολίες για όσο διάστημα υπονομεύεται το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία και αμεροληψία της δικαιοσύνης στην Τουρκία·

15.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις εξελίξεις στην Τουρκία κατά την επανεξέταση των κονδυλίων του ΜΠΒ και να εξετάσει συγκεκριμένες επιλογές σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η υποστήριξη στην τουρκική κοινωνία των πολιτών· υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να διατίθενται κονδύλια σε έργα των οποίων τη διαχείριση έχουν αναλάβει τουρκικά υπουργεία που συμβάλλουν άμεσα στη διάλυση του κράτους δικαίου ή είναι υπεύθυνα γι’ αυτήν, όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης·

16.  ζητεί εκ νέου την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, εάν οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν από την κυβέρνηση και εγκρίθηκαν μέσω δημοψηφίσματος εφαρμοστούν ως έχουν, δεδομένου ότι το νέο Σύνταγμα δεν τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και υποδηλώνει ότι οι τούρκοι νομοθέτες δεν έχουν πλέον σκοπό την ενσωμάτωση στην ΕΕ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου