Postopek : 2018/2559(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0087/2018

Predložena besedila :

B8-0087/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/02/2018 - 12.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0041

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 337kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0078/2018
5.2.2018
PE614.396v01-00
 
B8-0087/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Venezueli (2018/2559(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli (2018/2559(RSP))  
B8-0087/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih številnih resolucij o Venezueli, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli(1), z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli(2), z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli(3), z dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli(4) in z dne 27. aprila 2017 o razmerah v Venezueli(5),

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 26. januarja 2016 o najnovejših dogodkih v Venezueli, v kateri obsoja odločitev venezuelskih oblasti, da izženejo španskega veleposlanika v Caracasu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. novembra 2017 in 22. januarja 2018 o Venezueli, uvedbi embarga na orožje in sankcij,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, katerega podpisnica je Venezuela,

–  ob upoštevanju Medameriške demokratične listine, sprejete 11. septembra 2001,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Rada Al Huseina z dne 31. marca 2017 o odločitvi venezuelskega vrhovnega sodišča, da narodni skupščini odvzame zakonodajna pooblastila,

–  ob upoštevanju izjave Sveta OZN za človekove pravice z dne 2. februarja 2018, v kateri obsoja pridržanje Enriqueja Aristeguita,

–  ob upoštevanju opozoril iz poročil Organizacije ameriških držav o Venezueli z dne 30. maja 2016 in 14. marca 2017 in ob upoštevanju pozivov generalnega sekretarja Organizacije ameriških držav k nujnemu sklicu njenega stalnega sveta v skladu s členom 20 demokratične listine za razpravo o venezuelski politični krizi,

–  ob upoštevanju pisma podpredsednice/visoke predstavnice z dne 27. marca 2017 o čedalje globlji in hudi politični, gospodarski in humanitarni krizi v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave Organizacije ameriških držav z dne 13. marca 2017, v kateri je 14 držav članic podpisnic zahtevalo, naj Venezuela med drugim hitro organizira volitve, izpusti politične zapornike in prizna delitev oblasti v skladu z ustavo,

–  ob upoštevanju resolucije stalnega sveta Organizacije ameriških držav z dne 3. aprila 2017 o nedavnih dogodkih v Venezueli,

–  ob upoštevanju poročila urada visokega komisarja Organizacije združenih narodov za človekove pravice iz avgusta 2017 o kršitvah in zlorabah človekovih pravic v okviru protestov v Bolivarski republiki Venezueli od 1. aprila do 31. julija 2017,

–  ob upoštevanju izjav skupine iz Lime z dne 8. avgusta 2017 o nepriznavanju nacionalne ustavodajne skupščine in z dne 23. januarja 2018 o sklepu nacionalne ustavodajne skupščine, da razpiše predsedniške volitve,

–  ob upoštevanju odločitve Evropskega parlamenta, da nagrado Saharova za leto 2017 podeli demokratični opoziciji v Venezueli,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 22. januarja 2018 nezakonita nacionalna ustavodajna skupščina, ki mednarodno ni priznana in katere ne priznava niti EU, pozvala, naj bodo predsedniške volitve 30. aprila 2018, več mesecev pred načrtovanim datumom omenjenih volitev; ker je v skladu z venezuelsko ustavo nacionalni volilni svet tisti organ, ki je pristojen za razpis volitev;

B.  ker je bila ta odločitev sprejeta zunaj nacionalnega dialoga in brez upoštevanja morebitnih napredkov, ki bi jih lahko venezuelska vlada in opozicija dosegli v petem krogu pogovorov v Santo Domingu, ki se je začel 29. januarja 2018; ker je ta razpis volitev v nasprotju z demokratičnimi načeli in dobro vero, kar zadeva dialog med vlado in opozicijo;

C.  ker je v zadnjih mesecih vlada Nicolása Madura sprejela vrsto ukrepov, namenjenih preprečevanju organizacije kakršnih koli volitev z dovolj demokratičnih jamstev; ker je 25. januarja 2018 vrhovno sodišče sklenilo, da bo opozicijsko koalicijo Mesa de la Unidad Democrática izločilo iz predsedniških volitev; ker je 4. februarja 2018 nacionalni volilni svet neustavno izključil stranko Primero Justicia iz volilnega postopka; ker stalni represivni ukrepi zoper opozicijo, samovoljne aretacije številnih predstavnikov opozicije in prepoved številnim drugim, da bi kandidirali, ter pomanjkanje delitve oblasti spodkopavajo verodostojnost volitev in zaostrujejo že tako negotove razmere;

D.  ker so razmere na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v Venezueli vse slabše; ker je glede na resnost političnih, gospodarskih, socialnih in humanitarnih razmer organizacija svobodnih in poštenih volitev z vsemi ustreznimi jamstvi in dovolj časa za njihovo pripravo bistvena za nov začetek reševanja številnih težav, s katerimi se država sooča;

E.  ker je obveščevalna služba 2. februarja 2018 ob treh ponoči ugrabila opozicijskega voditelja Enriqueja Aristeguita ugrabila iz njegovega doma v Caracasu, informacij, kje se nahaja, pa ni; ker je to žal le eden od številnih nedavnih primerov samovoljnega pridržanja nasprotnikov režima;

F.  ker je pilot helikopterja Óscar Pérez eden od sedmih ljudi, ubitih v deveturnem obleganju vladnih varnostnih sil 15. januarja 2018; ker se je skupaj z drugimi poskusil predati med obleganjem;

G.  ker je nacionalni volilni svet, organ, ki bo organiziral naslednje predsedniške volitve, že večkrat ravnal manipulativno, po ponarejanju podatkov o udeležbi in rezultatov zadnjih volitev pa ni več verodostojen;

H.  ker venezuelska vlada stalno odklanja sprejem in pospeševanje razdeljevanja mednarodne humanitarne pomoči, kljub večji podhranjenosti otrok in pomanjkanju živil in zdravil, kar je povzročilo več sto smrtnih žrtev;

I.  ker je Svet Evropske unije, potem ko se je 13. novembra 2017 odločil, uvesti embargo proti Venezueli na orožje in sorodni material, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za notranjo represijo, 22. januarja 2018 soglasno sklenil naložiti sankcije Venezueli glede sedmih posameznikov, ki zasedajo uradne položaje, in sicer z restriktivnimi ukrepi, ki vključujejo prepoved potovanja in zamrznitev premoženja, na podlagi nespoštovanja demokratičnih načel, pravne države in demokracije;

J.  ker je 5. januarja 2018 vlada predsednika Madura zaprla zračne in morske meje Venezuele s tremi karibskimi otoki Aruba, Bonaire in Curaçao; ker so Venezuelci na Karibskih otokih kupovali živila in osnovne potrebščin zaradi hudega pomanjkanja doma;

K.  ker je po sprejetju sankcij EU Venezuela izgnala španskega Veleposlanika v Caracas, ga razglasila za nezaželeno osebo ter Španijo obtožila, da se vmešava v njene notranje zadeve; ker je EU odločno obsodila to potezo in opozorila na soglasen značaj svojih odločitev na področju zunanje politike, vključno z nalaganjem sankcij;

1.  je resno zaskrbljen zaradi stalnih protiustavnih kršitev demokratičnega reda in človekovih pravic v Venezueli; odločno zavrača odločitev nezakonite nacionalne ustavodajne skupščine, ki ni mednarodno priznana niti je ne priznava EU, da razpiše predsedniške volitve za konec aprila 2018; globoko obžaluje ukrepe, ki sta jih sprejela Madurova vlada in vrhovno sodišče in ki opozicijskim kandidatom iz koalicije MUD preprečujejo kandidiranje na bližajočih se volitvah; poziva venezuelske oblasti, naj omenjenim kandidatom vrnejo njihove pravice;

2.  podpredsednice/visoke predstavnice, bo EU priznala samo volitve, ki temeljijo na izvedljivem volilnem koledarju, ki so dogovorjene v okviru nacionalnega dialoga z vsemi zadevnimi akterji in političnimi strankami, ki spoštujejo enake, poštene in pregledne pogoje za udeležbo, vključno z odpravo prepovedi kandidiranja za predstavnike opozicije, brez političnih zapornikov in ob zagotovilu, da je nacionalni volilni svet uravnoteženo sestavljen in nepristranski, ter ob ustreznih jamstvih, vključno z neodvisnim mednarodnim opazovanjem, da bi preprečili nadaljnjo polarizacijo;

3.  poudarja, da v sedanjih okoliščinah Evropski parlament ne bo priznal volitev ali organov, ki bodo nastali na podlagi nezakonitega volilnega postopka;

4.  pozdravlja uvedbo embarga na orožje in sankcij proti sedmim venezuelskim uradnikom v odziv na hude kršitve človekovih pravic in demokracije v državi; želi spomniti, da so vse odločitve EU na področju zunanje politike, tudi glede uvedbe sankcij, sprejete soglasno; poudarja, da bi bilo treba nemudoma preučiti in sprejeti širitev seznama sankcij na venezuelske uradnike in njihove družinske člane; poziva Svet, naj preuči možnost sankcij proti venezuelski nafti, vključno za trgovanje z državnim podjetjem PDVSA;

5.  poziva venezuelsko vlado, naj ponovno vzpostavi delitev in neodvisnost oblasti ter v celoti povrne ustavno oblast narodne skupščine; ponovno izraža svojo popolno podporo državni skupščini kot edinemu zakonito ustanovljenemu in priznanemu parlamentu v Venezueli; zavrača vse odločitve, ki jih sprejme nacionalna ustavodajna skupščina, saj so kršitev vseh demokratičnih standardov in pravil;

6.  poziva venezuelsko vlado, naj poskrbi za takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh političnih zapornikov; v celoti podpira preiskave Mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi z razširjenimi kaznivimi in sistematičnimi kaznivimi dejanji zoper človeštvo ter represivnimi dejanji, ki jih je zagrešil venezuelski režim, poziva, naj se te preiskave začnejo karseda hitro in poziva EU, naj v zvezi s tem prevzame dejavno vlogo;

7.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi resnega slabšanja razmer na področju demokracije in človekovih pravic ter socialno-ekonomskih razmer v Venezueli; poziva venezuelske oblasti, naj brez odlašanja dovolijo neovirano dostavo humanitarne pomoči v državo in omogočijo vstop mednarodnim organizacijam, ki želijo pomagati; poziva oblasti, naj uradno potrdijo dogovor, sprejet med pogovori v Arubi 12. januarja 2018, da bo mogoče znova odpreti mejo med Venezuelo in tremi karibskimi otoki;

8.  ponavlja nujno zahtevo, da Venezuelo čim prej obišče delegacija Evropskega parlamenta, da bi vzpostavili dialog z vsemi stranmi v konfliktu;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

(1)

UL C 285, 29.8.2017, str. 145.

(2)

UL C 294, 12.8.2016, str. 21.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0080.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0269.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0200.

Zadnja posodobitev: 7. februar 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov