Предложение за резолюция - B8-0086/2018Предложение за резолюция
B8-0086/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Карол Карски, Ружа Томашич, Андерс Примдал Вистисен, Анна Елжбета Фотига, Моника Маковей, Зджислав Краснодембски, Арне Герике от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0085/2018

Процедура : 2018/2553(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0086/2018
Внесени текстове :
B8-0086/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0086/2018

Резолюция на Европейския парламент относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток

(2018/2553(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Женевските конвенции,

–  като взе предвид Резолюция 302 (IV) на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид Резолюция 194 (III) на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид Резолюция 242 (1967) на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците,

–  като взе предвид забележките, отправени от заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини преди извънредното заседание на международната донорска група за Палестина,

–  като взе предвид доклада на Близкоизточната четворка от 1 юли 2016 г.,

–  като взе предвид Декларацията на ООН от 1965 г. за насърчаването сред младите хора на идеалите на мира, взаимното уважение и разбирателство между народите,

–  като взе предвид Декларацията на ЮНЕСКО за принципите на толерантността от 16 ноември 1995 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) е изключително важна агенция на ООН, която предоставя на палестинците, които отговарят на условията за подпомагане, основни услуги като образование, здравеопазване и цялостно човешко развитие;

Б.  като има предвид, че UNRWA предоставя помощ на потомства на бежанци, макар и само от мъжки пол, докато Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) не съдържат разпоредби, позволяващи предаването на статута на бежанец на низходящи родственици и законно осиновени деца;

В.  като има предвид, че Организацията за освобождение на Палестина (ООП) в продължение на години първоначално с неохота приемаше признаването на отделни палестинци за бежанци;

Г.  като има предвид, че през 1950 г. UNRWA предоставя услуги на 750 000 палестинци, отговарящи на условията, а понастоящем – на около 5 милиона палестинци, отговарящи на условията за подпомагане;

Д.  като има предвид, че на 17 януари 2018 г. САЩ обявиха, че ще намалят заплануваните средства за UNRWA; като има предвид, че Държавният департамент на САЩ замрази около 100 милиона щатски долара от средствата, предназначени за UNRWA, и обмисля да прекрати цялото си годишно финансиране в размер на 360 милиона щатски долара и вместо това да го разпредели на други органи на ООН, работещи с палестинци;

Е.  като има предвид, че Държавният департамент на САЩ обяви, че финансовите средства са замразени с цел последващо разглеждане, а допълнителни дарения от страна на САЩ ще зависят от извършването на съществени промени от страна на UNRWA;

Ж.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки съвместно са най-големите донори, откликващи на призивите на Агенцията за набиране на средства във връзка с извънредната хуманитарна ситуация в Сирия, Ливан, Западния бряг и ивицата Газа;

З.  като има предвид, че на 1 февруари 2018 г. на заседанието в Кайро (Египет) ръководителят на UNRWA Пиер Креенбюл прикани държавите от Арабската лига да увеличат финансирането на Агенцията;

Л.  като има предвид, че многократно в училища на UNRWA в ивицата Газа са намирани ракети, а през септември 2017 г. е открит и тунел, който минава под училище, управлявано от UNRWA;

Й.  като има предвид, че Хадар Голдин беше отвлечен и убит от „Хамас“ на 1 август 2014 г., часове след като влезе в сила постигнатото с посредничеството на ООН и САЩ хуманитарно прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“; като има предвид, че „Хамас“ – организация, обявена от ЕС за терористична, отказва да върне тленните останки на Хадар Голдин, за да бъде погребан, което представлява тежко нарушение на Женевските конвенции, както и на международното хуманитарно право;

К.  като има предвид, че на 22 декември 2017 г. Съветът за сигурност на ООН проведе специална сесия по въпросите на международното хуманитарно право и връщането на тленните останки на Хадар Голдин и Арън Шол, по време на която Съветът за сигурност на ООН и други държави – членки на ООН, изразиха единодушно солидарността си със семействата на Голдин и Шол и призоваха за връщането на тленните останки на Хадар Голдин и Арън Шол, тъй като задържането им представлява нарушение на международното хуманитарно право;

Л.  като има предвид, че се търси решение на арабско-израелския конфликт, и като има предвид, че понастоящем продължават усилията за подновяване на преговорите между израелци и палестинци с цел уреждане на всички спорни въпроси, включително проблема с бежанците;

1.  остава твърдо решен да продължи да поддържа UNRWA при предоставянето на жизненоважни услуги за палестинците, които отговарят на условията, в ивицата Газа, Западния бряг, Йордания, Ливан и Сирия и при предоставянето на помощ за тяхното човешко развитие;

2.  отбелязва факта, че от 2007 г. насам UNRWA прилага програма за реформи, и отправя призив към Агенцията, като въпрос с неотложен характер, да извършва и занапред реформи, така че организацията да стане по-ефикасна и икономически по-ефективна, за да може да продължи да изпълнява важните си функции;

3.  призовава Агенцията да извърши по-обширни реформи в образованието и да премахне от учебните програми в управляваните от нея училища учебен материал, който не отговаря на стандартите за мир и толерантност на ЮНЕСКО и ООН, и да го замени с материал, съответстващ на тези стандарти;

4.  осъжда случаите, в които съоръжения на UNRWA са били използвани от „Хамас“ за терористични цели, както и наемането от страна на UNRWA на високопоставени членове на „Хамас“ в ивицата Газа; подчертава, че подобни действия подкопават сериозно добрата репутация и необходимата дейност на UNRWA;

5.  отбелязва, че всякакви неочаквани намаления или закъснения на предвидените плащания от страна на донорите може да имат вредно въздействие и да застрашат стабилността в региона; призовава спешно държавите от Арабската лига да увеличат своите ангажименти за финансиране, за да се преодолее недостигът на средства;

6.  подчертава, че работата на UNRWA в ивицата Газа може да бъде възпрепятствана, докато „Хамас“ или Палестинската власт не върнат тленните останки на израелските войници Хадар Голдин и Арън Шол;

7.  поднася своите съболезнования на семействата на израелски войници Хадар Голдин и Арън Шол; изразява съжаление по повод отказа на „Хамас“ да върне техните тленни останки на Израел, за да бъдат погребани;

8.  призовава за полагане на максимални усилия за незабавно връщане на тленните им останки в съответствие с разпоредбите на специалната сесия на Съвета за сигурност на ООН от 22 декември 2017 г. и на съответните Женевски конвенции и хуманитарното право;

9.  призовава за освобождаването на израелските граждани Авраам Менгисту и Хишам ал-Сайед, които не са извършили никакво престъпление или нарушение, което да оправдава задържането им в плен от страна на „Хамас“ в ивицата Газа;

10.  отбелязва, че първостепенната цел на международната общност е разрешаването на израелско-арабския конфликт, включително решаването на въпроса с бежанците; отново изразява своята неотменна подкрепа за постигането чрез преговори на решение „две държави за два народа“, при което Палестина и Израел признават съответно другата страна като родина на нейния народ; приветства Арабската инициатива за мир с одобрената впоследствие размяна на земя, което има за цел гарантирането на траен мир и сигурност; подкрепя незабавното подновяване на преките двустранни преговори за мир;

11.  подчертава, че незаконното въоръжаване и военните действия, продължаващата липса на палестинско единство и липсата на признаване на правото на съществуване на Израел спъват ефективността на UNRWA при предоставянето на основни услуги на най-нуждаещите се лица, подхранват нестабилността и в крайна сметка възпрепятстват усилията за постигане на решение чрез преговори;

12.  решително подкрепя регионалното сътрудничество между Израел и неговите съседи; отново изразява своята подкрепа за важната роля на Четворката и на регионалните партньори, като например Египет, Йордания и Саудитска Арабия, в опитите за намиране на решение на арабско-израелския конфликт; призовава всички страни да подкрепят диалога и сътрудничеството в полза на гражданското население;

13.  подчертава отговорността на съответните органи на ЕС, които трябва да продължат и в бъдеще да гарантират, че никаква част от финансирането от ЕС не може да бъде пряко или косвено отклонена към терористични организации или дейности, които подбуждат към насилие или оправдават тероризма или го възхваляват;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, генералния секретар на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и държавите от Арабската лига.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност