Предложение за резолюция - B8-0089/2018Предложение за резолюция
B8-0089/2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток

  5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Хилде Вотманс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Патрисия Лалонд, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Марите Схаке, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0085/2018

  Процедура : 2018/2553(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0089/2018
  Внесени текстове :
  B8-0089/2018
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0089/2018

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток

  (2018/2553(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен процес,

  ‒  като взе предвид предишните заключения на Съвета относно близкоизточния мирен процес,

  ‒  като взе предвид съответните резолюции на Общото събрание на ООН и на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално Резолюция 71/91 на Общото събрание на ООН от 6 декември 2016 г.,

  ‒  като взе предвид съвместната декларация на Европейския съюз и Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) от 7 юни 2017 г. относно подкрепата на Европейския съюз за UNRWA (2017 – 2020 г.);

  ‒  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година[1],

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че Общото събрание на ООН създаде Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (наричана по-долу „Агенцията“) преди почти 70 години и ѝ възложи мандат за предоставяне на помощ и закрила на регистрираните палестински бежанци в очакване на справедливо и трайно решение;

  Б.  като има предвид, че мандатът на Агенцията нееднократно е бил подновяван от Общото събрание на ООН и понастоящем изтича на 30 юни 2020 г.;

  В.  като има предвид, че работата на Агенцията способства да се гарантира задоволяването на основните потребности на палестинските бежанци с оглед на тяхното благополучие, закрила и човешко развитие; като има предвид, че тя е доказала своята способност да предоставя образование, здравни грижи, подпомагане и социални услуги;

  Г.  като има предвид, че израелските органи считат, че Агенцията злоупотребява с хуманитарната помощ от международната общност, включително със средствата на ЕС, подкрепя антиизраелска реторика и толерира терористична дейност;

  Д.  като има предвид, че Съединените щати заявиха, че ще задържат 65 милиона щатски долара от планираното плащане в размер на 125 милиона щатски долара; като има предвид, че това решение, според Държавния департамент, е предназначено да насърчи други държави за увеличаване на помощта, както и да стимулира реформите в Агенцията;

  Е.  като има предвид, че това решение беше взето скоро след като президентът на САЩ Доналд Тръмп официално призна Йерусалим за столица на Израел и след последвалата декларация на палестинския президент Махмуд Абас, че САЩ вече не са в състояние да бъдат гарант по израелско-палестинско мирно споразумение;

  Ж.  като има предвид, че продължаващата подкрепа на ЕС за Агенцията е ключов елемент в стратегията му за принос към утвърждаването на стабилността в Близкия изток и за жизнеспособността на двудържавното решение, както повторно се подчертава в съвместната декларация на ЕС и UNRWA от 7 юни 2017 г. и, по-отскоро, от Европейския парламент в резолюцията му от 25 октомври 2017 г.;

  З.  като има предвид, че дори преди решението на САЩ ЕС беше признал в съвместната декларация между ЕС и UNRWA от 7 юни 2017 г. необходимостта от осигуряване на по-стабилна финансова основа на Агенцията;

  1.  изразява загриженост във връзка с тежката криза, свързана с финансирането на Агенцията; в този контекст настоятелно призовава всички донори да изпълнят своите ангажименти;

  2.  припомня ангажимента, поет от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да съдейства на Агенцията при осигуряване на финансови ресурси, за да може тя да изпълнява мандата, възложен от Общото събрание на ООН, да работи на устойчива и икономически ефективна основа и да гарантира качеството и нивото на услугите, предоставяни на палестинските бежанци;

  3.  приветства решението на различни държави членки, сред които Нидерландия, Германия, Швеция, Ирландия, Финландия и Белгия, за ускорено изплащане на финансовите им вноски за 2018 г. на Агенцията;

  4.  настоятелно призовава Съединените щати да преразгледат решението си и да спазят плащането на целия свой планиран принос;

  5.  настоятелно призовава Агенцията да продължи да подобрява управленската си структура и стратегическо планиране, за да се гарантира навременна и точна програма и финансова отчетност към ЕС, да разследва твърденията за нарушения на неутралността от страна на нейни служители и да предприеме подходящи дисциплинарни действия, когато е уместно;

  6.  отново изтъква, че главната цел на ЕС е постигането на двудържавно решение на израелско-палестинския конфликт въз основа на границите от 1967 г., при което Йерусалим е столица и на двете държави, като Държавата Израел, чиято сигурност е гарантирана, и една независима, демократична, съседна и жизнеспособна държава Палестина съществуват една до друга в условия на мир и сигурност, въз основа на правото на самоопределяне и пълното спазване на международното право;

  7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител за общата външна политика и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на специалния пратеник на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия изток, на Кнесета и правителството на Израел, на президента на Палестинската власт и на Палестинския законодателен съвет.

  Последно осъвременяване: 7 февруари 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност