Предложение за резолюция - B8-0090/2018Предложение за резолюция
B8-0090/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Тамаш Месерич, Маргрете Аукен, Моли Скот Кейто, Флорент Марсейеси, Паскал Дюран, Барт Стас, Джил Еванс, Юдит Саргентини, Клаус Бухнер, Ева Жоли, Бодил Валеро, Хейди Хаутала, Якоп Далунде, Жорди Соле, Кийт Тейлър, Жозеп-Мария Терикабрас от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Иняцио Корао

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0085/2018

Процедура : 2018/2553(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0090/2018
Внесени текстове :
B8-0090/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0090/2018

Резолюция на Европейския парламент относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток

(2018/2553(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно конфликта между Израел и Палестина,

–  като взе предвид съвместната декларация на Европейския съюз и Агенцията на ООН от 7 юни 2017 г. за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) относно подкрепата на ЕС за UNRWA (2017 – 2020 г.);

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно близкоизточния мирен процес, по-специално заключенията от 18 януари 2016 г. и от 20 юни 2016 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно израелско-палестинския конфликт, и по-специално Резолюция 2334, приета на 26 декември 2016 г.,

–  като взе предвид относимите резолюции на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че от 1950 г. насам Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) е упълномощена да предоставя образование, здравни грижи, подпомагане и социални услуги, инфраструктура на лагерите и нейното подобрение, закрила, микрофинансиране и хуманитарна помощ за палестинските бежанци след тяхното експулсиране или бягство от домовете им през войната от 1948 г., която последва създаването на Държавата Израел;

Б.  като има предвид, че според оценките палестинските бежанци в рамките на мандата на UNRWA са 5,3 милиона, включително 1,5 милиона души, живеещи в лагери на UNRWA, разпръснати между Палестина, Ливан, Йордания и Сирия;

В.  като има предвид, че правото на завръщане на палестинските бежанци е заложено в няколко резолюции на Общото събрание на ООН; като има предвид, че съгласно международното хуманитарно право основната отговорност за благосъстоянието на местното население се носи от окупационната сила; като има предвид, че въпросът за палестинските бежанци е един от най-важните и най-оспорваните въпроси по време на редицата усилия за мир и остава нерешен до момента;

Г.  като има предвид, че мандатът на UNRWA беше създаден с резолюция на Общото събрание на ООН и многократно беше подновяван с подкрепата на преобладаващото мнозинство от държавите – членки на ООН, за последен път до 30 юни 2020 г., при което 167 държави гласуваха „за“;

Д.  като има предвид, че в очакване на справедливото разрешаване на въпроса с палестинските бежанци Общото събрание на ООН продължава да изтъква необходимостта от това UNRWA да продължи работата си, както и съществената роля, която играе UNRWA за предоставянето на жизненоважни услуги за палестинските бежанци;

Е.  като има предвид, че все по-голям брой палестински бежанци са зависими от услугите на UNRWA, което се дължи на конфликтите в Близкия изток, включително войната в Сирия и нейните последици в Ливан и Йордания, продължителната окупация на Палестина и десетгодишната блокада на Ивицата Газа и повтарящите се там конфликти, както и на влошаването на социално-икономическите условия и демографския растеж; като има предвид, че операциите на UNRWA са изправени пред сериозни и широкообхватни пречки в Палестина, и по-конкретно в Газа поради израелската блокада на областта; като има предвид, че съоръженията на UNRWA бяха обстрелвани седем пъти по време на конфликта между Израел и Газа през 2014 г., при което загинаха най-малко 44 цивилни лица, включително 10 служители на ООН;

Ж.  като има предвид, че UNRWA се финансира главно чрез доброволни вноски; като има предвид, че Израел не допринася за финансирането на UNRWA; като има предвид, че на 16 януари 2018 г. правителството на САЩ обяви задържането на 65 милиона щатски долара на очаквана ранна вноска в размер на 125 милиона щатски долара за програмния бюджет на UNRWA за 2018 г., като заяви, че бъдещото плащане ще зависи от провеждането на значителни промени в начина, по който работи UNRWA; като има предвид, че след като през 2017 г. САЩ внесоха 364 милиона щатски долара в бюджета на UNRWA, внезапното решение на президента Тръмп може да доведе до съкращаване на почти 300 милиона щатски долара;

З.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки, взети заедно, са най-големият донор на UNRWA, като допринесоха с 441 милиона евро през 2017 г.; като има предвид, че въз основа на своите многогодишни съвместни декларации ЕС предоставя предвидима и надеждна политическа и финансова подкрепа за UNRWA; като има предвид, че Европейският парламент последователно изразява подкрепата си за непрекъснат и значителен принос на ЕС за UNRWA;

И.  като има предвид, че от много години UNRWA е изправена пред големи структурни финансови слабости и щеше да се сблъска с продължителни затруднения през 2018 г. независимо от решението на правителството на САЩ;

Й.  като има предвид, че напоследък UNRWA взе вътрешни мерки за рационализиране на своята структура на разходите и за засилване на контрола върху разходите; като има предвид, че генералният секретар на ООН отправи няколко препоръки в доклада си от 30 март 2017 г., чиято цел е да се гарантира адекватно, предвидимо и устойчиво финансиране за UNRWA;

1.  отново изразява дълбока солидарност с милионите палестински бежанци, които понасят с огромно достойнство и устойчивост и от поколения наред постоянно разселване, изключително тежки изпитания и несправедливост, както и продължителна липса на гражданство;

2.  осъжда колективната неспособност на международната общност, и особено на Европейския съюз, за осигуряване на справедливо и трайно решение на конфликта между Израел и Палестина; подчертава, че това включва справедливо решение на палестинския бежанския въпрос; припомня на всички страни за първостепенното значение на правото на завръщане на палестинските бежанци в този контекст;

3.  приветства заслужаващата възхищение дейност на UNRWA и на нейните служители, които предоставят жизненоважна помощ, образование и защита на милиони палестински бежанци в Близкия изток;

4.  подчертава колко е важно да се осигури безпрепятственото функциониране на UNRWA и на предоставяните от нея услуги за благосъстоянието, закрилата и човешкото развитие на палестинските бежанци, но също и за стабилността на региона като цяло; призовава Израел, като окупационна сила, да премахне множеството ограничения, които възпрепятстват ежедневните операции на UNRWA на Западния бряг, включително Източен Йерусалим, и Газа, и да зачита неутралитета на съоръженията на UNRWA в съответствие с международното хуманитарно право и дипломатическия статут на ООН на UNRWA;

5.  критикува остро неотдавнашното решение на правителството на САЩ да намали повече от половината от планираните финансови средства за UNRWA, което ще има изключително тежки последици за палестинските бежанци, по-специално за децата, които зависят от UNRWA за тяхното образование, достъп до спешни хранителни доставки и други източници на жизненоважно подпомагане; настоятелно призовава органите на САЩ да преразгледат своето решение и да възобновят подкрепата си за UNRWA;

6.  отхвърля политизирането на хуманитарната помощ и припомня на всички донори, включително на САЩ, че хуманитарната помощ не може да се използва за осигуряване на политически облаги в международните преговори;

7.  призовава израелското правителство да допринесе за UNRWA, също така като се има предвид прекият му интерес да се избегне общият срив на удовлетворяването на основните нужди на палестинските бежанци;

8.  изразява съжаление от факта, че вноските на арабските държави в програмния бюджет на UNRWA бяха по-ниски от ангажимента, поет от Лигата на арабските държави за покриване на 8% от този бюджет през 2017 г.; призовава арабските държави, по-специално държавите от Персийския залив, да докажат продължаващия си ангажимент към палестинските бежанци чрез засилено финансово участие;

9.  подчертава, че решаването на финансовото положение на UNRWA е колективна отговорност и от дълго време представлява предизвикателство, което само се утежнява от неотдавнашното решение на правителството на САЩ; призовава ЕС, включително неговите държави членки, да играят водеща роля на международно равнище, за да намерят колективни решения на финансовото положение на UNRWA;

10.  приветства решението, взето от ЕС и няколко държави членки, да се ускорят плащанията за UNRWA с цел запазване на предоставянето на жизненоважни услуги в първите месеци на годината; настоятелно призовава другите държави да последват този пример, за да се избегнат смущения при предоставянето на услуги и да се даде известна възможност на UNRWA и на международната общност да обмислят дългосрочни решения;

11.  призовава ЕС и неговите държави членки, но също така и държави извън Европа, да мобилизират допълнително финансиране за програмния бюджет на UNRWA през 2018 г., за да се подкрепи UNRWA да преодолее непосредствените си краткосрочни финансови нужди, включително при необходимост чрез резерви за спешна помощ;

12.  изразява възмущение от продължаващото и неоправдано възпрепятстване от страна на израелските органи на каквото и да било посещение на официални органи или на отделни членове на Европейския парламент до Ивицата Газа; подчертава, че това възпрепятстване не позволява на Парламента да осъществи основната си отговорност за мониторинг на действията на ЕС, най-вече по отношение на финансирането на UNRWA;

13.  решава да изпрати ad hoc делегация в Газа/Палестина, за да оцени положението на място, особено по отношение на по-сериозните предизвикателства, пред които е изправена UNRWA при предоставянето на основни услуги на палестинските бежанци; подчертава, че е необходимо тази делегация също да извърши оценка на разрушенията от страна на израелските органи на поне 400 финансирани от ЕС структури за палестинците на Западния бряг на стойност над 1,5 милиона евро, включително съвсем наскоро училище за бедуински деца в Абу Навар;

14.  изразява дълбоко съжаление във връзка с убиването на 30 служители на UNRWA, както и с нападенията срещу съоръжения на UNRWA в Сирия и Газа от 2012 г. насам, които представляват сериозни нарушения на международното хуманитарно право; призовава за ефективно разследване на такива престъпления и за подвеждане на извършителите под отговорност;

15.  подчертава, че подкрепата за UNRWA и работата, извършвана от нея, не представляват заместител на надеждните политически усилия, насочени към постигане на справедлив и дълготраен мир между израелците и палестинците в рамките на договорено мирно споразумение, включително справедливо и трайно решение за палестинските бежанци;

16.  поради това призовава ЕС да изпълни своите отговорности в световен план чрез предприемане на решителна и всеобхватна инициатива за мир в региона; подчертава, че тази обновена политика на ЕС следва да се съсредоточи върху запазването на дългосрочната жизнеспособност на решението, предвиждащо две държави;

17.  припомня в този контекст необходимостта от това институциите на ЕС и държавите членки да прилагат своето правно изискване за непризнаване и в съответствие с Резолюция 2334 на Съвета за сигурност на ООН да прилагат ефективна и всеобхватна политика на разграничаване от страна на ЕС между Израел и неговите заселнически селища въз основа на строго спазване на международното право и принципите на Съюза;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, на парламентите и правителствата на държавите членки, на генералния секретар на ООН и на генералния комисар на UNRWA.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност