Procedură : 2018/2559(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0087/2018

Texte depuse :

B8-0087/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0041

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 415kWORD 55k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0078/2018
5.2.2018
PE614.396v01-00
 
B8-0087/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela  (2018/2559(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela  (2018/2559(RSP))  
B8‑0087/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere numeroasele sale rezoluții referitoare la Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2), cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3), cea din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela(4) și cea din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela(5),

–  având în vedere declarația din 26 ianuarie 2018 a Vicepreședintei Comisiei Europene/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind ultimele evoluții din Venezuela, prin care aceasta a condamnat decizia autorităților venezuelene de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei la Caracas,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2017 și din 22 ianuarie 2018 privind Venezuela, prin care s-au impus un embargo asupra armelor și sancțiuni,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este parte,

–  având în vedere Carta democratică interamericană, adoptată la 11 septembrie 2001,

–  având în vedere declarația din 31 martie 2017 a Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, referitoare la decizia Curții Supreme din Venezuela de a prelua competențele legislative ale Adunării Naționale,

–  având în vedere declarația Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), prin care se condamnă arestarea lui Enrique Aristeguieta la 2 februarie 2018,

–  având în vedere avertismentele incluse în rapoartele Organizației Statelor Americane (OAS) din 30 mai 2016 și 14 martie 2017 cu privire la Venezuela și apelurile Secretarului General al OAS privind convocarea de urgență a Consiliului permanent al acesteia, în temeiul articolului 20 din Carta democratică interamericană, pentru a discuta criza politică din Venezuela,

–  având în vedere scrisoarea VP/ÎR din 27 martie 2017 referitoare la crizele politice, economice și umanitare acute din Venezuela, care se înrăutățesc tot mai mult,

–  având în vedere declarația OAS semnată de 14 dintre statele membre ale acesteia la 13 martie 2017, prin care se solicita Venezuelei ca, printre alte măsuri, să organizeze rapid alegeri, să elibereze deținuții politici și să recunoască separarea puterilor prevăzută în constituție;

–  având în vedere Rezoluția Consiliului permanent al OAS din 3 aprilie 2017 referitoare la evenimentele recente din Venezuela,

–  având în vedere raportul publicat de Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în august 2017, intitulat „Încălcări ale drepturilor omului și abuzuri comise în contextul protestelor din Republica Bolivariană a Venezuelei, în perioada 1 aprilie - 31 iulie 2017”,

–  având în vedere declarațiile Grupului de la Lima din 8 august 2017 privind nerecunoașterea Adunării Naționale Constituante și din 23 ianuarie 2018 privind decizia Adunării Naționale Constituante de a organiza alegeri prezidențiale,

–  având în vedere decizia Parlamentului European de a acorda Premiul Saharov 2017 opoziției democratice din Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 22 ianuarie 2018, Adunarea Națională Constituantă nelegitimă, care nu este recunoscută nici la nivel internațional, nici de UE, a solicitat organizarea de alegeri prezidențiale până la 30 aprilie 2018, cu câteva luni înainte de momentul în care era prevăzut să aibă loc alegerile; întrucât, în conformitate cu Constituția Venezuelei, Consiliul Național Electoral este organismul responsabil pentru convocarea alegerilor;

B.  întrucât această decizie a fost luată fără a face obiectul dialogului național și fără a se ține cont de eventualele progrese care ar putea fi realizate de guvernul Venezuelei și de opoziție la cea de-a cincea rundă de negocieri de la Santo Domingo, care a început la 29 ianuarie 2018; întrucât convocarea acestor alegeri contravine atât principiilor democratice, cât și bunei-credințe în ceea ce privește dialogul dintre guvern și opoziție;

C.  întrucât, în ultimele luni, guvernul lui Nicolás Maduro a adoptat o serie de măsuri care au ca scop să împiedice organizarea de alegeri cu suficiente garanții democratice; întrucât, la 25 ianuarie 2018, Curtea Supremă a decis să excludă coaliția de opoziție MUD (Mesa de la Unidad Democrática) de la alegerile prezidențiale; întrucât, la 4 februarie 2018, printr-o acțiune neconstituțională, Consiliul Național Electoral a exclus partidul Primero Justicia din procesul electoral; întrucât reprimarea constantă a opoziției, arestarea arbitrară a numeroase personalități ale opoziției, faptul că multor altora li s-a interzis să candideze și lipsa separării puterilor subminează credibilitatea alegerilor, contribuind la escaladarea suplimentară a unei situații deja instabile;

D.  întrucât situația drepturilor omului, a democrației și a statului de drept din Venezuela continuă să se deterioreze; întrucât, având în vedere gravitatea situației politice, economice, sociale și umanitare, organizarea de alegeri libere și corecte, cu toate garanțiile adecvate, și prevederea unei perioade suficiente de timp pentru pregătirea acestora sunt fundamentale pentru a se putea demara soluționarea numeroaselor probleme cu care se confruntă Venezuela;

E.  întrucât, la 2 februarie 2018, Enrique Aristeguita Gramcko a fost răpit din locuința sa din Caracas la trei dimineața de serviciile de informații, și nu se știe unde se află acesta; întrucât, din păcate, acesta este doar un exemplu recent dintre numeroasele cazuri de arestare arbitrară a oponenților regimului;

F.  întrucât pilotul de elicopter Óscar Pérez a fost una dintre cele șapte persoane ucise într-un asediu de nouă ore desfășurat de către forțele de securitate guvernamentale la 15 ianuarie 2018; întrucât atât el, cât și celelalte persoane au încercat să se predea în timpul acestui asediu;

G.  întrucât Consiliul Național Electoral, organismul care va organiza următoarele alegeri prezidențiale, este cunoscut pentru manipulare, iar credibilitatea sa se ridică în prezent la zero, în urma falsificării ratei de participare și a rezultatelor ultimelor alegeri;

H.  întrucât guvernul venezuelean refuză în mod constant să primească și să faciliteze distribuirea de ajutor umanitar internațional, în ciuda creșterii malnutriției în rândul copiilor și a penuriei de alimente și medicamente, care au dus la multe sute de decese;

I.  întrucât, după ce a decis, la 13 noiembrie 2017, să adopte un embargo împotriva Venezuelei privind armele și materialele conexe care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, la 22 ianuarie 2018, Consiliul Uniunii Europene a decis în unanimitate să impună sancțiuni împotriva Venezuelei, care afectează șapte persoane fizice care dețin funcții oficiale, prin intermediul unor măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a călători și înghețarea activelor, pe motive de nerespectare a principiilor democratice și a statului de drept și a democrației;

J.  întrucât, la 5 ianuarie 2018, guvernul președintelui Maduro a închis frontierele aeriene și maritime ale Venezuelei cu cele trei insule din Caraibe, Aruba, Bonaire și Curaçao; întrucât venezueleni au încercat să cumpere alimente și provizii esențiale din insulele din Caraibe, din cauza penuriei grave din țara lor;

K.  întrucât, în urma adoptării de sancțiuni de către UE, Venezuela l-a expulzat pe ambasadorul Spaniei la Caracas și l-a declarat „persona non grata”, acuzând Spania că intervine în afacerile sale interne; întrucât UE a condamnat în mod ferm această decizie, evidențiind totodată caracterul unanim al deciziilor sale în materie de politică externă, inclusiv al impunerii de sancțiuni;

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încălcarea neconstituțională continuă a ordinii democratice și a drepturilor omului în Venezuela; condamnă cu fermitate decizia Adunării Naționale Constituante nelegitime, care nu este recunoscută nici la nivel internațional, nici de UE, de a convoca alegeri prezidențiale anticipate până la sfârșitul lui aprilie 2018; deplânge profund măsurile adoptate de către guvernul Maduro și de către Curtea Supremă pentru a-i împiedica pe membrii opoziției din coaliția MUD să candideze la viitoarele alegeri; invită autoritățile venezuelene să restabilească pe deplin dreptul acestora de a fi aleși;

2.  sprijină declarația VP/ÎR, conform căreia numai alegerile bazate pe un calendar electoral viabil, convenit în cadrul dialogului național, cu toți actorii relevanți și cu partidele politice, respectând condiții de participare egale, echitabile și transparente, inclusiv ridicarea interdicțiilor privind figuri importante ale opoziției, fără prizonieri politici, și cu asigurarea că Consiliul electoral național are o componență echilibrată și este imparțial, precum și cu existența unor garanții suficiente, inclusiv observarea internațională independentă, vor fi recunoscute de UE și pot împiedica continuarea polarizării;

3.  declară că, în condițiile actuale, Parlamentul European nu va recunoaște alegerile sau autoritățile rezultate în urma unui proces electoral nelegitim;

4.  salută impunerea unui embargo asupra armelor și a sancțiunilor împotriva a șapte funcționari venezueleni, ca răspuns la încălcările grave ale drepturilor omului și ale democrației în această țară; reamintește că toate deciziile UE în materie de politică externă, inclusiv impunerea de sancțiuni, sunt luate în unanimitate; subliniază că includerea pe lista de sancțiuni a altor funcționari din Venezuela și a membrilor familiilor acestora ar trebui să fie rapid analizată și adoptată; invită Consiliul să ia în considerare sancțiuni asupra petrolului din Venezuela, inclusiv asupra tranzacțiilor cu compania de stat PDVSA;

5.  invită guvernul venezuelean să restabilească separarea și independența puterilor și să reinstituie autoritatea constituțională deplină a Adunării Naționale; își reafirmă sprijinul deplin pentru Adunarea Națională ca unic parlament constituit în mod legal și recunoscut din Venezuela; respinge orice decizii adoptate de către Adunarea Națională Constituantă, considerând că acestea încalcă toate standardele și normele democratice;

6.  îndeamnă guvernul venezuelean să asigure eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor politici; sprijină pe deplin deschiderea unei anchete de către Curtea Penală Internațională (CPI) privind crimele împotriva umanității, ample și sistematice, și actele de represiune comise de regimul venezuelean; solicită ca această anchetă să fie deschisă cât mai curând posibil, și solicită ca UE să joace un rol activ în acest sens;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea gravă a democrației, a drepturilor omului și a situației socioeconomice din Venezuela; invită autoritățile din Venezuela să permită de urgență intrarea ajutoarelor umanitare în țară, fără impedimente, și să acorde acces organizațiilor internaționale care doresc să ofere asistență; îndeamnă autoritățile să aprobe în mod oficial acordul la care s-a ajuns în cursul discuțiilor desfășurate în Aruba la 12 ianuarie 2018, astfel încât frontierele dintre Venezuela și cele trei insule din Caraibe să poată fi redeschise;

8.  reiterează solicitarea sa stringentă de a trimite cât mai curând o delegație a Parlamentului European în Venezuela pentru a purta un dialog cu toate părțile implicate în conflict;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării parlamentare euro-latino-americane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1)

JO C 285, 29.8.2017, p. 145.

(2)

JO C 294, 12.8.2016, p. 21.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0080.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0269.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0200.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate