Πρόταση ψηφίσματος - B8-0086/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0086/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση της UNRWA

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0085/2018

Διαδικασία : 2018/2553(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0086/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0086/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0086/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της UNRWA

(2018/2553(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 302 (IV) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 194 (III) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 242 (1967) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη τα σχόλια στα οποία προέβη η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος Federica Mogherini πριν από την έκτακτη συνεδρίαση της διεθνούς ομάδας δωρητών για την Παλαιστίνη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 1ης Ιουλίου 2016, της Τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 1965 για την προαγωγή στους κόλπους της νεολαίας των ιδανικών της ειρήνης, του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης μεταξύ των λαών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή, της ΟΥΝΕΣΚΟ, της 16ης Νοεμβρίου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) αποτελεί μια ζωτικής σημασίας οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών η οποία παρέχει βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η ιατρική περίθαλψη και η ανθρώπινη ανάπτυξη εν γένει, σε Παλαιστίνιους που είναι επιλέξιμοι για βοήθεια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA παρέχει βοήθεια στους απογόνους προσφύγων, παρότι μόνο ανδρών, σε αντίθεση με τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων και την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR), οι οποίες δεν ενσωματώνουν διατάξεις σχετικά με τη μεταβίβαση της επιλεξιμότητας για το καθεστώς πρόσφυγα στους απογόνους και στα νομίμως υιοθετημένα παιδιά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρχικά η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) ήταν για πολλά έτη απρόθυμη να αναγνωρίσει μεμονωμένους Παλαιστίνιους ως πρόσφυγες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNRWA παρείχε υπηρεσίες σε 750.000 επιλέξιμους Παλαιστίνιους το 1950 και ότι σήμερα παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 5 εκατομμύρια επιλέξιμους Παλαιστίνιους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Ιανουαρίου 2018 οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα καταργήσουν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση για την UNRWA· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δεσμεύσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της UNRWA και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει την ετήσια χρηματοδότηση ύψους 360 εκατομμυρίων δολαρίων και να τη διανείμει αντ’ αυτού σε άλλους φορείς των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται με τους Παλαιστίνιους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχει δεσμεύσει προς μελλοντική εξέταση τη χρηματοδότηση και ότι επιπρόσθετες δωρεές των ΗΠΑ θα εξαρτηθούν από σημαντικές αλλαγές στην UNRWA·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη η ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατέχουν συλλογικά την πρώτη θέση όσον αφορά τις συνεισφορές σε απάντηση στις εκκλήσεις της Υπηρεσίας για την παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία, στον Λίβανο, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 1 Φεβρουαρίου 2018 ο επικεφαλής της UNRWA Pierre Krähenbühl ζήτησε από τα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, κατά τη σύνοδό του στο Κάιρο της Αιγύπτου, να αυξήσουν τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες περιπτώσεις έχουν βρεθεί πύραυλοι σε σχολεία της UNRWA στη Γάζα και ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 εντοπίστηκε σήραγγα κάτω από σχολείο που διαχειρίζεται η UNRWA·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 1 Αυγούστου 2014 η Χαμάς απήγαγε και σκότωσε τον Hadar Goldin ώρες αφότου άρχισε να ισχύει η ανθρωπιστική εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, για την επίτευξη της οποίας είχαν μεσολαβήσει ο ΟΗΕ και οι ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς, οργάνωση την οποία η ΕΕ χαρακτηρίζει τρομοκρατική, αρνείται να επιστρέψει τη σωρό του Hadar Goldin για ταφή, κάτι που πρόκειται για σοβαρή παράβαση των Συμβάσεων της Γενεύης και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2017 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πραγματοποίησε ειδική σύνοδο για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τον επαναπατρισμό των σωρών των Hadar Goldin και Oron Shaul, κατά την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη μέλη του ΟΗΕ εξέφρασαν ομόφωνα την αλληλεγγύη τους προς τις οικογένειες Goldin και Shaul και απαίτησαν να επιστραφούν οι σωροί των Hadar Goldin και Oron Shaul, καθώς κρατούνται κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος παραμένει η επίλυση της αραβοϊσραηλινής διένεξης και λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ούτως ώστε να επιλυθούν όλα τα ζητήματα, μεταξύ άλλων και το προσφυγικό·

1.  παραμένει σταθερά προσηλωμένο στη στήριξη της UNRWA στην παροχή υπηρεσιών ζωτικής σημασίας σε επιλέξιμους Παλαιστίνιους στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στην Ιορδανία, στη Συρία και στον Λίβανο και στη συμβολή στην ανθρώπινη ανάπτυξή τους·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την εφαρμογή από την UNRWA προγράμματος μεταρρυθμίσεων από το 2007, και ζητεί από την Υπηρεσία να υλοποιήσει κατεπειγόντως περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική από άποψη κόστους, για να μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί το σημαντικό της έργο·

3.  καλεί την UNRWA να υλοποιήσει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και να αφαιρέσει από το πρόγραμμα σπουδών των σχολείων της διδακτικό υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΟΥΝΕΣΚΟ και των Ηνωμένων Εθνών για την ειρήνη και την ανεκτικότητα, και να το αντικαταστήσει με υλικό το οποίο ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα αυτά·

4.  καταδικάζει περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις της UNRWA χρησιμοποιήθηκαν από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς και την απασχόληση ανώτερων στελεχών της Χαμάς από την UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας· τονίζει ότι τέτοιου είδους ενέργειες υπονομεύουν σοβαρά την καλή εικόνα και το αναγκαίο έργο της UNRWA·

5.  επισημαίνει ότι τυχόν απρόβλεπτες μειώσεις ή καθυστερήσεις των προβλεπόμενων εκταμιεύσεων από δωρητές ενδέχεται να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή· καλεί τα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου να δεσμευτούν κατεπειγόντως με αυξημένες χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό·

6.  υπογραμμίζει ότι το έργο της UNRWA στη Γάζα ενδέχεται να παρεμποδίζεται μέχρι να επιστρέψει η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή τις σωρούς των ισραηλινών στρατιωτών Hadar Goldin και Oron Shaul·

7.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ισραηλινών στρατιωτών Hadar Goldin και Oron Shaul· αποδοκιμάζει την άρνηση της Χαμάς να επιστρέψει τις σωρούς τους προς ταφή στο Ισραήλ·

8.  ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο επαναπατρισμό των σωρών τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ειδικής συνόδου του ΣΑΗΕ, της 22ας Δεκεμβρίου 2017, καθώς και οι συναφείς Συμβάσεις της Γενεύης και το ανθρωπιστικό δίκαιο·

9.  ζητεί να απελευθερωθούν οι ισραηλινοί πολίτες Avraham Mengistu και Hisham Al-Sayed, οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή αδίκημα που να δικαιολογεί την αιχμαλωσία τους από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας·

10.  επισημαίνει ότι ο απώτερος στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι η επίλυση της ισραηλοαραβικής διένεξης, περιλαμβανομένου του προσφυγικού ζητήματος· επαναλαμβάνει τη συνεχιζόμενη στήριξή του για τη διαπραγμάτευση της λύσης των «δύο κρατών για δύο λαούς», με την αμοιβαία αναγνώριση της Παλαιστίνης και του Ισραήλ ως πατρίδων των αντίστοιχων λαών τους· επικροτεί την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκε εντέλει η ανταλλαγή γαιών για τη διασφάλιση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας· στηρίζει την επανέναρξη χωρίς καθυστέρηση των άμεσων διμερών διαπραγματεύσεων·

11.  τονίζει ότι η παράνομη συσσώρευση όπλων και οι στρατιωτικές ενέργειες, η συνεχιζόμενη έλλειψη παλαιστινιακής ενότητας και η μη αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της UNRWA όσον αφορά την παροχή βασικών υπηρεσιών σε άτομα που τις έχουν επιτακτικά ανάγκη, αυξάνουν την αστάθεια και εντέλει παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων·

12.  υποστηρίζει ένθερμα την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του· επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η Τετραμερής διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή και οι περιφερειακοί εταίροι, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία, στην ανεύρεση λύσης για την αραβοϊσραηλινή διένεξη· καλεί όλα τα μέρη να στηρίξουν τον διάλογο και τη συνεργασία προς όφελος των άμαχων πληθυσμών·

13.  τονίζει ότι οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν θα εκτρέπεται άμεσα ή έμμεσα προς τρομοκρατικές οργανώσεις ή δραστηριότητες που υποκινούν τη βία ή που αιτιολογούν ή εξυμνούν την τρομοκρατία·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Επίτροπο της UNRWA, στην Κνέσετ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και στα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου