Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0085/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0085/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az UNRWA helyzetéről

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Kateřina Konečná, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0085/2018

Eljárás : 2018/2553(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0085/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0085/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0085/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása az UNRWA helyzetéről

(2018/2553(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 194 (III)., 72/80., 72/81. és 72/82. számú határozataira, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) és 1860 (2009) számú határozataira,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–  tekintettel a 4. Genfi Egyezményre,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Gyermek Jogairól szóló 1989. évi Egyezményre,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel a nemzetközi humanitárius jogról, az emberi jogok védelmezőiről, a kínzásról és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésekről vagy bánásmódokról, valamint a vallás és meggyőződés szabadságának előmozdításáról és védelméről szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az UNRWA-t az ENSZ Közgyűlése alapította 1949-ben azt követően, hogy palesztinok százezreit lakoltatták ki otthonaikból az Izrael állam megalapítását követő 1948-as háború során, és közel 70 éven át jelentett mentőkötelet a megszállt palesztin területeken, Libanonban, Jordániában és Szíriában élő több mint öt millió nyilvántartott palesztin menekült számára;

B.  mivel a palesztin menekültek kérdésének igazságos megoldásáig az ENSZ Közgyűlése folyamatosan hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a hivatal munkája folytatódjon, valamint azt a fontos szerepet, amelyet az UNRWA több mint hatvanöt éve játszik azáltal, hogy palesztin menekültek részére alapvető szolgáltatásokat nyújt; mivel az ENSZ Közgyűlése szintén több alkalommal hangsúlyozta, hogy nagyra értékeli az UNRWA munkáját, és kiemelte azt, hogy a palesztin menekültek jólléte, védelme és humán fejlődése, valamint a régió stabilitása szempontjából fontos, hogy a hivatal a tevékenységeit akadálytalanul végezhesse és szolgáltatásait nyújthassa; mivel megerősítve az UNRWA munkája folytatásának szükségességét az ENSZ Közgyűlése számos alkalommal megújította az UNRWA megbízatását, legutóbb 167 ENSZ-tagállam szavazatával 2020. június 30-ig;

C.  mivel az UNRWA finanszírozása főként az ENSZ-tagállamok önkéntes hozzájárulásaival történik, és megbízatása szerint oktatást, egészségügyi ellátást, segélyezési és szociális szolgáltatásokat, tábori infrastruktúrát és annak javítását, védelmet, mikrofinanszírozást és humanitárius segítséget biztosít a Jordániában, Libanonban, Szíriában, Ciszjordániában, beleértve Kelet-Jeruzsálemet, valamint a Gázai övezetben élő több mint 5 millió palesztin menekült számára;

D.  mivel az Egyesült Államok külügyminisztériuma 2018. január 16-án bejelentette, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára előirányzott 125 millió USD segélycsomagból 65 millió USD-t visszatart; mivel a 2017 decemberében befejeződött 2017-es költségvetési évben az UNRWA 365 millió USD-t kapott az Egyesült Államoktól;

E.  mivel az Egyesült Államok és az UNRWA 2017 decemberében keretmegállapodást kötött, amelyben az Egyesült Államok megerősítette arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy elegendő, kiszámítható és rugalmas finanszírozást biztosít az UNRWA számára;

F.  mivel az Egyesült Államok azon döntése, hogy csökkenti az UNRWA-nak nyújtott támogatást, tovább súlyosbítja a helyzetet Gázában; mivel az ottani kétmillió lakos 70%-a alapvető szükségleteik tekintetében az UNRWA és egyéb humanitárius ügynökségek által nyújtott támogatástól függ; mivel az UNRWA – amely 700 iskolát és 137 klinikát működtet és 1,7 millió bizonytalan élelmiszer-ellátással küzdő palesztin menekültet lát el sürgősségi élelmezési és készpénzsegéllyel Libanonban, Jordániában, Szíriában és a megszállt palesztin területeken, ideértve Ciszjordániát, Kelet-Jeruzsálemet és Gázát – nemzetközi finanszírozási felhívást tett közzé;

G.  mivel az UNRWA példátlan és kiterjedt belső intézkedéseket hozott hivatali struktúrája költségeinek csökkentésére és a kiadások ellenőrzésének nagymértékű szigorítására, ezáltal fokozta működési hatékonyságát, miközben egy komoly kihívásokkal teli környezetben sikeresen megőrizte alapszolgáltatásai minőségét és kiterjedtségét; mivel az EU és az Egyesült Államok egyaránt elismerését fejezte ki az UNRWA-nak az eddig megvalósított reformokért;

1.  elismerését fejezi ki az UNRWA által 1950 óta a rászoruló palesztin menekültek megsegítése terén végzett kiváló és értékes munkáért;

2.  elítéli az Egyesült Államok azon döntését, hogy csökkenti az UNRWA-nak nyújtott támogatást, mivel a tervezett finanszírozás több mint felének megszüntetése palesztin menekültek millióira lehet katasztrofális hatással; sürgeti az Egyesült Államok kormányát, hogy tartsa tiszteletben az UNRWA-val kötött keretmegállapodását és a helyes humanitárius segélyezés elveit;

3.  ismételten szolidaritását fejezi ki a palesztin menekültek milliói iránt és emlékeztet az Európai Unió és a nemzetközi közösség által vállalt kötelezettségre, miszerint addig segítik a palesztin menekülteket, amíg igazságos és tartós megoldás nem születik;

4.  hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok döntése pusztító következményekkel lesz a Közel-Keleten élő kiszolgáltatott palesztin menekültek számára, köztük 525 000 gyermekre Ciszjordániában és Gázában, Libanonban, Jordániában és Szíriában, akik az oktatás szempontjából a hivataltól függnek, és hatással lesz az 1,7 millió, többségében Gázában és Szíriában élő, bizonytalan élelmiszer-ellátással küzdő palesztin menekült sürgősségi élelmezési és készpénzsegélyhez való hozzáférésére, és 3 millió menekült egészségügyi alapellátáshoz, többek között terhességi gondozáshoz való hozzáférésére;

5.  emlékeztet arra, hogy a menekültek és a rászoruló rétegek humanitárius támogatására és segélyezésére előirányzott finanszírozás nem lehet alku tárgya nemzetközi tárgyalásokon;

6.  felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy mozgósítsanak további forrásokat, ideértve szükség esetén a sürgősségisegély-tartalékokat az UNRWA programjának 2018. évi költségvetése számára, a hivatal rövid távú pénzügyi igényeinek kielégítéséhez annak érdekében, hogy az megőrizhesse szolgáltatásai folyamatosságát; felszólítja az EU-t és tagállamait továbbá arra, hogy nemzetközi szinten vállaljanak vezető szerepet abban, hogy az UNRWA pénzügyi helyzetére kollektív megoldást találjanak;

7.  hangsúlyozza, hogy az UNRWA fontos stabilitási tényező és ellentétes lenne az elfogadott nemzetközi jogi alapelvekkel azon hivatal fokozatos megszüntetése, amelyet a nemzetközi közösség hozott létre a palesztin menekültek jogainak védelme és a számukra nyújtott alapvető szolgáltatások biztosítása érdekében;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az ENSZ főtitkárának, az Egyesült Államok külügyminisztériumának, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

Utolsó frissítés: 2018. február 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat